ROZSTRZYGNIĘTE

Pu-2380-001-055-001/2021/ESz

Termin składania ofert: 25.02.2021 godz. 10.00

CPV: 79110000-8 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej obejmującej zagadnienia dotyczące zamówień publicznych

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8712130 w godzinach od 07:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

1. sprawy formalno-prawne – Ewa Szladow-Pauch (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 47 8712130,

Powrót na górę strony