PU-2380-154-092-030/T/2020/MR - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PU-2380-154-092-030/T/2020/MR

Termin składania ofert: 29.10.2020 r. godz. 11.00

CPV: 50730000-1

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie przeglądów i obsługi, dezynfekcji oraz naprawy klimatyzacji samochodowych dla garnizonu Policji dolnośląskiej (Wrocław, Legnica)

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Zaproszenia do złożenia oferty, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8713978 w godzinach od 07:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego. Zamkniętą kopertę oznaczoną OFERTA PRZETARGOWA „ Przegląd, obsługa, dezynfekcja oraz naprawa klimatyzacji w pojazdach” sprawa numer PU-2380-154-092-030/T/2020/MR należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 29.10.200 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.10.2020 r. o godz. 11:30.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

sprawy organizacyjne – Małgorzata Rosołowicz (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8713978

sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy – Joanna Dębska (Wydział Transportu) - tel. 47 87138


 

Powrót na górę strony