ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
PUZ-2380-124-035-124/2022/MA poniżej 750.000 euro 55270000-3, 55120000-7 Usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z dostępem do sali konferencyjnej realizowana w ramach projektu pt. "Integracja dla bezpieczeństwa - współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych" finansowany z Programu "Sprawy wewnętrzne" realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021 26.09.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ 2380-106-061-106/2022/ESZP 35120000-1, 35125300-2, 45300000-1, Montaż systemu monitoringu CCTV wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń w budynku w KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33: 13.09.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ 2380-105-023-105/2022/ESZP 85100000-0, 85121000-3    Świadczenie całodobowych usług medycznych wobec osób zatrzymanych/doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji do miejsca wykonywania badań na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy 23.09.2022r. dodz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-102-035-102/2022/MA poniżej 750.000 euro 55270000-3, 55120000-7 Usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z dostępem do sali konferencyjnej realizowana w ramach projektu pt. "Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK" nr PL/2020/PR/0085 realizowany w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020 14.09.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-095-069-095/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 45261240-9 Remont pokrycia dachu w obiekcie KWP we Wrocławiu przy ul. Granicznej 24 - hangar 09.09.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-077-070-077/2022/ML poniżej 140000 euro 34114200-1 Dostawa 2 sztuk quadów w policyjnej wersji oznakowanej z dodatkowym systemem gąsiennicowym wraz z przyczepką do transportowania. 22.07.2022 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-071-068-071/2022/ML o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 34114200-1 Dostawa samochodów typu furgon ETDiE współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 19.07.2022 r. godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-059-053-059/2022/AB 50411000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej. 71356100-9 Usługi kontroli technicznej Obsługa serwisowa wraz z wzorcowaniem urządzeń stacjonarnych oraz przenośnych do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (alkomatów), wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do Projektowanych Postanowień Umowy w sprawie zamówienia publicznego w wersji z drukarkami, dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i podległych jej jednostek organizacyjnych 2022-08-08 godz.09:50 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-068-017-068/2022/ML 39294100-0; 79810000-5 Dostawa materiałów prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie oraz dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. 08.07.2022 r. godz.08:20 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-066-019-066/2022/IR poniżej 140000 euro 18444200-5 kaski 18832000-0 obuwie specjalne 18424000-7 rękawice 18444112-1 kaski rowerowe 18142000-6 okulary ochronne 18412200-2 koszulki sportowe 35811200-4 mundury policyjne 18412000-0 odzież sportowa Dostawa wyposażenia specjalnego. 19.07.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-062-020-062/2022/IR poniżej 140000 euro 90910000-9 usługi sprzątania Usługa kompleksowego sprzątania dla: Część 1 postępowania KWP Wrocław budynek A, Część 2 postępowania KWP Wrocław budynek B, Część 3 postępowania KWP Wrocław budynek M, Część 4 postępowania KPP Głogów RD III i KPP Głogów RD I, Część 5 postępowania KMP Jelenia Góra - KP w Szklarskiej Porębie, Część 6 postępowania KPP Polkowice - RD w Gaworzycach, KPP Polkowice - RD w Grębocicach i KPP Polkowice - RD Radwanice, Część 7 postępowania KPP Strzelin - PP w Wiązowie, Część 8 postępowania KPP Złotoryja - PPI w Wojcieszowie, 22.07.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-065-017-065/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 39294100-0 Dostawa materiałów prewencyjnych 05.07.2022 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-061-032-061/2022/IR poniżej 140000 euro 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania przez Wykonawcę posiłków dla policjantów biorących udział w akcji policyjnej. 22.06.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-058-048-058/2022MA o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 64212000-5, 32250000-0 Świadczenie usług telefonii komórkowej dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego wraz z dostawą 1208 szt. aparatów telefonicznych 20.06.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-054-060-054/2022/ML 33140000-3 24455000-8 33141620-2 Dostawa apteczek dla jednostek garnizonu dolnośląskiego. 15.06.2022 r. godz.08:20 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-053-012-053/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 30197220-4, 30199230-1, 30192121-5, 30192150-7, 30192125-3, 30192130-1, 39241000-3, 39292400-9, 39292500-0, 30190000-7, 30192000-1, 30197644-2 Dostawa materiałów biurowych dla CBŚP, KPP w Lubinie oraz KPP w Polkowicach 10.06.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-043-014-043/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 39000000-2, 39110000-6, 39121000-6, 39121100-7, 39132100-7, 39141300-5 Dostawa sprzętu kwaterunkowego (meble drewniane. meble metalowe, siedziska) dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego 23.05.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-041-035-041/2022/IR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 55270000-3 55120000-7 Usługa zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia z zakresu przygotowań obronnych. 10.05.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-036-055-036/2022/ML o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 34114200-1 Dostawa samochodów współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – samochody z napędem hybrydowym typu HEV. 25.05.2022 r. godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-038-047-037/2022/ML o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 64214400-3 Najem cyfrowych łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego. 09.05.2022 r. godz.08:10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-230-032-058-032/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 33954000-2, 19520000-7, 24000000-4, 24910000-6, 38330000-7, 39225720-8, 44174000-0, 44921100-3 Sukcesywne dostawy materiałów dla służb techniki kryminalistycznej 27.04.