PUZ-18/2022/MR - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

Termin składania ofert: 07.03.2022 r. godz. 9.00

CPV: 79110000-8

Wartość zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest świadczenie pomocy prawnej obejmującej zagadnienia dotyczące zamówień publicznych na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Termin składania ofert: 07.03.2022 r. godz. 9.00
Otwarcie ofert: 07.03.2022 r. godz. 9.15 za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Powrót na górę strony