OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
PUZ-2380-113-029/2021-113/2023/MR Realizacja umowy ramowej - dostawa – drukarki monochromatyczne typ I w ilości 3 szt. i monochromatyczne typ II w ilości 1 szt. 04.10.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-108-029-108/2023/AB o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa. 65310000-9 - Przesył energii elektrycznej. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji wraz z późniejszym świadczeniem odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla Posterunku Policji w Krośnicach przy ul. Sanatoryjnej 7a 16.10.2023 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-116-003-116/2023/ML poniżej 140000 euro 09135000-4 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 13.10.2023 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-115-002-115/2023/ML poniżej 140000 euro 24311800-5 Dostawa opału stałego do celów grzewczych dla obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego. 12.10.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-114-037-114/2023/MA o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 30125100-2 Dostawa środków barwiących do urządzeń drukujących (tonerów) 31.10.2023 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-092-044-092/2023/AB o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50112100-4 Usługi w zakresie napraw samochodów Obsługa techniczna, naprawy bieżące i powypadkowe pojazdów służbowych zlecanych przez SOP w Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i POT w Zgorzelcu i Bolesławcu 26.10.2023 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-112-063-112/2023/KD poniżej 140000 euro 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w PDOZ w garnizonie dolnośląskim: KMP Jelenia Góra, KPP Kamienna Góra, KPP Lubań, KPP Lwówek Śląski, KPP Oleśnica, KPP Oława, KPP Strzelin, KPP Środa Śląska, KPP Zgorzelec, KP Nowa Ruda, KP Syców. 09.10.2023 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-111-071-111/2023/ML 45216111-5 45310000-3 45311000-0 45330000-9 45450000-6 Remont dyżurki w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. 17.10.20231 r. godz. 08.30 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-106-046-106/2023/MA o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50118110-9 – usługi holownicze Usługi przewozu i holowania pojazdów i części pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony DMC na terenie podległym: KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Miliczu, KPP w Trzebnicy 24.10.2023 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-104-045-104/2023/KD o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 98351100-9 Usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym: KPP w Trzebnicy. 23.10.2023r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-110-018-110/2023/KD poniżej 140000 euro 55270000-3, 55120000-7 Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej podczas szkolenia i ćwiczeń z podziałem na dwie części w terminach: I część: 18-20.10.2023 r., II część: 06-09.11.2023 r. w ramach projektu: „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości”. 02.10.2023r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-107-006-107/2023/DZ poniżej 140000 euro 39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Wrocław 29.09.2023, godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-103-079/2022-103/2023/MR Realizacja umowy ramowej na dostawę – dostawa drukarka laserowa wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi w ilości 1 sztuka – część 3 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej; numer postępowania PUZ-2380-103-079/2022-103/2023/MR 20.09.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-101-079/2022-101/2023/MR Realizacja umowy ramowej na dostawę – dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wysokowydajnych A4 wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi w ilości 16 sztuk – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej; numer postępowania PUZ-2380-101-079/2022-101/2023/MR 20.09.2023 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-100-029/2021-100/2023/MR Realizacja umowy ramowej na dostawę – dostawa drukarek monochromatycznych typu I w ilości 1 szt. i drukarek monochromatycznych typu II w ilości 48 szt.; numer postępowania PUZ-2380-100-029/2021-100/2023/MR 20.09.2023 godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-105-061-105/2023/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 34911100-7, 39712300-9, 39831700-3, 39224310-4, 34928480-6, Dostawa Sprzętu gospodarczego 28.09.2023 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-102-079/2022-102/2023/MR Realizacja umowy ramowej na dostawę – dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wysokowydajnych A3 drukujących w kolorze wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi w ilości 1 sztuka – część 1 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej; numer postępowania PUZ-2380-102-079/2022-102/2023/MR 13.09.2023 godz. 09:00. pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-097-043/2022-097/2023/AB Realizacja umowy ramowej – zakup i dostawa komputerów PC typ II (5 szt.) 12.09.2023 godz. 09:15 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-099-043/2022-099/2023/AB Realizacja umowy ramowej – zakup i dostawa komputerów PC typ I (241 szt.) 12.09.2023 godz. 08:15 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-098-040/2023-098/2023/AB Realizacja umowy ramowej – zakup i dostawa komputerów przenośnych 53 szt. (laptopów) 12.09.2023 godz. 10:15 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-084-020-084/2023/DZ poniżej 140000 euro 90910000-9 – Usługi sprzątania Usługa kompleksowego sprzątania KWP, KMP/KPP 20.09.