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-023-043-023/2022/IR o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 30200000-1 Dostawa komputerów stacjonarnych w ramach umowy ramowej. 19.05.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-021-019-021/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 39225500-0 Dostawa plecakowego zestawu rozpoznania pirotechnicznego dla NGRMP w ilości 31 sztuk w ramach projektu pt. "Rozpoznawanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK" 07.04.2022r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-020-035-020/2022/IR poniżej 140000 euro 55270000-3 55120000-7 Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej podczas dwudniowego spotkania, które odbędzie się w okresie między 7 kwietnia 2022 r. a 29 kwietnia 2022 r. w ramach projektu pt.: „Bezpieczna granica w Euroregionie Nysa” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002061, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa. 16.03.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-015-048-015/2022/MA o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 64212000-5, 32250000-0 Świadczenie usług telefonii komórkowej dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego wraz z dostawą 1207 szt. aparatów telefonicznych 05.04.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-017-055-016/2022/ML o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 34114200-1 Dostawa samochodów współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 08.04.2021 r. godz.08:10 pełna treść ogłoszenia
PUZ-2380-009-025-009/2022/ML o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 85100000-0, 85121000-3    Wykonanie usług medycznych w postaci specjalistycznych badań psychiatrycznych wobec osób zatrzymanych / doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji 18.02.2022 r. godz. 08.20 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-007-012-007/2022/MA 30190000-7 Dostawa materiałów biurowych 24.02.2022 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-004-020-004/2022/IR poniżej 140000 euro 90910000-9 usługi sprzątania. Usługa kompleksowego sprzątania dla BSWP, KMP Wałbrzych II KP SOS KWP, KMP Wałbrzych PdOZ 10.02.2022 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-002-047-002/2022/ML 64214400-3 Najem cyfrowych oraz analogowych łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego. 15.03.2022 r. godz.08:10 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-144-014/2020-142/2021/MR 42900 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu – urządzenia wielofunkcyjne wysokowydajne A4 wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi (w ilości 5 szt.) – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej pełna treść ogłoszenia
PU-2380-140-014/2020-140/2021/MR 42900 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu – urządzenia wielofunkcyjne wysokowydajne A3 drukujące w kolorze wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi (w ilości 3 szt.) - część 1 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej 01.12.2021 r. godz. 9.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-132-010-130/2021/MA poniżej 139.000 euro 09211100-2, 24961000-8, 09211650-2, 24957000-7 Sukcesywne dostawy olejów i płynów specjalnych do służbowych pojazdów użytkowanych prze Komendę Wojewódzka Policji we Wrocławiu 09.12.2021 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-140-062-137/2021/ML poniżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 3 sztuk samochodów typu furgon w policyjnej wersji nieoznakowanej. 26.11.2021 r. godz.08:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-134-013-132/2021/IR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 38631000-7 lornetki Dostawa lornetki termowizyjnej (1 szt.) z Projektu nr NMF/PA18/004 pn. :Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2020. 25.11.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-138-061-134/2021/MR 45216111-5 71221000-3 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa Posterunku Policji w Marcinowicach w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj 02.12.2021 r godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-130-022-128/2021/MA poniżej 139.000 euro 50112300-6 Usługa mycia pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego 23.11.2021 r. godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-122-012-120/2021/MR poniżej 139.000 euro 39294100-0 79810000-5 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych (opaska odblaskowa, kamizelka odblaskowa, skrobaczka do szyb, gogle narciarskie, kask narciarski z umieszczonym logotypem projektu). Postępowanie podzielono na 2 części. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Bezpiecznie na stokach narciarskich na pograniczu polsko – czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002694 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa 03.11.2021 r godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-119-058-117/2021/ML poniżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa samochodu osobowego bazowego w policyjnej wersji nieoznakowanej pod videorejestrator dla KMP we Wrocławiu. 