ROZSTRZYGNIĘTE

PU 2380-140-048-027/T/2020/ESz.

Termin składania ofert: 06.10.2020r. godz. 11.00

CPV: 50115100-5

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna, naprawy bieżące i naprawy główne silników motocykli służbowych garnizonu dolnośląskiego z podziałem na 2 części

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Zaproszenia do złożenia oferty, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8712130 w godzinach od 07:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego. Zamkniętą kopertę oznaczoną OFERTA PRZETARGOWA obsługa techniczna i naprawy bieżące motocykli”, Sprawa numer PU-2380-140-048-027/T/2020/ESz. Nie otwierać przed dniem 06.10.2020r. godz. 11.15


 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 06.10.2020 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

1. sprawy organizacyjne – Ewa Szladow-Pauch (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 47 8712130,

2. sprawy techniczne – Joanna Dębska (Wydział Transportu) - tel. 47 8713839

 

Powrót na górę strony