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-091-046-091/2023/MA o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50118110-9 Usługi przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony, DMC, zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na terenie obszarów podległych KPP w Głogowie, KMP w Jeleniej Górze, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Polkowicach oraz przewozy uszkodzonych pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy. 03.10.2023 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-094-066-094/2023/MA o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 32352000-5 Dostawa systemów antenowych wraz z montażem oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej ) do poszczególnych lokalizacji stacji bazowych cyfrowej łączności radiowej TETRA TEA2 19.09.2023 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-096-065-096/2023/KD poniżej 140000 euro 45231400-9, 45311000-0, 71320000-7, 71355000-1, 32420000-3, 48800000-6, 32323500-8, 45314310-7, 45310000-3, 45316110-9, 45311200-2 Realizacja zadania pod nazwą Budowa zewnętrznego systemu CCTV oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na potrzeby KWP we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 w trybie zaprojektuj i wybuduj. 19.09.2023 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-090-068-090/2023/KD poniżej 140000 euro 44800000-8, 44100000-1, 44400000-4, 31510000-4, 44500000-5, 42130000-9, 44310000-6 Dostawa materiałów remontowo-budowlanych. 15.09.2023 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-086-045-086/2023/AB o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 98351100-9 usługi parkingowe Usługa przechowywania na parkingu strzeżonym przez 7 dni w tygodniu pojazdów i części pojazdów (zwanych dalej: depozytami), zabezpieczonych przez Policję do postępowań przygotowawczych na terenie miasta i powiatu: bolesławieckiego, głogowskiego, górowskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, oleśnickiego, polkowickiego, świdnickiego, średzkiego, zgorzeleckiego – w celu uchronienia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich 29.09.2023 godz. 09:15 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-088-006-088/2023/DZ poniżej 140000 euro 39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne Dostawa materiałów prewencyjnych dla KPP Polkowice, KPP Głogów, KPP Zgorzelec, KPP Lubin, KPP Oława, KMP Jelenia Góra, CBZC i CBŚP 14.09.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-095-069-095/2023/MR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu Rewiru II Dzielnicowych KP I w Jeleniej Górze ul. K. Kiepury 30-32 20.09.2023 r. do godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-093-059-093/2023/MR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 45262700 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zespołu pomieszczeń dla osób zatrzymanych w KPP w Głogowie wraz z wymianą instalacji monitoringu i wymianą lamp. 15.09.2023 r. do godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-089-058-089/2023/MR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 45216111-5 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Remont KPP Zgorzelec- przebudowa części parteru w celu zmiany lokalizacji pomieszczenia dyżurnego w trybie zaprojektuj i wybuduj 12.09.2023 r. do godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-087-041-087/2023/AB o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50411000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej. 71356100-9 Usługi kontroli technicznej. Obsługa serwisowa wraz z wzorcowaniem urządzeń stacjonarnych oraz przenośnych do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – 7 części wg załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do umowy – dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej komend policji 07.09.2023 r. godz. 09:15 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-085-040-085/2023/MA o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 48000000-8 Dostawa 12 sztuk oprogramowania specjalistycznego z zakresu informatyki śledczej 03.10.2023 r. godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-081-043/2022-081/2023/MR Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów komputerowych typ II w ilości 268 sztuk – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej 23.08.2023 r. o godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-080-006-080/2023/DZ poniżej 140000 euro 39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne Dostawa materiałów prewencyjnych dla Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu (3 części). 06.09.2023 r., godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-077-030-077/2023/ML o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 30197630-1; 30197644-2; 30197220-4; 30199230-1; 30192121-5; 30192150-7; 30192125-3; 30192130-1; 39241000-3; 39292400-9; 39292500-0; 30190000-7; 30192000-1 Dostawa materiałów biurowych dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego. 08.09.2023 r. godz.08:10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-073-040-073/2023/KD o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 48300000-1 Dostawa komputerowego oprogramowania biurowego z pakietem aplikacji biurowych. 07.09.2023 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-078-018-078/2023/MR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 55270000 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelowo-gastronomicznej w terminie od 4 września 2023 r. do 8 września 2023 r. – z podziałem na 4 części zamówienia (miejsce świadczenia usługi: powiat karkonoski lub powiat kamiennogórski). 