21.10.2021 r. godz.08:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-115-005-113/2021/KD poniżej 139.000 euro 48822000-6, 48900000-7, 48620000-0, 48781000-6, 31214100-0 Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu integralnej komunikacji i lokalizacji (środki techniki operacyjnej) do koordynowania działań funkcjonariuszy pionów kryminalnych wraz ze szkoleniem i wdrożeniem dla funkcjonariuszy WTO KWP we Wrocławiu oraz KWP w Szczecinie, Opolu, Gorzowie Wlkp. i Łodzi w ramach projektu „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości” korzystającego z dofinansowania otrzymanego z Norwegii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 22.10.2021 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-114-056-112/2021/ESZP 85100000-0, 85121000-3    Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze (Kowary) i Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze 12.10.2021 r godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-113-013-111/2021/MR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 38600000-1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoskopu (1 szt.), lornetki termowizyjnej (1 szt.), lornetek noktowizyjnych (7 sztuk). Projekt Pogranicze bezpieczne dla seniorów nr PLSN.04.01.00-02-0149/19 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 13.10.2021 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-111-053-108/2021/MR 45400000-1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Remont elewacji wraz z częściową wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubinie ul. Traugutta 3 12.10.2021 r godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-112-014/2020-109/2021/ML 30121410-0 Zamówienie realizacyjne umowy ramowej - którego przedmiotem jest dostawa 14 sztuk telefaksów w ramach umowy ramowej. 23.09.2021 r. godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-100-055-110/2021/KD poniżej 139.000 euro 50720000-8, 50531100-7 Świadczenie usług w zakresie konserwacji i serwisowania kotłowni olejowych, gazowych oraz węzłów cieplnych w obiektach KWP we Wrocławiu oraz jednostkach podległych na terenie Dolnego Śląska. 04.10.2021r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-107-024-107/2021/ML poniżej 750.000 euro 55270000-3, 55120000-7 USŁUGI SPOŁECZNE - Wykonanie usługi hotelowo – gastronomicznej realizowanej w ramach projektu pt. ”Współpraca bez granic Policji polskiej i czeskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa. 01.10.2021 r. godz.08:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-108-004/2021-105/2021/IR Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego część 6 krzesło tapicerowane 458 sztuk 22.09.2021 r. godz.12:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-109-004/2021-104/2021/IR Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego część 5 krzesło obrotowe 231 sztuk. 22.09.2021 r. godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-110-004/2021-103/2021/IR Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego część 4 szafa biurowa 151 sztuk. 22.09.2021 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-104-004/2021-102/2021/IR Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego część 1 biurko pod komputer 223 sztuki. 22.09.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-105-024-106/2021/KD poniżej 139.000 euro 55100000-1, 55270000-3, 55120000-7 Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w ramach projektu NMF/PA20/031 pn.: „Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości”. 28.09.2021 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-099-030-097/2021/ML o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 34300000-0 Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji. 20.10.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-106-050-101/2021/MA poniżej 750.000 euro 55321000-6, 55520000-1 Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia dla funkcjonariuszy skierowanych do dbycia stażu adaptacyjnego w SPPP Legnica 24.09.2021 r. godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-098-033-096/2021/MA poniżej 137000 euro 39224000-8, 395114200-0, 39800000-0, 39813000-4, 39830000-9, 39831300-9, 39831600-2, 33711900-6 Sukcesywne dostawy papieru toaletowego, materiałów do sprzątania i środków czystości 23.09.2021 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-091-004/2021-091/2021/IR 39100000-3 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego, część 9 postępowania na zawarcie umowy ramowej - szafa ubraniowa 164 sztuki. 15.09.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-093-004/2021-090/2021/IR 39111100-4 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego, część 8 postępowania na zawarcie umowy ramowej - fotel do pracy w trybie 24/7 14 sztuk. 15.09.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-090-004/2021-089/2021/IR 39110000-6 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego, część 7 postępowania na zawarcie umowy ramowej - fotel do biurka gabinetowy 21 sztuk. 15.09.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-103-054-098/2021/ML poniżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej typu kombi-van lub wielozadaniowy pod ambulans kryminalistyczny dla KMP we Wrocławiu. 22.09.2021 r. godz.08:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-083-014/2020-078/2021/MR Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu – urządzenia wielofunkcyjne wysokowydajne A4 wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi (w ilości 11 szt.) – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej pełna treść ogłoszenia
PU-2380-078-014/2020-076/2021/ML 30121410-0 Zamówienie realizacyjne umowy ramowej - którego przedmiotem jest dostawa 3 sztuk telefaksów w ramach umowy ramowej. 08.09.2021 r. godz.11:00 (negocjacje) pełna treść ogłoszenia
PU-2380-087-004/2021-085/2021/IR 39100000-3 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego, część 3 postępowania na zawarcie umowy ramowej - szafa ubraniowa 125 sztuk. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-086-004/2021-084/2021/IR 39121100-7 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego część 2 postępowania na zawarcie umowy ramowej - kontener do biurka 222 sztuki. 08.09.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-095-016/2020-092/2021/IR 30213100-6 Realizacja umowy ramowej - dostawa notebooków wraz z dodatkowym oprogramowaniem  i  wyposażeniem w ramach realizacji 3 zawartych umów ramowych o numerach: 68/TI/2020 z dnia 16.11.2020 r., 69/TI/2020 z dnia 16.11.2020 r., 70/TI/2020 z dnia 16.11.2020 r. 07.09.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-096-019-093/2021/KS 85100000-0, 85121000-3 Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. 