ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-134-043-026/F/2020/KD

Termin składania ofert: 18.09.2020 godz. 11:00

CPV: 85100000-0

Wartość zamówienia:

Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 871 46 03 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na obszarze działania KPP w Wołowie", numer sprawy PU-2380-134-043-026/F/2020/KD, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 18.09.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.09.2020 r. o godz. 11:15.

 

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

1. sprawy organizacyjne - Katarzyna Dusza (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 47 871 4603,

2. sprawy techniczne – Wanda Szymkowska (Wydział Finansów KWP we Wrocławiu), tel. 47 871 1298.

Powrót na górę strony