17.08.2023 r. do godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-075-059-075/2023/MR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zespołu pomieszczeń dla osób zatrzymanych w KPP w Głogowie wraz z wymianą instalacji monitoringu i wymianą lamp. 25.08.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-071-061-071/2023/DZ poniżej 140000 euro 33761000-2 – Papier toaletowy, 39224000-8 – Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju, 39514200-0 – Ścierki, 39800000-0 – Środki czyszczące i polerujące, 39830000-9 – Środki czyszczące, 39831300-9 – Środki do czyszczenia podłóg, 33711900-6 – Mydło Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru toaletowego, środków czystości i materiałów do sprzątania. 25.08.2023, godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-066-029/2021-066/2023/MR Realizacja umowy ramowej - dostawa – drukarki monochromatyczne typ I w ilości 1 szt. i monochromatyczne typ II w ilości 6 szt. 03.08.2023 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-074-058-074/2023/MR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Remont KPP Zgorzelec- przebudowa części parteru w celu zmiany lokalizacji pomieszczenia dyżurnego w trybie zaprojektuj i wybuduj 22.08.2023 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-072-060-072/2023/MR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Remont budynku: Zespół Pomieszczeń Dla Osób Zatrzymanych KMP usytuowany w kwartale zabudowy gmachu KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 we Wrocławiu w trybie zaprojektuj i wybuduj. 28.08.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-067-030-069/2023/ML o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 0197630-1; 30197644-2; 30197220-4; 30199230-1; 30192121-5; 30192150-7; 30192125-3; 30192130-1; 39241000-3; 39292400-9; 39292500-0; 30190000-7; 30192000-1 Dostawa materiałów biurowych dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego. 05.09.2023 r. godz. 08:10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-070-064-070/2023/MR 90910000-9 usługi sprzątania Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania parteru budynku KWP we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33 Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej miejsca, w którym usługa sprzątania będzie wykonywana. Zamawiający informuje, iż wizja lokalna odbędzie się w dniu 03.08.2023 r. o godz. 10.00. Wykonawcy chcący uczestniczyć w wizji lokalnej winni przybyć do KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 (hol) przed godziną 10.00. 11.08.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-056-043/2022-056/2023/MR Realizacja umowy ramowej dostawa – zakup i dostawa monitorów LCD typ II (38 szt.) 31.07.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-055-079/2022-055/2023/MR Realizacja umowy ramowej zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wysokowydajnych A4 wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi w ilości 5 sztuk – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej 31.07.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-069-055-067/2023/ML 71221000-3 45216111-5 45310000-3 45311000-0 45330000-9 45331000-6 45450000-6 45450000-6 Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Szczytnej realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. 11.08.2023 r. godz. 09.30 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-063-018-063/2023/MR 55270000 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelowo-gastronomicznej w terminie od 4 września 2023 r. do 8 września 2023 r. – z podziałem na 2 części zamówienia (miejsce świadczenia usługi: powiat karkonoski lub powiat kamiennogórski). 03.08.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-065-018-065/2023/ML 55270000-3; 55120000-7 Realizacja usługi zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia z zakresu przygotowań obronnych w terminie 20-22.09.2023 r. 03.08.2023 r. godz. 08.10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-054-029-054/2023/AB 09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, 65310000-9 – Przesył energii elektrycznej Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji wraz ze świadczeniem odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla 5 obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 3 części postępowania. 25.08.2023 r. godz.09:15 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-053-006-053/2023/DZ poniżej 140000 euro 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Wrocław 08.08.2023 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-060-043/2022-060/2023/IR 30200000-1 Realizacja umowy ramowej – zakup i dostawa komputerów PC typ 2 (7 szt.). 24.07.2023 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-059-043/2022-059/2023/IR 30200000-1 Realizacja umowy ramowej – zakup i dostawa komputerów PC typ 1 (29 szt.). 24.07.2023 r. godz. 08:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-052-037-052/2023/AB o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 30125100-2 Wkłady barwiące. 30125120-8 Toner do fotokopiarek. 30192112-9 Głowice barwiące do maszyn drukujących. 30192113-6 Wkłady drukujące. Dostawa środków barwiących do urządzeń drukujących 3 części 22.08.2023 godz. 09:15 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-057-049-057/2023/MR poniżej 140000 euro 50313000 Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania kserokopiarek. Szczegółowy wykaz urządzeń kopiujących został opisany przez Zamawiającego w załącznikach od nr 1 do nr 4 w Projektowych postanowieniach umowy (zał nr 3 do SWZ), ilości wykonywanych kopii podano w zał nr 1 do SWZ – formularz ofertowy. 28.07.