ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-171-036-031/F/2020/IR

Termin składania ofert: 20.11.2020 godz. 11:00

CPV: 85100000-0

Wartość zamówienia:

Wykonanie usług medycznych w zakresie badań lekarskich oraz pobrania krwi wobec osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania KPP w Jaworze.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Zaproszenia do złożenia ofert, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8714366 w godzinach od 07:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną

„Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję
na obszarze działania KPP w Jaworze”


należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 20.11.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.11.2020 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

a) Iwona Rogaczewska (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – w sprawach formalno – prawnych, tel.: 47 8714366, adres email: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl

b) Wanda Szymkowska – (Wydział Finansów) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy, tel. 47 871 1298.


 

Powrót na górę strony