09.09.2021 r godzina 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-084-050-082/2021/MA 55321000-6, 55520000-1 Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia dla funkcjonariuszy skierowanych do odbycia stażu adaptacyjnego w OPP Wrocław i SPPP Legnica 08.09.2021 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-081-045-081/2021/MR 45310000-3 71221000-3 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Zaprojektuj i wybuduj – elektryczna rozdzielnia główna budynku KMP Wałbrzych ul. Mazowiecka 2 10.09.2021 r godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-080-024-080/2021/IR poniżej 139.000 euro 55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe Usługa hotelowo- gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w terminie 13-14.09.2021r. dla 15 uczestników 2 dniowego spotkania roboczego realizowanego w ramach Projektu pt. „Wspólne pogranicze – wspólne bezpieczeństwo” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002118 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. 31.08.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-023-013-021/2021/MR 38600000-1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoskopu (1 szt.), lornetki termowizyjnej (1 szt.), lornetek noktowizyjnych (7 sztuk), kamer termowizyjnych (8 sztuk) Projekt Pogranicze bezpieczne dla seniorów nr PLSN.04.01.00-02-0149/19 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 14.09.2021 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-069-013/2019-068/2021/MR 3023210 Realizacja umowy ramowej - dostawa drukarek typ 2 w ilości 67 sztuk. 12.08.2021 r. godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-082-048-077/2021/IR poniżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 3 sztuk quadów w policyjnej wersji oznakowanej z dodatkowym systemem gąsiennicowym wraz z przyczepką do transportowania. 20.08.2021 r. godz.08:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-071-014/2020-067/2021/MR 42900 Realizacja umowy ramowej - dostawa urządzenia wielofunkcyjne wysokowydajne A3 drukujące w kolorze wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi (w ilości 5 szt.) - część 1 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej, 11.08.2021 r. godz. 9.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-070-014/2020-066/2021/MR 42900 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu – urządzenia wielofunkcyjne wysokowydajne A4 wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi (w ilości 26 szt.) – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej 11.08.2021 r. godz. 9.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-067-012-065/2021/KD poniżej 139.000 euro 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne, 79810000-5 – usługi drukowania, 30199792-8 – kalendarze, 30192121-5 – długopisy, 30234500-3 – pamięci do przechowywania danych Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu „Pogranicze bezpieczne dla seniorów” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. 20.08.2021 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-053-023-055/2021/MR 98351100-9 Usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP Bolesławie, KPP w Górze, KPP w Kamiennej Górze, KMP w Legnicy, KPP w Lwówku Śl., KPP w Oleśnicy, KPP w Strzelinie, KPP w Środzie Śl., KPP w Świdnicy, KPP w Trzebnicy, KPP w Wołowie i KPP w Zgorzelcu 14.09.2021 r godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-072-044-069/2021/KD 32236000-6 – radiotelefony, 32552420-7 – przemienniki częstotliwości Zakup i dostawy sprzętu łączności bezprzewodowej dla KPP Bolesławiec, KP Jelcz Laskowice, PDOZ i CBŚP Jelenia Góra oraz PP Prochowice (w ramach pierwszego wyposażenia jednostek) 13.08.2021 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-073-049-070/2021/ML poniżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu typu furgon w policyjnej wersji nieoznakowanej dla KPP w Polkowicach. 12.08.2021 r. godz.08:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-074-049-071/2021/ML poniżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego z segmentu D w policyjnej wersji nieoznakowanej dla KPP w Polkowicach. 12.08.2021 r. godz.08:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-064-036-062/2021/ML o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej typu kombi-van lub wielozadaniowy z przedziałem technicznym dla KPP w Głogowie. 29.07.2021 r. godz. 08:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-062-036-059/2021/ML o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej typu furgon dla KMP w Legnicy. 07.09.2021 r. godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-060-041-060/2021/MA o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 32429000-6, 32342450-1 Dostawa systemów telefonii IP wraz z licencjami oraz przełączników i rejestratora korespondencji dla jednostek policji woj. dolnośląskiego 27.08.2021 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-063-047-061/2021/MR 45262700-8 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, remontu korytarza, wymiana stolarki drzwiowej w budynku KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 30.07.2021 godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-058-014-057/2021/MA poniżej 139.000 euro 90910000-9 Usługa kompleksowego sprzątania dla KWP we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 24.08.2021 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-033-014-031/2021/IR o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 90910000-9 usługi sprzątania Usługa kompleksowego sprzątania dla KMP/KPP: KMP Jelenia Góra – KP Szklarska Poręba, KPP Głogów, KPP Polkowice, KPP Strzelin – PP Wiązów, KPP Złotoryja – PP I Wojcieszów. 04.08.2021 r. godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-050-043-049/2021/MR 71221000-3 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy 20.07.2021 r. do godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-046-004-044/2021/IR o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 39000000-2 39110000-6 39121000-6 39121100-7 39132100-7 39141300-5 Dostawa sprzętu kwaterunkowego w postaci: CZĘŚĆ 1: Meble drewniane, CZĘŚĆ 2: Meble metalowe, CZĘŚĆ 3: Siedziska dla komend/komisariatów/posterunków i innych jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego w ramach Programu Modernizacji Policji. 06.08.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-052-042-050/2021/KS o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 5100000-0, 85121000-3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji na obszarze działania Komendy Powiatowej w Głogowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Górze. 