ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
PU-2380-002-055/2020-001/2021/AB 30197644-2 (papier kserograficzny); 30197642-8 (papier fotokopiujący i kserograficzny); 30197630-1 (papier do drukowania) Dostawa papieru w ramach realizacji 3 zawartych umów ramowych o numerach: M-III-2310-10/2021/I z dnia 16/02/2021, M-III-2310-10/2021/II z dnia 15/02/2021 oraz M-III-2310-10/2021/III z dnia 15/02/2021 26.02.2021 godz. 09:00. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-199-061-164/2020/IR 35113400-3 odzież ochronna i zabezpieczająca 39514100-9 ręczniki 18143000-3 akcesoria ochronne Dostawa odzieży, obuwia, dodatków ochronnych i roboczych (branżowych, BHP). 14.01.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-191-059-158/2020/ML powyżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 60 sztuk samochodów typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowanej w ramach umowy ramowej. 16.02.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-194-060-160/2020/ML 39000000-2, 39110000-6, 39111100-4, 39121000-6, 39121100-7, 39132100-7, 39141300-5 Dostawa wyposażenia kwaterunkowego dla KP Bogatynia, KP Bolków, KP Brzeg Dolny, KPP Lwówek Śląski, PP Smolec, KP Strzegom, KP Szczawno Zdrój realizowana jako pierwsze wyposażenie w ramach Programu Modernizacji Policji. 30.12.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-188-058-156/2020/AB powyżej 139.000 euro 09300000-2 Dostawa energii elektrycznej do jednostek organizacyjnych Policji woj. dolnośląskiego nr sprawy Pu-238-188-058-156/2020/AB 19.01.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-190-007-159/2020/IR 553210000-6 ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla osób zatrzymanych – KPP Świdnica. 18.12.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-166-034-138/2020/MR 98351100-9 Wykonywanie usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP Bolesławiec, KPP w Górze, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Lubinie, KPP w Oleśnicy, KPP w Wołowie. 15.12.2020 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-178-012-146/2020/ML 30125100-2 Zapytanie o cenę - sukcesywne dostawy środków barwiących do urządzeń drukujących. 24.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-185-013/2019-153/2020/MA 30232110-8 Realizacja umowy ramowej - dostawa drukarek typ 2 w ilości 18 sztuk 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-183-013/2019-151/2020/MA 30200000-1 Realizacja umowy ramowej - dostawa komputerów PC typ 1 w ilości 30 sztuk 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-182-013/2019-150/2020/MA 30200000-1 Realizacja umowy ramowej - dostawa komputerów PC typ 2 w ilości 11 sztuk 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-181-013/2019-149/2020/MA 30231300-0 Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów w ilości 80 sztuk 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-180-013/2019-148/2020/MA 30232110-8 Realizacja umowy ramowej - dostawa drukarek typ 1 w ilości 80 sztuk 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-160-055-129/2020/AB powyżej 139.000 euro Dostawa papieru w ramach umowy ramowej 22.12.2020 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380241-165-032-139/2020/ESz 50118110-9 – usługi holownicze Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym KPP w Bolesławcu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Górze, KPP w Kłodzku, KPP w Świdnicy 30.11.2020 godzina 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-184-005-152/2020/MA 33696500-0 Dostawa materiałów i odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu 07.01.2021 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-174-007-142/2020/MA 55321000-6 Zamówienie Społeczne – Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w okresie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 dla pracowników i policjantów KPP w Miliczu, KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Górze 03.12.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-187-010-155/2020/KD 30192121-5 – długopisy kulkowe, 35121600-4 - zawieszki, 30199792-8 - kalendarze, 22462000-6 – materiały reklamowe. Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Jelenia Góra. 26.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-157-011-126/2020/MA 33168100-6 , 33111620-3 Dostawa 27 sztuk wideoendoskopów oraz 10 sztuk mierników promieniowania gamma zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do Istotnych postanowień umowy, w ramach projektu Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK” nr PL/2020/PR/0085 realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020 07.01.2021 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-186-041-154/2020/MR 45262700-8 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, remontu korytarza, wymiana stolarki drzwiowej w budynku KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33. 01.12.2020 r. godz. 12.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-176-010-144/2020/KD 22100000-1 – drukowane książki, broszury, ulotki; 22140000-3 – ulotki; 30192121-5 – długopisy kulkowe, 35121600-4 - zawieszki, 30199792-8 - kalendarze, 34722100-5 - balony, 37822100-7 - kredki, 35113440-5 – kamizelki odblaskowe, 18931100-5 - plecaki, 2246 Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Wrocław 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-179-007-147/2020/IR 55321000-6 ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - świadczenie usług przygotowywania, wydawania i dostarczania przez Wykonawcę posiłków – wyżywienia całodziennego składającego się z trzech posiłków w tym jednego gorącego (lub zamiennie suchego prowiantu dla osób zatrzymanych przebywających w konwoju trwającym ponad 8 godz.) - oraz napojów do śniadania i kolacji, w dni robocze, w dni wolne od pracy i święta, dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) w KPP: Lubaniu, Oleśnicy, Oławie i Świdnicy. 20.11.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-173-036-140/2020/ML 39000000-2, 39110000-6, 39111100-4, 39121000-6, 39121100-7, 39132100-7 39141300-5 Dostawa sprzętu kwaterunkowego dla KPP w Lubinie i PP w Jaworzynie Śląskiej realizowana w ramach pierwszego wyposażenia z Programu Modernizacji Policji. 