ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-192-103-032/F/2020/KD

Termin składania ofert: 21.12.2020 godz.11.00

CPV: 85100000-0

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich oraz Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie (od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 do 8.00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni świąteczne).

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie zaproszenia do składania ofert, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 871 46 03 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na obszarze działania KPP w Ząbkowicach Śląskich oraz KPP w Strzelinie (od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 do 8.00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni świąteczne)”, numer sprawy PU-2380-192-103-032/F/2020/KD, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 (wejście od ul. Muzealnej) lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 21.12.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.12.2020 r. o godz. 11:15.


 

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

1. sprawy organizacyjne - Katarzyna Dusza (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 47 871 4603,

2. sprawy techniczne – Wanda Szymkowska (Wydział Finansów KWP we Wrocławiu), tel. 47 871 1298.

Powrót na górę strony