13.07.2021 R. GODZ. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-056-036-051/2021/ML poniżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego terenowego w wersji oznakowanej dla KPP w Bolesławcu. 21.07.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-051-012-048/2021/KD o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne, 79810000-5 – usługi drukowania, 22462000-6 – materiały reklamowe, 30199792-8 – kalendarze, 30192121-5 – długopisy, 30192130-1 – ołówki, 35113440-5 – kamizelki odblaskowe, 30234500-3 – pamięci do przechowywa Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów prewencyjnych dla CBŚP i KPP Zgorzelec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 A (część 1), Załączniku 2 B (część 2) oraz Załączniku 2 C (część 3) do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i stanowi jej integralną część. 30.07.2021 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-047-036-045/2021/ML o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej typu kombi-van lub wielozadaniowy pod ambulans kryminalistyczny. 30.07.2021 r. godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-041-013/2019-039/2021/MA CPV 30200000-1 Realizacja umowy ramowej – dostawa komputerów PC typ 1 w ilości 240 sztuk 28.06.2021 r. do godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-040-013/2019-038/2021/MA CPV 30231300-0 Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów w ilości 273 sztuk 28.06.2021 r. do godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-039-013/2019-037/2021/MA CPV 30200000-1 Realizacja umowy ramowej - dostawa komputerów PC typ 2 w ilości 33 sztuk 28.06.2021 r. do godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-036-033-041/2021/MR 39224000-8 39800000-0 39514200-0 Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, materiałów do sprzątania i materiałów gospodarczych dla jednostek policji dolnośląskiej (dostawy sukcesywne). Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 4 do SIWZ ( formularz ofertowy), odpowiednio dla każdej z części postępowania. Przedmiot zamówienia podzielony został na 7 części (ID 476010) 06.07.2021 r. godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-027-006-027/2021/KD o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, 48822000-6 – serwery komputerowe, 35123500-7 – systemy do identyfikacji wideo. Zakup automatycznego systemu wideo do rozpoznawania osób wraz ze szkoleniem i wdrożeniem dla Wydziału dw. z Cyberprzestępczością, w ramach projektu nr NMF/PA20/031 pn. „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości” korzystającego z dofinansowania otrzymanego od Norwegii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 29.07.2021 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-042-036-036/2021/ML o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 34114200-1 Dostawa samochodów osobowych z napędem hybrydowym typu HEV w wersji oznakowanej dla garnizonu dolnośląskiego współfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 05.07.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-031-034-029/2021/KS 18424300-0, 18424000-7, 33140000-3, 42924790-3, 24455000-8, 33141620-2, Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz apteczek dla komend, powiatów, wydziałów jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego. 01.07.2021rok, godzina 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-032-059/2020-030/2021/ML 34114200-1 Zamówienie realizacyjne umowy ramowej - którego przedmiotem jest dostawa 35 sztuk samochodów typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowanej w ramach umowy ramowej. 16.06.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-030-036-028/2021/ML o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 34114200-1 Dostawa samochodów osobowych z napędem hybrydowym typu HEV w wersji nieoznakowanej dla garnizonu dolnośląskiego współfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 30.06.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-028-004-025/2021/MA o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 39110000-6, 39121000-6, 39121100-7, 39132100-7, 39141300-5 Dostawa sprzętu kwaterunkowego (meble drewniane, meble metalowe siedziska) dla jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia 22.06.2021 r. godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-024-004-022/2021/IR o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 39000000-2 39110000-6 39121000-6 39121100-7 39132100-7 39141300-5 Dostawa sprzętu kwaterunkowego w postaci: CZĘŚĆ 1: Meble drewniane, CZĘŚĆ 2: Siedziska, CZĘŚĆ 3: Meble metalowe dla komend/komisariatów/posterunków i innych jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego w ramach Programu Modernizacji Policji. 15.06.2021 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-026-039-024/2021/MR 45216111-5 71221000-3 Przedmiotem postępowania jest realizacja zadania pn. Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Prochowicach przy ul. T. Kościuszki w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj 28.05.2021 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-009-055/2020/007/2021/AB powyżej 139.000 euro 30197644-2 (papier kserograficzny); 30197642-8 (papier fotokopiujący i kserograficzny); 30197630-1 (papier do drukowania) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w celu realizacji umowy ramowej na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, którego przedmiotem zamówienia jest druga dostawa papieru w ramach realizacji 3 zawartych umów ramowych o numerach: M-III-2310-10/2021/I z dnia 16/02/2021, M-III-2310-10/2021/II z dnia 15/02/2021 oraz M-III-2310-10/2021/III z dnia 15/02/2021. 26.03.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-025-036-023/2021/ML o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 34114200-1 Dostawa 1 szt. samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej wyposażonego w videorejestrator. 28.05.2021 r. godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-018-014/2020-014/2021/MR 42900 Realizacja umowy ramowej - dostawa sprzętu – urządzenia wielofunkcyjne wysokowydajne A4 wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi (w ilości 3 szt.) – część 2 postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej. 2021.04.22 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-011-018-009/2021/KS 85100000-0 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję na obszarze działania KMP w Legnicy. 