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-046-029/2021-046/2023/MR 42900 Realizacja umowy ramowej dostawa – drukarki monochromatyczne typ I w ilości 6 szt. i monochromatyczne typ II w ilości 1 szt. 14.07.2023 r godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-050-029-050/2023/AB o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 09300000-2, 65310000-9 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji wraz ze świadczeniem odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla 8 obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 24.07.2023r. godz. 09:15 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-051-047-051/2023/MA o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 32236000-6 Dostawa sprzętu łączności bezprzewodowej w standardzie ETSI TETRA TEA2, DMR 17.08.2023 r. do godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-049-045-049/2023/IR o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 98351100-9 usługi parkingowe Przechowywanie pojazdów zabezpieczonych przez policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym: KPP w Wołowie i KPP w Ząbkowicach Śląskich. 01.08.2023 r. godz. 08:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-048-041-048/2023/AB o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50411000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej. 71356100-9 Usługi kontroli technicznej Obsługa serwisowa wraz z wzorcowaniem urządzeń stacjonarnych oraz przenośnych do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wg załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do umowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej komend policji 28.07.2023 godz. 09:15 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-042-057-042/2023/KS o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 85100000-0, 85121000-3. Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze – Kotlina Jeleniogórska. 04.07.2023r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-040-037-040/2023/IR o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 30125100-2 30125120-8 30192112-9 30192113-6 Dostawa środków barwiących do urządzeń drukujących. 25.07.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-041-004-041/2023/DZ poniżej 140000 euro CPV: 30121100-4 – Fotokopiarki, 30191400-8 – Niszczarki, 42994230-1 – Laminatory, 30100000-0 – Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli, 30121400-7 – Powielacze Dostawa sprzętu biurowego. 05.07.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-043-031-043/2023/KD o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 39000000-2, 39110000-6, 39121000-6, 39121100-7, 39132100-7, 39141300-5 Dostawa sprzętu kwaterunkowego w postaci: część 1- meble drewniane, część 2 – meble metalowe, część 3 – siedziska dla Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto, Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 24.07.2023r. godz. 9.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-044-055-044/2023/ML 71221000-3 45216111-5 45310000-3 45311000-0 45330000-9 45331000-6 45450000-6 45450000-6 Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Szczytnej realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. 11.07.2023 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-045-020-045/2023/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 90910000-9 usługi sprzątania Usługa kompleksowego sprzątania w jednostkach Policji woj. dolnośląskiego 30.06.2023 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-039-034-039/2023/KD o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 34300000-0 Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji. 26.07.2023r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-038-041-038/2023/AB o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50411000-9, 71356100-9 Obsługa serwisowa, w tym kalibracja i legalizacja, urządzeń do pomiaru prędkości wymienionych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych 13.07.2023 godz. 09:15 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-036-006-036/2023/DZ poniżej 140000 euro 39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne Dostawa materiałów prewencyjnych. 12.06.2023 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-033-045-033/2023/AB o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 98351100-9 Usługa przechowywania na parkingu strzeżonym przez 7 dni w tygodniu pojazdów i części pojazdów (zwanych dalej: depozytami), zabezpieczonych przez Policję do postępowań przygotowawczych na terenie miasta i powiatu: bolesławieckiego, głogowskiego, górowskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lubińskiego, lwóweckiego, oleśnickiego, polkowickiego, średzkiego – w celu uchronienia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich, numer referencyjny postępowania PUZ-2380-033-045-033/2023/AB 28.06.2023 godz. 09:15 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-035-039-035/2023/MA o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 32429000-6, 32342450-1 Dostawa urządzeń telefonii IP, licencji dla telefonów, sprzętu sieciowego do uruchomienia telefonii IP oraz systemów teleinformatycznych wraz z pakietami serwisowymi dla zaoferowanych urządzeń 20.06.2023 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-029-029-029/2023/AB o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 09300000-2, 65310000-9 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (dostawa wraz z usługą dystrybucji) do 4 punktów poboru (PPE), w których podłączona jest mikroinstalacja OZE (panele fotowoltaiczne) w okresie 36 miesięcy na zasadach określonych Prawem energetycznym 15.06.2023 godz. 09:15. pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-034-054-034/2023/MR poniżej 140000 euro 09122100-1 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy gazu płynnego propan w ilości 138 000 litrów do celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą kompletnej instalacji 3 zbiorników o pojemności 6400 l każdy wraz z niezbędnym osprzętem (z uwzględnieniem demontażu instalacji po zakończeniu umowy) dla KPP w Lwówku Śląskim. 25.05.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-031-046-031/2023/KD o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50118110-9 – usługi holownicze Przewóz i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: KPP w Kamiennej Górze, KPP w Głogowie, KPP w Oleśnicy, KPP w Polkowicach, oraz przewozu uszkodzonych pojazdów do wskazanego miejsca naprawy. 16.06.2023r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-024-006-024/2023/DZ poniżej 140000 euro 39294100-0, 79810000-5 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Postępowanie podzielono na 2 części: - część I zamówienia – dostawa materiałów prewencyjnych, tj. zawieszek odblaskowych miękkich i odblaskowych opasek samozaciskowych, opisanych w załączniku nr 1A do SWZ dla części I zamówienia, - część II zamówienia – dostawa materiałów prewencyjnych, tj. kamizelek odblaskowych, opisanych w załączniku nr 1B do SWZ dla części II zamówienia. 12.05.2023 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-027-040-027/2023/IR poniżej 140000 euro 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 71356300-1 usługa wsparcia technicznego 30234100-9 dysk magnetyczny 72611000-6 usługi w zakresie wsparcia technicznego Zakup licencji oprogramowań, subskrypcji (wsparcia) dla oprogramowań oraz akcesoriów komputerowych w ramach projektu pt. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. 09.05.2023 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-028-052-028/2023/MR poniżej 140000 euro 15981000-8 Przedmiotem zamówienia jest dostawa naturalnej wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w opakowaniach typu PET o pojemności 1,5 litra w ilości 138 600 szt. dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji woj. dolnośląskiego. 04.05.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-021-036-021/2023/AB o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 09211100-2, 09211400-5 Sukcesywne dostawy olejów i smarów do pojazdów służbowych użytkowanych przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu 23.05.2023 godz. 09:15 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-025-007-025/2023/MR poniżej 140000 euro 22000000-0 Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków i formularzy służbowych dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego. Postępowanie podzielono na 2 części: - część 1 zamówienia – dostawa druków i formularzy służbowych opisanych w załączniku nr 1A do SWZ dla części 1 zamówienia, - część 2 zamówienia – dostawa druków służbowych (Ob) opisanych w załączniku nr 1B do SWZ dla części 2 zamówienia. 26.04.2023 r godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-010-045-010/2023/AB o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 98351100-9 Świadczenie usługi polegającej na przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów i części pojazdów zabezpieczonych przez Policję na terenie powiatu legnickiego 26.05.2023 godz. 09:15 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-022-018-022/2023/KD poniżej 140000 euro 55270000-3, 55120000-7 Usługi społeczne - Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w ramach projektu „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych” - 14.04.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-013-042-013/2023/AB o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w PDOZ w rejonie jeleniogórskim w: Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu, Komendzie Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu. 28.04.2023 r. godz. 09:25 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-018-031-018/2023/KD o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 39000000-2, 39110000-6, 39121000-6, 39121100-7, 39132100-7, 39141300-5 Dostawa sprzętu kwaterunkowego w postaci: część 1- meble drewniane, część 2 – meble metalowe, część 3 – siedziska dla Posterunków Policji na terenie Dolnego Śląska. 09.05.2023r. godz.: 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-014-042-014/2023/MR powyżej 750.000 euro 55321000-6 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla zatrzymanych w PDOZ w rejonie wałbrzyskim: dla KMP Wałbrzych, KPP Świdnica, KP Nowa Ruda 28.04.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-012-042-012/2023/IR powyżej 750.000 euro 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków Świadczenie usług przygotowywania posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych: KMP Jelenia Góra, KPP Dzierżoniów, KPP Jawor, KPP Kamienna Góra, KPP Kłodzko, KPP Lubań, KPP Ząbkowice Śląskie, KPP Złotoryja, KP Bolków, KPP Zgorzelec, KP Pieńsk, KP Bogatynia. 28.04.2023 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-020-032-020/2023/MA o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 33954000-2, 19520000-7, 24000000-4, 24910000-6, 38330000-7, 39225720-8 , 44174000-0 44921100-3 Dostawa materiałów dla służb techniki kryminalistycznej garnizonu dolnośląskiego 21.04.2023 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-016-042-016/2023/IR powyżej 750.000 euro 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków Świadczenie usług przygotowywania posiłków profilaktycznych dla policjantów: KP Gryfów Śląski i PP Mirsk. 27.04.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-008-030-008/2023/MR o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 30190000 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego 14.04.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-009-043-009/2023/KS 85200000-1 Wykonanie świadczenia usług weterynaryjnych z podziałem na profilaktykę i leczenie psów służbowych będących w służbie i wycofanych z użycia dla wszystkich jednostek organizacyjnych Policji woj. Dolnośląskiego. 21.03.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-006-040-006/2023/IR o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 30213100-6 komputery przenośne Dostawa sprzętu informatycznego: laptopy (465 szt.) w ramach umowy ramowej. 22.03.2023 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-007-014-007/2023/KS 85100000-0, 85121000-3    Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze – Kowary oraz Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. 23.02.2023 r. godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-005-041-005/2023/MA o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 5041100-9, 71356100-9 Usługa serwisowania wraz z wzorcowaniem urządzeń przenośnych do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alcotest AlcoSensor IV w ilości 363 szt. 15.03.2023 r godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-003-005-003/2023/KD poniżej 140000 euro 33761000-2, 39224000-8, 39514200-0, 39800000-0, 39813000-4, 39830000-9, 39831300-9, 39831600-2, 33711900-6 Dostawa papieru toaletowego, środków czystości i materiałów do sprzątania dla KWP i KMP/KPP. 24.02.2023r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-176-032-174/2022/IR poniżej 750.000 euro 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w PDOZ w KPP Bolesławiec. 10.01.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-174-029/2021-173/2022/MR 42900 Realizacja umowy ramowej dostawa – drukarki monochromatyczne typ I w ilości 3 szt. i monochromatyczne typ II w ilości 5 szt. 16.12.2022 r. godz. 14:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-165-049-164/2022/KS o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 98351100-9 Usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym: KPP w Bolesławcu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Głogowie, KPP w Górze Śl., KPP w Lubinie, KPP w Lubaniu, KPP w Lwówku Śl., KPP w Kamiennej Górze, KPP w Kłodzku, KPP w Miliczu, KPP w Oleśnicy, KPP w Polkowicach, i KPP w Środzie Śl. 17.01.2023 r. godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-169-029/2021-168/2022/MR 42900 Realizacja umowy ramowej dostawa – drukarki monochromatyczne typ I w ilości 13 szt. i monochromatyczne typ II w ilości 26 szt. ,numer postępowania PUZ-2380-169-029/2021-168/2022/MR. 08.12.2022 r. godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-168-043/2022-167/2022/MR 42900 Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów komputerowych typ II w ilości 138 sztuk – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej 08.12.2022 godz. 12.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-163-089-162/2022/MR poniżej 140000 euro 34114200-1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 sztuk samochodów osobowych z segmentu C w wersji nieoznakowanej. 25.11.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-150-050-150/2022/KD o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50118110-9 – usługi holownicze Przewóz i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych 19.12.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-145-051-145/2022/MR o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 50112100 Obsługa techniczna i naprawy bieżące pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów w Jeleniej Górze 09.12.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-134-079-134/2022/MR o wartości równej lub przekraczającej 5.382.000 euro 45216110-8 Budowa nowej siedziby KPP w Polkowicach 08.12.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-135-080-135/2022/MR 85100000 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy 19.10.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-111-043/2022-111/2022/MR 42900 Realizacja umowy ramowej - drukarki monochromatyczne typ I w ilości 5 szt. – część 1 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej 28.09.2022 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-118-075-118/2022/MR o wartości równej lub przekraczającej 5.382.000 euro Budowa budynku Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto oraz Centralnego Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w technologii modułów 3 D w trybie zaprojektuj i wybuduj 25.10.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-127-073-127/2022/MR Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa Posterunków Policji w Janowicach Wielkich i w Podgórzynie w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj 07.10.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-110-043/2022-110/2022/MR 42900 Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów komputerowych typ II w ilości 20 sztuk – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej 19.09.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-109-043/2022-109/2022 42900 Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów komputerowych typ I w ilości 36 sztuk – część 1 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej 19.09.2022 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-115-004-115/2022/MR Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości do 107 m3 łącznie z podziałem na 3 części zamówienia. 20.09.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-099-012-099/2022/MR 30197630-1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru A4 dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komend Miejskich i Powiatowych Policji. 29.09.