OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
PU-2380-178-012-146/2020/ML 30125100-2 Zapytanie o cenę - sukcesywne dostawy środków barwiących do urządzeń drukujących. 24.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-185-013/2019-153/2020/MA 30232110-8 Realizacja umowy ramowej - dostawa drukarek typ 2 w ilości 18 sztuk 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-183-013/2019-151/2020/MA 30200000-1 Realizacja umowy ramowej - dostawa komputerów PC typ 1 w ilości 30 sztuk 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-182-013/2019-150/2020/MA 30200000-1 Realizacja umowy ramowej - dostawa komputerów PC typ 2 w ilości 11 sztuk 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-181-013/2019-149/2020/MA 30231300-0 Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów w ilości 80 sztuk 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-180-013/2019-148/2020/MA 30232110-8 Realizacja umowy ramowej - dostawa drukarek typ 1 w ilości 80 sztuk 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-169-028-136/2020/ESz. : 34300000-0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych oryginalnych oraz o porównywalnej jakości do samochodów służbowych Policji garnizonu dolnośląskiego. 21.12.2020 godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-160-055-129/2020/AB powyżej 139.000 euro Dostawa papieru w ramach umowy ramowej 22.12.2020 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380241-165-032-139/2020/ESz 50118110-9 – usługi holownicze Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym KPP w Bolesławcu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Górze, KPP w Kłodzku, KPP w Świdnicy 30.11.2020 godzina 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-184-005-152/2020/MA 33696500-0 Dostawa materiałów i odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu 29.12.2020 godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-174-007-142/2020/MA 55321000-6 Zamówienie Społeczne – Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w okresie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 dla pracowników i policjantów KPP w Miliczu, KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Górze 03.12.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-187-010-155/2020/KD 30192121-5 – długopisy kulkowe, 35121600-4 - zawieszki, 30199792-8 - kalendarze, 22462000-6 – materiały reklamowe. Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Jelenia Góra. 26.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-157-011-126/2020/MA 33168100-6 , 33111620-3 Dostawa 27 sztuk wideoendoskopów oraz 10 sztuk mierników promieniowania gamma zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do Istotnych postanowień umowy, w ramach projektu Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK” nr PL/2020/PR/0085 realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020 21.12.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-186-041-154/2020/MR 45262700-8 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, remontu korytarza, wymiana stolarki drzwiowej w budynku KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33. 01.12.2020 r. godz. 12.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-176-010-144/2020/KD 22100000-1 – drukowane książki, broszury, ulotki; 22140000-3 – ulotki; 30192121-5 – długopisy kulkowe, 35121600-4 - zawieszki, 30199792-8 - kalendarze, 34722100-5 - balony, 37822100-7 - kredki, 35113440-5 – kamizelki odblaskowe, 18931100-5 - plecaki, 2246 Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Wrocław 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-179-007-147/2020/IR 55321000-6 ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - świadczenie usług przygotowywania, wydawania i dostarczania przez Wykonawcę posiłków – wyżywienia całodziennego składającego się z trzech posiłków w tym jednego gorącego (lub zamiennie suchego prowiantu dla osób zatrzymanych przebywających w konwoju trwającym ponad 8 godz.) - oraz napojów do śniadania i kolacji, w dni robocze, w dni wolne od pracy i święta, dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) w KPP: Lubaniu, Oleśnicy, Oławie i Świdnicy. 20.11.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-173-036-140/2020/ML 39000000-2, 39110000-6, 39111100-4, 39121000-6, 39121100-7, 39132100-7 39141300-5 Dostawa sprzętu kwaterunkowego dla KPP w Lubinie i PP w Jaworzynie Śląskiej realizowana w ramach pierwszego wyposażenia z Programu Modernizacji Policji. 20.11.2020 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-167-057-134/2020/MR 45216110-8 Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach (dz. nr 85/2, 86/2. obręb Polkowice miasto -1 0001) 07.12.2020 r. godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-168-012-135/2020/KD 30125100-2 Dostawa środków barwiących do urządzeń drukujących 13.11.2020 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380241-153-025-123/2020/ESz 79110000-8 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi, w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu z podziałem na części 24. Przy czym jedną część stanowi każda z osobna wymieniona KPP oraz KMP w Jeleniej Górze i w Wałbrzychu. 03.11.2020 godzina 11:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-150-053-121/2020/AB poniżej 5.350.000 euro 45216110-8 Roboty budowlane – Budowa nowego Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach, ul. W.Witosa 35, 55-230 Jelcz-Laskowice 04.11.2020 godz. 11:00. pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-137-001-110/2020/AB poniżej 139.000 euro 90910000-9 Usługa kompleksowa sprzątania w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i obiektach jednostek podległych – 7 części; 02.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-136-030-109/2020/ESz. powyżej 139.000 euro 34114200-1 Wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji – zleconych przez KPP w Zgorzelcu 26.10.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-130-033-104/2020/ESz 50112300-6 Mycie samochodów i podobne usługi. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług mycia pojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego na terenie podległym usługę mycia pojazdów służbowych w jednostce Policji: KMP Jelenia Góra, KMP w Wałbrzychu, KPP w Głogowie, KPP w Górze, KPP Jaworze, KPP w Lubaniu, KPP w Lubinie, KPP w Oleśnicy, KPP Polkowicach 18.09.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-119-027-093/2020/AB powyżej 139.000 euro 34351100-3 Sukcesywne dostawy nowych opon zimowych do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji 20.10.2020 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-105-014-080/2020/MR 42962000-7 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarki laserowej wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym w ramach umowy ramowej. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części: Część 1 postępowania – dostawa urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne A3 drukujące w kolorze wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi Część 2 postępowania - dostawa urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne A4 wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi Część 3 postępowania – dostawa drukarka laserowa wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi 08.10.2020 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380241-124-018-098/2020/ESz 09135000-4 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do celów grzewczych dla obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 3 części 04.09.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-123-017-097/2020/ESz 24311800-5 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opału stałego do celów grzewczych dla obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na części 04.09.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-121-050-095/2020/AB Przetarg KWP – Roboty budowlane – Remont dachu budynku biurowego Komendy Wojewódzkiej Policji Śnieżka 09.09.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-094-028-074/2020/ESz 34300000-0 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych oryginalnych oraz o porównywalnej jakości do samochodów służbowych Policji garnizonu dolnośląskiego 26.08.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-098-032-076/2020/AB 50118110-9 Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. DMC, zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: KMP w Legnicy, KPP w Głogowie, KPP w Górze, KPP w Jaworze, KPP w Lubinie, KPP w Polkowicach, KPP w Złotoryi. 20.08.2020, godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
Numer referencyjny Przedmiot zamówienia pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony
Polska Policja