20.11.2020 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-168-012-135/2020/KD 30125100-2 Dostawa środków barwiących do urządzeń drukujących 13.11.2020 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-162-012-131/2020/KD 30125100-2 Dostawa środków barwiących do urządzeń drukujących 12.11.2020 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-163-038-132/2020/ML 30121100-4, 30191400-8, 42994230-1, 30100000-0, 30121400-7 Dostawa sprzętu biurowego w ramach pierwszego wyposażenia jednostek Policji finansowana z Programu Modernizacji Policji. 05.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-159-047-128/2020/IR 32236000-6 radiotelefony Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa systemu łączności radiowej w jednostkach Policji województwa dolnośląskiego (KP Szczawno Zdrój, KP Bolków) oraz zakup sprzętu łączności radiowej w ramach pierwszego wyposażenia ( PP Smolec). 03.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-156-036-125/2020/ML 39000000-2, 39110000-6, 39111100-4, 39121000-6, 39121100-7, 39132100-7, 39141300-5 Dostawa sprzętu kwaterunkowego dla KP Bolków, KP Bogatynia, KP Brzeg Dolny, KPP Lwówek Śl., KPP Oleśnica, PP Smolec, KP Strzegom, KP Syców realizowana jako pierwsze wyposażenie w ramach Programu Modernizacji Policji. 30.10.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-150-053-121/2020/AB poniżej 5.350.000 euro 45216110-8 Roboty budowlane – Budowa nowego Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach, ul. W.Witosa 35, 55-230 Jelcz-Laskowice 04.11.2020 godz. 11:00. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-151-038-122/2020/KD 42994230-1, 30190000-7, 30191400-8 Dostawa sprzętu biurowego dla KPP Lubin. 20.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-063-034-049/2020/ML 98351100-9 Wykonywanie usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP w Bolesławcu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Górze, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Lubaniu, KPP w Lwówku Śl., KPP w Miliczu, KPP w Oleśnicy, KPP w Oławie, KPP w Strzelinie, KPP w Polkowicach, KPP w Trzebnicy, KPP w Wołowie, KPP w Ząbkowicach Śl. 16.06.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-149-003-120/2020/IR 39224000-8, 39800000-0, 39813000-4, 39830000-9, 39831300-9, 39831600-2, 34928480-6, 42716200-0 Sukcesywna dostawa środków czystości dla KPP Lubin oraz dostawa pojemników do segregacji odpadów dla KMP Legnica, KPP Trzebnica i KPP Wołów 14.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-147-010-118/2020/KD 35121600-4, 30192121-5, 30199792-8, 30196100-0, 79810000-5, 37520000-9 Dostawa materiałów prewencyjnych dla KPP Lubin. 14.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380241-143-054-114/2020/ESz 45216111-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane – KMP Jelenia Góra – przebudowa obiektu na potrzeby PdOZ oraz CBŚP 20.10.2020r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-146-004-117/2020/ML 30197630-1 Dostawa papieru i materiałów biurowych. 09.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-145-007-116/2020/IR 55321000-6 ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla osób zatrzymanych – KPP Lubań, KPP Milicz, KPP Oleśnica, KPP Oława i KPP Świdnica. 08.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-137-001-110/2020/AB poniżej 139.000 euro 90910000-9 Usługa kompleksowa sprzątania w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i obiektach jednostek podległych – 7 części; 02.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-142-007-113/2020/MR 553210000-6 Zamówienie Społeczne - Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) w KMP Wrocław ul. Podwale 31-33 i KMP we Wrocławiu ul. Ślężna 115-119. 02.10.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-133-004-107/2020/KD 30191400-8 Dostawa niszczarek dla KPP Polkowice i KPP Środa Śląska. 28.09.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-135-051-108/2020/MR 45216111-5 71221000-3 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. adaptacja nieruchomości przy ul. Łokietka 6a w Lubinie w trybie zaprojektuj i wybuduj na potrzeby KPP w Lubinie. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych w tym decyzji pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizację robót budowlanych. 01.10.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-131-042-106/2020/ML powyżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu typu pick-up w policyjnej wersji nieoznakowanej, finansowana ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 16.10.2020 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-130-033-104/2020/ESz 50112300-6 Mycie samochodów i podobne usługi. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług mycia pojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego na terenie podległym usługę mycia pojazdów służbowych w jednostce Policji: KMP Jelenia Góra, KMP w Wałbrzychu, KPP w Głogowie, KPP w Górze, KPP Jaworze, KPP w Lubaniu, KPP w Lubinie, KPP w Oleśnicy, KPP Polkowicach 18.09.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-132-042-105/2020/ML 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu typu minibus w policyjnej wersji nieoznakowanej. 28.09.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-129-034-103/2020/ML 98351100-9 Wykonywanie usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP w Górze, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Lubinie, KPP w Oleśnicy, KPP w Wołowie, KPP w Złotoryi. 22.09.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-119-027-093/2020/AB powyżej 139.000 euro 34351100-3 Sukcesywne dostawy nowych opon zimowych do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji 20.10.2020 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-128-007-102/2020/IR 553210000-6 ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla osób zatrzymanych – KPP w Kamiennej Górze, KPP w Świdnicy i KPP w Oleśnicy. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-127-007-101/2020/IR 553210000-6 ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla osób zatrzymanych – KPP w Głogowie i KPP w Lubaniu. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-122-049-096/2020/IR 44212261-6, 50330000-7 Modernizacja systemów antenowych stanowiących elementy systemów łączności radiotelefonicznej w jednostkach Policji woj. dolnośląskiego (KP Strzegom, KPP Oleśnica i PP Jaworzyna Śląska) w ramach pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach Programu Modernizacji Policji. 10.09.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-105-014-080/2020/MR 42962000-7 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarki laserowej wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym w ramach umowy ramowej. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części: Część 1 postępowania – dostawa urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne A3 drukujące w kolorze wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi Część 2 postępowania - dostawa urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne A4 wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi Część 3 postępowania – dostawa drukarka laserowa wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi 08.10.2020 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-116-005-090/2020/MA 33696500-0 Dostawa materiałów i odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu 02.10.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380241-124-018-098/2020/ESz 09135000-4 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do celów grzewczych dla obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 3 części 04.09.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-123-017-097/2020/ESz 24311800-5 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opału stałego do celów grzewczych dla obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na części 04.09.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-106-016-081/2020/IR 30213100-6 Dostawa fabrycznie nowych notebooków wraz z dodatkowym oprogramowaniem i wyposażeniem w ramach umowy ramowej. 01.10.2020 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-121-050-095/2020/AB Przetarg KWP – Roboty budowlane – Remont dachu budynku biurowego Komendy Wojewódzkiej Policji Śnieżka 09.09.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-078-022-064/2020/MA 85100000-0 Całodobowe świadczenie usług medycznych wobec osób zatrzymanych/doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji do miejsca wykonywania badań na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji Jeleniej Górze (Kotlina Jeleniogórska część 1). 29.06.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-108-042-083/2020/ML 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu typu pick-up w policyjnej wersji oznakowanej. 16.09.2020 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-107-014-082/2020/ML 30121410-0 Dostawa 50 sztuk telefaksów w ramach umowy ramowej. 17.09.2020 godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-111-007-088/2020/MR 55321000-6 Zamówienie Społeczne - Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) w KMP Wałbrzych 20.08.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-115-023-089/2020/MR 85100000-0 Zamówienie Społeczne - Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania KPP w Świdnicy 21.08.2020 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-077-013/2019-063/2020/MA 30232110-8 dostawa drukarek typ 1 w ilości 75 sztuk - realizacja umowy ramowej 25.06.2020 godz. 11:35 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-076-013/2019-062/2020/MA 30232110-8 Dostawa drukarek typ 2 w ilości 29 sztuk - realizacja umowy ramowej 25.06.2020 godz. 11:15 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-075-013/2019-061/2020/MA 30200000-1 Dostawa komputerów PC typ 1 w ilości 108 sztuk - realizacja umowy ramowej 25.06.2020 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380- 074-013/2019-060/2020/MA 30200000-1 Dostawa komputerów PC typ 2 w ilości 42 sztuk - realizacja umowy ramowej 25.06.2020 godz. 11:25 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-072-013/2019-058/2020/MA 30231300-0 Dostawa monitorów LCD w ilości 145 sztuk - realizacja umowy ramowej 25.06.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-109-007-084/2020/IR 55321000-6 Zamówienie Społeczne - Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w KPP: Środa Śląska, Świdnica i Oleśnica. 20.08.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-117-004-091/2020/KD 30197630-1, 30199230-1, 30197300-9, 30192130-1, 30192121-5, 22816100-4, 30199792-8 Dostawa papieru i materiałów biurowych dla BSWP. 04.09.2020 godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-118-010-092/2020/KD 35113440-5, 35121600-4, 79800000-2, 30192121-5 , 30192130-1, 30199792-8 30237220-7 Dostawa materiałów prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu i Centralnego Biura Śledczego Policji. 21.08.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-093-032-073/2020/MR 50118110-9 Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. DMC, zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: KPP w Kłodzku, KPP w Oleśnicy, KPP w Ząbkowicach Śląskich. 20.08.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-094-028-074/2020/ESz 34300000-0 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych oryginalnych oraz o porównywalnej jakości do samochodów służbowych Policji garnizonu dolnośląskiego 26.08.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-098-032-076/2020/AB 50118110-9 Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. DMC, zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: KMP w Legnicy, KPP w Głogowie, KPP w Górze, KPP w Jaworze, KPP w Lubinie, KPP w Polkowicach, KPP w Złotoryi. 20.08.2020, godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-087-016-069/2020/MA 30236000-2 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654 11.08.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Numer referencyjny Przedmiot zamówienia pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony
Polska Policja