23.04.2021 godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-017-013/2019-016/2021/MA CPV 30200000-1 Realizacja umowy ramowej - dostawa komputerów PC typ 1 w ilości 42 sztuk 14.04.2021 r. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-016-013/2019-015/2021/MA CPV 30231300-0 Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów w ilości 52 sztuk 14.04.2021 r. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-013-030-011/2021/ML o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro 34300000-0 Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji. 10.05.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-014-033-013/2021/KD o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 33761000-2, 39514200-0, 39224000-8, 39514200-0, 39800000-0, 33711900-6, 39813000-4, 39830000-9, 39831300-9, 39831600-2 Dostawa papieru toaletowego, środków czystości i materiałów do sprzątania dla KWP i KMP/KPP. 19.04.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-007-009-008/2021/MR 34351100-3 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nowych opon letnich do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, dwie, trzy albo na cztery części postępowania. Postępowanie podzielono na 4 części: Część 1 postępowania – sukcesywne dostawy opon letnich, radialnych, bezdętkowych do pojazdów osobowych, zgodnych z minimalnymi wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w załączniku nr 1A do SWZ. Część 2 postępowania – sukcesywne dostawy opon letnich, radialnych, bezdętkowych do pojazdów dostawczych, zgodna z minimalnymi wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w załączniku nr 1B do SWZ. Część 3 postępowania – sukcesywne dostawy opon letnich, radialnych, bezdętkowych do pojazdów terenowych zgodnych z minimalnymi wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w załączniku nr 1C do SWZ. Część 4 postępowania - sukcesywne dostawy opon letnich, radialnych, bezdętkowych dla motocykli zgodnych z minimalnymi wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w załączniku nr 1D do SWZ 09.04.2021 r. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-006-004-004/2021/IR powyżej 139.000 euro 39000000-2 39110000-6 39111100-4 39121000-6 39121100-7 39132100-7 39141300-5 Przedmiotem zamówienia dostawa sprzętu kwaterunkowego w ramach umowy ramowej dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego. 21.04.2021 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-004-033-002/2021/KD 33761000-2, 39514200-0, 39224000-8, 39514200-0, 39800000-0, 33711900-6, 39813000-4, 39830000-9, 39831300-9, 39831600-2 Dostawa papieru toaletowego, środków czystości i materiałów do sprzątania dla KWP i KMP/KPP. 26.03.2021 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-003-001-005/2021/MA poniżej 134000 euro 220000000-0 Dostawa druków i formularzy resortowych 25.03.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-002-055/2020-001/2021/AB 30197644-2 (papier kserograficzny); 30197642-8 (papier fotokopiujący i kserograficzny); 30197630-1 (papier do drukowania) Dostawa papieru w ramach realizacji 3 zawartych umów ramowych o numerach: M-III-2310-10/2021/I z dnia 16/02/2021, M-III-2310-10/2021/II z dnia 15/02/2021 oraz M-III-2310-10/2021/III z dnia 15/02/2021 26.02.2021 godz. 09:00. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-197-029-163/2020/MR 50100000-9 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług napraw powypadkowych pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji. 29.01.2021 r. godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-199-061-164/2020/IR 35113400-3 odzież ochronna i zabezpieczająca 39514100-9 ręczniki 18143000-3 akcesoria ochronne Dostawa odzieży, obuwia, dodatków ochronnych i roboczych (branżowych, BHP). 14.01.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-195-025-161/2020/ESz Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kłodzku, Lubinie, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu oraz w Komendzie Miejskiej Policji Wałbrzychu z podziałem na części 19. Przy czym jedną część stanowi każda z osobna wymieniona KPP oraz KMP w Wałbrzychu. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-191-059-158/2020/ML powyżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 60 sztuk samochodów typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowanej w ramach umowy ramowej. 16.02.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-194-060-160/2020/ML 39000000-2, 39110000-6, 39111100-4, 39121000-6, 39121100-7, 39132100-7, 39141300-5 Dostawa wyposażenia kwaterunkowego dla KP Bogatynia, KP Bolków, KP Brzeg Dolny, KPP Lwówek Śląski, PP Smolec, KP Strzegom, KP Szczawno Zdrój realizowana jako pierwsze wyposażenie w ramach Programu Modernizacji Policji. 30.12.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-188-058-156/2020/AB powyżej 139.000 euro 09300000-2 Dostawa energii elektrycznej do jednostek organizacyjnych Policji woj. dolnośląskiego nr sprawy Pu-238-188-058-156/2020/AB 19.01.2021 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-190-007-159/2020/IR 553210000-6 ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla osób zatrzymanych – KPP Świdnica. 18.12.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-175-034-143/2020/MR 98351100-9 Wykonywanie usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP Lwówek Śląski 15.12.2020 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-166-034-138/2020/MR 98351100-9 Wykonywanie usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP Bolesławiec, KPP w Górze, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Lubinie, KPP w Oleśnicy, KPP w Wołowie. 15.12.2020 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-178-012-146/2020/ML 30125100-2 Zapytanie o cenę - sukcesywne dostawy środków barwiących do urządzeń drukujących. 24.