UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
PUZ-2380-114-003-114/2022/ML poniżej 140000 euro 24311800-5 Dostawa opału stałego do celów grzewczych dla obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego. 20.09.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-094-067-094/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 71221000-3, 45216111-5, 45310000-3, 45311000-0, 4530000-9, 45331000-6, 45450000-6 Budowa Posterunku Policji w Domaniowie w trybie zaprojektuj i wybuduj 06.09.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-081-032-081/2022/IR 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w PDOZ w KPP Bolesławiec. 09.08.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-057-041-057/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 32420000-3 Dostawa cyfrowych urządzeń teletransmisyjnych (2 sztuki) wraz z niezbędnymi licencjami oraz routera wielousługowego (1 sztuka) 08.07.2022 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-035-016/2020-035/2022/IR 30213100-6 Realizacja umowy ramowej - dostawa notebooków wraz z dodatkowym oprogramowaniem  i  wyposażeniem. 21.04.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-031-002-031/2022/KD poniżej 140000 euro 71221000-3, 71320000-7, 45216000-4, 45111300-1 Zaprojektowanie i wykonanie remontu schodów wewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu. 14.04.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-024-002-025/2022/KD poniżej 140000 euro 71221000-3, 71320000-7, 45216000-4, 45111300-1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu schodów wewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu. 25.03.2022 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-001-002-001/2022/KD poniżej 140000 euro 71221000-3, 71320000-7, 45216000-4, 45111300-1 Zaprojektowanie i wykonanie remontu schodów wewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu. 17.02.2022 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-135-016/2020-133/2021/IR Realizacja umowy ramowej - dostawa notebooków wraz z dodatkowym oprogramowaniem  i  wyposażeniem. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-129-024-127/2021/KD o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 55100000-1 – usługi hotelarskie, 55270000-3 – usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji. Usługa zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia z zakresu przygotowań obronnych. 10.11.2021 r. godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-127-024-125/2021/ML poniżej 750.000 euro 55270000-3 55120000-7 USŁUGI SPOŁECZNE - Wykonanie usługi hotelowo - gastronomicznej w trakcie dwudniowych ćwiczeń transgranicznych realizowanych w ramach projektu pt "Bezpieczna granica w Euroregionie Nysa" współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nysa. 29.10.2021 r. godz.08:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-126-024-123/2021/ML poniżej 750.000 euro 55270000-3 55120000-7 USŁUGI SPOŁECZNE - Wykonanie usługi hotelowo – gastronomicznej realizowanej w ramach projektu pt.” Pogranicze bezpieczne dla seniorów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. 28.10.2021 r. godz.08:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-021-006-019/2021/KD poniżej 139.000 euro 48900000-7, 30211000-1, 30213100-6, 30237000-9, 30231300-0 Zakup stanowiska do kryminalnej analizy oraz obróbki zapisów wideo dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu, realizowanego w ramach projektu pn. „Pogranicze bezpieczne dla seniorów” 06.10.2021 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-092-004/2021-088/2021/IR 39110000-6 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego, część 6 postępowania na zawarcie umowy ramowej - krzesło tapicerowane 458 sztuk. 14.09.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-089-004/2021-087/2021/IR 39111100-4 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego, część 5 postępowania na zawarcie umowy ramowej - krzesło obrotowe 231 sztuk. 14.09.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-088-004/2021-086/2021/IR 39132100-7 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego, część 4 postępowania na zawarcie umowy ramowej - szafa biurowa 151 sztuk. 14.09.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-097-052-095/2021/KS CPV: 34410000-4 Dostawa nowego sprzętu transportowego w postaci 2 motocykli w policyjnej wersji oznakowanej. 16.09.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-094-004/2021-083/2021/IR 39121100-7 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego, część 1 postępowania na umowę ramową - biurko pod komputer 223 sztuki. 08.09.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-079-024-079/2021/KD poniżej 139.000 euro 55100000-1 – usługi hotelarskie, 55270000-3 – usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe. Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w ramach projektu pt. „Bezpiecznie na stokach narciarskich na pograniczu polsko – czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002694 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa. 01.09.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-076-024-074/2021/KD poniżej 139.000 euro 55100000-1 – usługi hotelarskie, 55270000-3 – usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w ramach projektu NMF/PA20/031 pn.: „Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy. Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej, która obejmuje: - noclegi dla 36 uczestników, - wyżywienie dla 36 uczestników, - przerwy kawowe dla 36 uczestników, - salę szkoleniową dla 36 uczestników, - parking na terenie obiektu na min. 15 samochodów osobowych, bezpłatny, - inne wymagania związane z realizowaną usługą. Miejsce świadczenia usługi: na terenie powiatu jeleniogórskiego lub na terenie powiatu lubańskiego. 31.08.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-065-024-063/2021/KS poniżej 139.000 euro CPV: 55270000-3, 550000-0 Przedmiotem zamówienia jest Usługa zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia podczas 14-dniowych turnusów szkoleniowo-kondycyjnych dla 4 członków personelu latającego Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji KWP we Wrocławiu 20.08.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-068-016/2020-072/2021/IR 30213100-6 Dostawa notebooków wraz z dodatkowym oprogramowaniem i wyposażeniem w ramach realizacji 3 zawartych umów ramowych o numerach: 68/TI/2020 z dnia 16.11.2020 r., 69/TI/2020 z dnia 16.11.2020 r., 70/TI/2020 z dnia 16.11.2020 r. 11.08.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-066-048-064/2021/ML poniżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 3 sztuk quadów w policyjnej wersji oznakowanej z dodatkowym systemem gąsiennicowym wraz z przyczepką do transportowania. 10.08.2021 r. godz.08:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-061-036-058/2021/ML o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej typu kombi-van lub wielozadaniowy pod ambulans kryminalistyczny dla KMP we Wrocławiu. 07.09.2021 r. godz.08:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-055-036-052/2021/ML poniżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej typu kombi-van lub wielozadaniowy z przedziałem technicznym dla KPP w Głogowie. 16.07.2021 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-045-036-043/2021/ML o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu w wersji nieoznakowanej typu furgon. 30.07.2021 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-044-036-042/2021/ML o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 34114200-1 Dostawa 1 szt. samochodu osobowego z segmentu D w wersji nieoznakowanej. 30.07.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-008-036-006/2021/ML o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 34114200-1 Dostawa 40 szt. samochodów osobowych z napędem hybrydowym typu HEV w tym: 20 szt. w wersji nieoznakowanej i 20 szt. w wersji oznakowanej, dla garnizonu dolnośląskiego współfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 11.05.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-198-062-165/2020/ML powyżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 20 sztuk osobowych samochodów hybrydowych w policyjnej wersji oznakowanej oraz 20 sztuk osobowych samochodów hybrydowych w policyjnej wersji nieoznakowanej dla garnizonu dolnośląskiego współfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 19.02.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-172-024-141/2020/IR 85100000-0 ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję na obszarze działania KMP w Wałbrzychu. 20.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-170-047-137/2020/IR 32510000-1 Rozbudowa systemu łączności radiowej bezprzewodowej w standardzie ETSI DMR w KPP Lwówek Śląski wraz ze szkoleniem personelu technicznego. 10.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-164-003-133/2020/ML 39224000-8, 34928480-6, 42716200-0, 34911100-7, 39712300-9, 39831700-3, 39224310-4 Dostawa pojemników na odpady, pojemników do segregacji odpadów dla jednostek Policji dolnośląskiej oraz dostawa różnych produktów służących do utrzymania czystości w ramach pierwszego wyposażenia jednostek Policji finansowana z Programu Modernizacji Policji. 04.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-158-056-127/2020/MA 45000000-7 45232460-4 45310000-3 45111220-6 71250000-5 45111300-1 Budowa połączenia drogowego KP I Wałbrzych z obwodnicą Wałbrzycha przy ul. Łączyńskiego Szczawno-Zdrój, w trybie zaprojektuj i wybuduj 10.11.2020 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-155-041-124/2020/MR 45262700-8 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, remontu korytarza, wymiana stolarki drzwiowej przeciwpożarowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33. 05.11.2020 godz. 12.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-138-010-111/2020/KD 30199792-8 Dostawa kalendarzy dla KWP we Wrocławiu. 09.10.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-126-007-100/2020/MR 553210000-6 ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) w KPP Milicz i KPP Oława 09.09.2020 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-125-007-099/2020/MR 553210000-6 ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) w KMP Wrocław ul. Podwale 31-33 i KMP we Wrocławiu ul. Ślężna 115-119. 09.09.2020 r. godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-113-007-087/2020/MR 553210000-6 Zamówienie Społeczne - Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) w KPP w Miliczu i KPP w Oławie i KPP. 20.08.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-112-007-086/2020/MR 55321000-6 Zamówienie Społeczne - Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) w KMP Wrocław ul. Podwale 31-33 i KMP we Wrocławiu ul. Ślężna 115-119. 20.08.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-110-007-085/2020/IR 55321000-6 Zamówienie Społeczne - Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w KPP: Głogów, Kamienna Góra i Lubań. 20.08.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony