PK FBW 2014-2020

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK

Data publikacji 28.09.2020

 

 

Informacja o projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

 

Tytuł projektu:

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK

 

Nazwa Programu

Program Krajowy Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020

 

Beneficjent:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

 

Partnerzy Projektu:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi (Partner Wiodący), Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach (Partner)

 

Cel projektu:

Podniesienie zdolności operacyjno- taktycznej Policji, w szczególności garnizonów łódzkiego, śląskiego i dolnośląskiego, w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej (IK) w związku z zagrożeniami o charakterze terrorystycznym.

 

Działania:

  1. Zakupy i dostawa sprzętu specjalistycznego oraz szkolenia z jego obsługi i wykorzystania

  2. Szkolenia specjalistyczne – wysokościowe oraz w zakresie w zakresie znajomości i umiejętności postępowania w przypadku rozpoznania substancji CBRN,

  3. Ćwiczenia dowódczo – sztabowe w 3 garnizonach,

  4. Działania informacyjno- promocyjne

Termin realizacji:

01.06.2020 – 31.05.2022

 

Wartość całkowita projektu: 4.914.687,45 zł, z tego dofinansowanie (3.686.015,59 zł), z tego wartość dla KWP Wrocław: 1.491.937,20 zł, z tego dofinansowanie (1.118.952,90 zł).

 

 

Powrót na górę strony