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-104-072-104/2022/MR Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa Posterunków Policji w Krośnicach w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj. 26.09.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-100-073-100/2022/MR Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa Posterunków Policji w Janowicach Wielkich i w Podgórzynie w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj. 16.09.2022 r. o godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-079-043-079/2022/MR o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 42962000-7 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarki laserowej wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym w ramach umowy ramowej. 04.10.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-083-026-083/2022/MR o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 851000000-0, 85147000-1 Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy 15.09.2022 r. godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-084-071-084/2022/MR poniżej 140000 euro 44421721-7 Przedmiotem zamówienia jest dostawa depozytariuszy wraz z montażem – ( łącznie 2 sztuki). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w załącznikach nr 1 do SWZ – min. parametry techniczne i funkcjonalne dla części 1 i części 2 zamówienia. 12.08.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-082-033-082/2022/MR poniżej 140000 euro 98310000-9 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych wykonywanych dla jednostek (i podległych komórek) organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego. 11.08.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-074-069-074/2022/MR Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Roboty budowlane – wymiana bram hangaru w obiekcie KWP we Wrocławiu ul. Graniczna 24 (4 przęsła). 25.07.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-072-067-072/2022/MR Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa Posterunku Policji w Domaniowie w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj. 26.07.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-050-033-050/2022/MR o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 98310000-9 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych wykonywanych dla jednostek (i podległych komórek) organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego. 11.07.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ 2380-033-043-033/2022/MR o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 30231300-0 Monitory ekranowe Dostawa monitorów komputerowych w ramach umowy ramowej 16.05.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-029-057-029/2022/MR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Remont parkingu na terenie KPP Głogów – część parkingu dla pojazdów prywatnych (cywilnych) 13.04.2022 r. godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-022-056-022/2022/MR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 45262700-8 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, remont korytarzy, remont sanitariatów, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki drzwiowej i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33. 29.03.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-010-011-010/2022/MR 22000000-0 Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków i formularzy służbowych dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego. 21.02.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-005-001-005/2022/MR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku garażowego „C” na terenie bazy Policji KWP we Wrocławiu 24.02.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-118-012-116/2021/ESZP 39294100-0 79810000-5 35113440-5 30192121-5 30199792-8 35121600-4 22462000-6 Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP w Jeleniej Górze i KPP Lubin z podziałem na części. 22.10.2021 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-120-041-119/2021/ESZP 32420000-3 Zakup cyfrowych urządzeń teletransmisyjnych w ramach realizacji zadań militarno – obronnych KWP we Wrocławiu 21.10.2021 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-114-056-112/2021/ESZP 85100000-0, 85121000-3    Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze (Kowary) i Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze 12.10.2021 r godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-102-007-099/2021/AB poniżej 139.000 euro 224311800-5 węgiel Sukcesywne dostawy opału stałego do celów grzewczych do kotłowni obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego w sezonie grzewczym 2021/2022 z podziałem na 12 części zamówienia. 05.10.2021 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-101-008-100/2021/AB poniżej 139.000 euro 09135000-4 – Oleje opałowe Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 3 części zamówienia 01.10.2021 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-085-051-094/2021/AB powyżej 139.000 euro 34351100-3 – Opony do pojazdów silnikowych Sukcesywne dostawy nowych opon zimowych do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji 11.10.2021 godz. 10:20 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-075-012-073/2021/AB poniżej 139.000 euro 22462000-6 – materiały reklamowe, 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne, 22000000-0 - Druki i produkty podobne, 22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki, 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe, 30192000-1 Wyroby biurowe, 30192100- Wykonanie i dostawa materiałów prewencyjnych dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu 30.08.2021 r. godz. 09:00. pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-049-055/2020-047/2021/AB 30197644-2 (papier kserograficzny); 30197642-8 (papier fotokopiujący i kserograficzny); 30197630-1 (papier do drukowania) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w celu realizacji umowy ramowej na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, którego przedmiotem zamówienia jest trzecia dostawa papieru w ramach realizacji 3 zawartych umów ramowych o numerach: M-III-2310-10/2021/I z dnia 16/02/2021, M-III-2310-10/2021/II z dnia 15/02/2021 oraz M-III-2310-10/2021/III z dnia 15/02/2021; nr referencyjny Pu-2380-049-055/2020-047/2021/AB 19/07/2021 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-054-021-054/2021/ESZP 50118110-9    Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t DMC zabezpieczonych przez Policję    do celów procesowych na terenie podległym KMP w Jeleniej Górze, KMP w Wałbrzychu, KMP w Legnicy, KPP w Głogowie, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Miliczu, KPP w Trzebnicy, KPP w Wołowie i KPP w Złotoryi oraz przewozu uszkodzonych pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy. 24.08.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-059-015-056/2021/ESZP 50313000-2 Serwisowanie kserokopiarek 27.07.2021 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-048-029-046/2021/ESZP 30232110-8    Dostawa drukarek monochromatycznych A4- typ 1 (400 szt.) oraz typ 2 (200szt.) w ramach umowy ramowej 23.08.2021 godz:09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-043-022-040/2021/AB poniżej 139.000 euro 50112300-6 – Mycie samochodów i podobne usługi. Usługa mycia pojazdów służbowych Policji: KPP w Dzierżoniowie, KPP w Jaworze, KPP w Lubaniu, KPP w Lubinie, KPP w Miliczu, KPP w Oleśnicy, KPP w Polkowicach, KPP w Świdnicy, KPP w Wołowie, KPP w Ząbkowicach Śląskich 19.07.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-038-040-035/2021/ESZP 30121100-4, 30191400-8, 42994230-1, 30100000-0, 30121400-7 Dostawa sprzętu techniki biurowej dla KPP Bolesławiec, KMP Jelenia Góra PDOZ, KMP Jelenia Góra CBŚP, KP Jelcz Laskowice, PP Prochowice, KMP Wrocław (FWP) oraz KPP Zgorzelec ( FWP) 30.06.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-034-038-032/2021/ESzP 32562200-2, 45314300-4, 45314310-7    Przedmiotem zamówienia jest modernizacja linii światłowodowej w relacji KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 – KP Fabryczna przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu 29.06.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-020-032-018/2021/ESZP 50112100-4    Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji – zleconych przez Stację Obsługi pojazdów we Wrocławiu, Wałbrzychu i Jeleniej Górze 08.07.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-019-031-017/2021/AB powyżej 139.000 euro 50411000-9; 71356100-9 Obsługa serwisowa urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do Projektowanych Postanowień Umowy w sprawie zamówienia publicznego w wersji z drukarkami dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych; numer postępowania Pu-2380-019-031-017/2021/AB. 27-05-2021 godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-012-035-010/2021/ESzP 85100000-0, 85121000-3    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podległych jej komisariatów i wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji KGP w Warszawie. 27.04.2021 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-015-037-012/2021/AB poniżej 139.000 euro 33696300-8 odczynniki chemiczne Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania DNA z kartą FTA 21.04.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-005-031-003/2021/AB powyżej 139.000 euro 50411000-9; 71356100-9 Obsługa serwisowa, adiustacja i wzorcowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkotest Alco-Sensor IV w ilości 338 kompletów w wersji z drukarkami oraz w wersji bez drukarek, dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych 30.04.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-196-028-162/2020/AB powyżej 139.000 euro 34300000-0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich Dostawa fabrycznie nowych akcesoriów do samochodów służbowych garnizonu dolnośląskiego policji 04.02.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-195-025-161/2020/ESz Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79110000-8 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kłodzku, Lubinie, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu oraz w Komendzie Miejskiej Policji Wałbrzychu z podziałem na części 19. Przy czym jedną część stanowi każda z osobna wymieniona KPP oraz KMP w Wałbrzychu. 05.01.2021 godz:11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-189-028-157/2020/ESz. powyżej 139.000 euro 34300000-0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych oryginalnych oraz o porównywalnej jakości do samochodów służbowych Policji garnizonu dolnośląskiego. 13.01.2021 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-169-028-136/2020/ESz. : 34300000-0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych oryginalnych oraz o porównywalnej jakości do samochodów służbowych Policji garnizonu dolnośląskiego. 21.12.2020 godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380241-153-025-123/2020/ESz 79110000-8 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi, w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu z podziałem na części 24. Przy czym jedną część stanowi każda z osobna wymieniona KPP oraz KMP w Jeleniej Górze i w Wałbrzychu. 03.11.2020 godzina 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-136-030-109/2020/ESz. powyżej 139.000 euro 34114200-1 Wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji – zleconych przez KPP w Zgorzelcu 26.10.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony