Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „Bezpiecznie po autostradzie i ekspresówce” - podsumowanie

Data publikacji 28.09.2023

Wczoraj od wczesnych godzin porannych dolnośląscy policjanci prowadzili intensywne działania kontrolne pn. „Bezpiecznie po autostradzie i ekspresówce”. Na przebiegających przez Dolny Śląsk odcinkach autostrad oraz dróg ekspresowych mogliśmy spotkać liczne patrole w radiowozach oznakowany oraz nieoznakowanych, które egzekwowały od kierujących stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującego od 1 lipca br. zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu. Mundurowi obserwowali zachowania kierowców również z powietrza, wykorzystując do tego policyjnego drona. Skontrolowanych zostało ponad 600 pojazdów, funkcjonariusze ujawnili ponad 380 wykroczeń z czego ponad 100 związanych z nieprawidłowym wyprzedzaniem.

Wszystkie osoby korzystające z dolnośląskich odcinków autostrad i dróg ekspresowych  mają świadomość, jak ogromne natężenie ruchu panuje na drogach szybkiego ruchu przebiegających przez teren naszego województwa. Codziennie dziesiątki tysięcy różnych pojazdów przemieszcza się po tych arteriach, w związku z czym dochodzi na nich do wielu niebezpiecznych sytuacji. Starają się im przeciwdziałać dolnośląscy policjanci, którzy codziennie patrolują te trasy, dyscyplinując kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

W związku z nowelizacją z dniem 1 lipca br. ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzającą w stosunku do kierujących niektórymi pojazdami lub zespołami pojazdów ograniczenia przy korzystaniu z autostrad i dróg ekspresowych, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego dolnośląskiej komendy wojewódzkiej zainicjowali działania kontrolne  pn. „Bezpiecznie po autostradzie i ekspresówce”, które przeprowadzone zostały wczoraj.

Na przebiegających przez Dolny Śląsk odcinkach autostrady A4 i A8 oraz dróg ekspresowych S8, S5 i S3 mundurowi w oznakowanych oraz nieoznakowanych radiowozach, wspierani przez policyjnego drona, współdziałając ze sobą, namierzali i zatrzymywali do kontroli popełniające wykroczenia osoby. Kierowcy, którzy ignorowali  obowiązujące przepisy w zakresie dopuszczalnych limitów prędkości, przewozu osób i ładunków, a przede wszystkim zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, musieli liczyć się z surowymi konsekwencjami swojego zachowania. 

Niestety przeprowadzone przez policjantów działania pokazują, że nadal wielu użytkowników dróg ignoruje obowiązujące przepisy. Świadczy o tym dobitnie ilość ujawnionych przez funkcjonariuszy wykroczeń. W trakcie prowadzonych działań, podczas których skontrolowanych zostało ponad 600 pojazdów, mundurowi ujawnili bowiem ponad 380 wykroczeń kierowców, w tym ponad 100 związanych z niezgodnym z obowiązującymi przepisami wykonywaniem manewru wyprzedzania! Policjanci wyeliminowali również z ruchu, podczas prowadzonej akcji, 4 nietrzeźwych kierowców, a także zatrzymali ponad 30 dowodów rejestracyjnych.

Przypominamy! 

Od 1 lipca 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którą między innymi: "Kierującemu pojazdem kategorii N2 lub N3 zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze. Zakazu nie stosuje się do wyprzedzania pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe". 

W przypadku, gdy kierujący samochodem ciężarowym wyprzedza na autostradzie lub drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, musi się liczyć z nałożeniem na niego mandatu karnego w wysokości 1000 zł i 8 punktów karnych. W przypadku popełnienia ponownie tego samego wykroczenia mandat karny wzrasta do 2000 zł i do konta kierowcy zostanie dopisanych kolejnych 8 punktów karnych. 

podkom. Przemysław Ratajczyk
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Powrót na górę strony