Incydent w Internecie - Policja Dolnośląska

Incydent w Internecie

Incydent w Internecie

Data publikacji 12.06.2020

Wydział do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
Numer telefonu: 47 87 124 33
Adres e-mail: cyber@wr.policja.gov.pl 

Wydział do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu działa w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom Dolnego Śląska oraz monitorowania zagrożeń w sieci Internet, na które narażeni są nieostrożni oraz nieświadomi jej użytkownicy. W skład wydziału wchodzą funkcjonariusze, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii i przestępstw popełnianych w sieci Internet.

Zadania Wydziału d/w z Cyberprzestępczością:

  1. Prowadzenie monitoringu sieci Internet pod kątem ujawniania zdarzeń i zachowań o charakterze przestępczym;
  2. Ujawnianie i zwalczanie przestępstw popełnianych przy użyciu systemów i sieci komputerowych;
  3. Ustalanie sprawców przestępstw wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne;
  4. Wykonywanie oględzin materiału dowodowego przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania;
  5. Współpraca z instytucjami państwowymi oraz sektorem prywatnym w zakresie pozyskiwania informacji o  metodach i  formach przestępstw popełnianych przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych;
  6. Udzielanie fachowego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwami dot. Internetu oraz nowych technologii;
  7. Prowadzenie działalności szkoleniowej i prewencyjnej, polegającej na podnoszeniu świadomości dot. zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu oraz konsekwencji wynikających z przestępczej działalności w sieci, poprzez współpracę z sektorem prywatnym i szkołami. Edukacja młodzieży w w/w zakresie.

 

Powrót na górę strony