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-185-013/2019-153/2020/MA 30232110-8 Realizacja umowy ramowej - dostawa drukarek typ 2 w ilości 18 sztuk 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-183-013/2019-151/2020/MA 30200000-1 Realizacja umowy ramowej - dostawa komputerów PC typ 1 w ilości 30 sztuk 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-182-013/2019-150/2020/MA 30200000-1 Realizacja umowy ramowej - dostawa komputerów PC typ 2 w ilości 11 sztuk 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-181-013/2019-149/2020/MA 30231300-0 Realizacja umowy ramowej - dostawa monitorów w ilości 80 sztuk 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-180-013/2019-148/2020/MA 30232110-8 Realizacja umowy ramowej - dostawa drukarek typ 1 w ilości 80 sztuk 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-160-055-129/2020/AB powyżej 139.000 euro Dostawa papieru w ramach umowy ramowej 22.12.2020 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380241-165-032-139/2020/ESz 50118110-9 – usługi holownicze Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym KPP w Bolesławcu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Górze, KPP w Kłodzku, KPP w Świdnicy 30.11.2020 godzina 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-184-005-152/2020/MA 33696500-0 Dostawa materiałów i odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu 07.01.2021 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-174-007-142/2020/MA 55321000-6 Zamówienie Społeczne – Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w okresie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 dla pracowników i policjantów KPP w Miliczu, KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Górze 03.12.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-187-010-155/2020/KD 30192121-5 – długopisy kulkowe, 35121600-4 - zawieszki, 30199792-8 - kalendarze, 22462000-6 – materiały reklamowe. Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Jelenia Góra. 26.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-157-011-126/2020/MA 33168100-6 , 33111620-3 Dostawa 27 sztuk wideoendoskopów oraz 10 sztuk mierników promieniowania gamma zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do Istotnych postanowień umowy, w ramach projektu Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK” nr PL/2020/PR/0085 realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020 07.01.2021 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-186-041-154/2020/MR 45262700-8 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, remontu korytarza, wymiana stolarki drzwiowej w budynku KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33. 01.12.2020 r. godz. 12.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-176-010-144/2020/KD 22100000-1 – drukowane książki, broszury, ulotki; 22140000-3 – ulotki; 30192121-5 – długopisy kulkowe, 35121600-4 - zawieszki, 30199792-8 - kalendarze, 34722100-5 - balony, 37822100-7 - kredki, 35113440-5 – kamizelki odblaskowe, 18931100-5 - plecaki, 2246 Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Wrocław 23.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-179-007-147/2020/IR 55321000-6 ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - świadczenie usług przygotowywania, wydawania i dostarczania przez Wykonawcę posiłków – wyżywienia całodziennego składającego się z trzech posiłków w tym jednego gorącego (lub zamiennie suchego prowiantu dla osób zatrzymanych przebywających w konwoju trwającym ponad 8 godz.) - oraz napojów do śniadania i kolacji, w dni robocze, w dni wolne od pracy i święta, dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) w KPP: Lubaniu, Oleśnicy, Oławie i Świdnicy. 20.11.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-173-036-140/2020/ML 39000000-2, 39110000-6, 39111100-4, 39121000-6, 39121100-7, 39132100-7 39141300-5 Dostawa sprzętu kwaterunkowego dla KPP w Lubinie i PP w Jaworzynie Śląskiej realizowana w ramach pierwszego wyposażenia z Programu Modernizacji Policji. 20.11.2020 godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-167-057-134/2020/MR 45216110-8 Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach (dz. nr 85/2, 86/2. obręb Polkowice miasto -1 0001) 07.12.2020 r. godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-168-012-135/2020/KD 30125100-2 Dostawa środków barwiących do urządzeń drukujących 13.11.2020 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-162-012-131/2020/KD 30125100-2 Dostawa środków barwiących do urządzeń drukujących 12.11.2020 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-163-038-132/2020/ML 30121100-4, 30191400-8, 42994230-1, 30100000-0, 30121400-7 Dostawa sprzętu biurowego w ramach pierwszego wyposażenia jednostek Policji finansowana z Programu Modernizacji Policji. 05.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-159-047-128/2020/IR 32236000-6 radiotelefony Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa systemu łączności radiowej w jednostkach Policji województwa dolnośląskiego (KP Szczawno Zdrój, KP Bolków) oraz zakup sprzętu łączności radiowej w ramach pierwszego wyposażenia ( PP Smolec). 03.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-156-036-125/2020/ML 39000000-2, 39110000-6, 39111100-4, 39121000-6, 39121100-7, 39132100-7, 39141300-5 Dostawa sprzętu kwaterunkowego dla KP Bolków, KP Bogatynia, KP Brzeg Dolny, KPP Lwówek Śl., KPP Oleśnica, PP Smolec, KP Strzegom, KP Syców realizowana jako pierwsze wyposażenie w ramach Programu Modernizacji Policji. 30.10.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-150-053-121/2020/AB poniżej 5.350.000 euro 45216110-8 Roboty budowlane – Budowa nowego Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach, ul. W.Witosa 35, 55-230 Jelcz-Laskowice 04.11.2020 godz. 11:00. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-151-038-122/2020/KD 42994230-1, 30190000-7, 30191400-8 Dostawa sprzętu biurowego dla KPP Lubin. 20.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-063-034-049/2020/ML 98351100-9 Wykonywanie usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP w Bolesławcu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Górze, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Lubaniu, KPP w Lwówku Śl., KPP w Miliczu, KPP w Oleśnicy, KPP w Oławie, KPP w Strzelinie, KPP w Polkowicach, KPP w Trzebnicy, KPP w Wołowie, KPP w Ząbkowicach Śl. 16.06.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-149-003-120/2020/IR 39224000-8, 39800000-0, 39813000-4, 39830000-9, 39831300-9, 39831600-2, 34928480-6, 42716200-0 Sukcesywna dostawa środków czystości dla KPP Lubin oraz dostawa pojemników do segregacji odpadów dla KMP Legnica, KPP Trzebnica i KPP Wołów 14.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-147-010-118/2020/KD 35121600-4, 30192121-5, 30199792-8, 30196100-0, 79810000-5, 37520000-9 Dostawa materiałów prewencyjnych dla KPP Lubin. 14.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380241-143-054-114/2020/ESz 45216111-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane – KMP Jelenia Góra – przebudowa obiektu na potrzeby PdOZ oraz CBŚP 20.10.2020r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-146-004-117/2020/ML 30197630-1 Dostawa papieru i materiałów biurowych. 09.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-145-007-116/2020/IR 55321000-6 ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla osób zatrzymanych – KPP Lubań, KPP Milicz, KPP Oleśnica, KPP Oława i KPP Świdnica. 08.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-137-001-110/2020/AB poniżej 139.000 euro 90910000-9 Usługa kompleksowa sprzątania w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i obiektach jednostek podległych – 7 części; 02.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-142-007-113/2020/MR 553210000-6 Zamówienie Społeczne - Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) w KMP Wrocław ul. Podwale 31-33 i KMP we Wrocławiu ul. Ślężna 115-119. 02.10.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-133-004-107/2020/KD 30191400-8 Dostawa niszczarek dla KPP Polkowice i KPP Środa Śląska. 28.09.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-135-051-108/2020/MR 45216111-5 71221000-3 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. adaptacja nieruchomości przy ul. Łokietka 6a w Lubinie w trybie zaprojektuj i wybuduj na potrzeby KPP w Lubinie. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych w tym decyzji pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizację robót budowlanych. 01.10.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-131-042-106/2020/ML powyżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu typu pick-up w policyjnej wersji nieoznakowanej, finansowana ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 16.10.2020 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-130-033-104/2020/ESz 50112300-6 Mycie samochodów i podobne usługi. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług mycia pojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego na terenie podległym usługę mycia pojazdów służbowych w jednostce Policji: KMP Jelenia Góra, KMP w Wałbrzychu, KPP w Głogowie, KPP w Górze, KPP Jaworze, KPP w Lubaniu, KPP w Lubinie, KPP w Oleśnicy, KPP Polkowicach 18.09.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-132-042-105/2020/ML 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu typu minibus w policyjnej wersji nieoznakowanej. 28.09.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-129-034-103/2020/ML 98351100-9 Wykonywanie usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP w Górze, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Lubinie, KPP w Oleśnicy, KPP w Wołowie, KPP w Złotoryi. 22.09.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-119-027-093/2020/AB powyżej 139.000 euro 34351100-3 Sukcesywne dostawy nowych opon zimowych do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji 20.10.2020 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-128-007-102/2020/IR 553210000-6 ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla osób zatrzymanych – KPP w Kamiennej Górze, KPP w Świdnicy i KPP w Oleśnicy. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-127-007-101/2020/IR 553210000-6 ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla osób zatrzymanych – KPP w Głogowie i KPP w Lubaniu. pełna treść ogłoszenia
PU-2380-122-049-096/2020/IR 44212261-6, 50330000-7 Modernizacja systemów antenowych stanowiących elementy systemów łączności radiotelefonicznej w jednostkach Policji woj. dolnośląskiego (KP Strzegom, KPP Oleśnica i PP Jaworzyna Śląska) w ramach pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach Programu Modernizacji Policji. 10.09.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-105-014-080/2020/MR 42962000-7 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarki laserowej wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym w ramach umowy ramowej. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części: Część 1 postępowania – dostawa urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne A3 drukujące w kolorze wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi Część 2 postępowania - dostawa urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne A4 wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi Część 3 postępowania – dostawa drukarka laserowa wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi 08.10.2020 r. godz. 09.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-116-005-090/2020/MA 33696500-0 Dostawa materiałów i odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu 02.10.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380241-124-018-098/2020/ESz 09135000-4 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do celów grzewczych dla obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 3 części 04.09.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-123-017-097/2020/ESz 24311800-5 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opału stałego do celów grzewczych dla obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na części 04.09.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-106-016-081/2020/IR 30213100-6 Dostawa fabrycznie nowych notebooków wraz z dodatkowym oprogramowaniem i wyposażeniem w ramach umowy ramowej. 01.10.2020 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
Pu-2380-121-050-095/2020/AB Przetarg KWP – Roboty budowlane – Remont dachu budynku biurowego Komendy Wojewódzkiej Policji Śnieżka 09.09.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-078-022-064/2020/MA 85100000-0 Całodobowe świadczenie usług medycznych wobec osób zatrzymanych/doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji do miejsca wykonywania badań na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji Jeleniej Górze (Kotlina Jeleniogórska część 1). 29.06.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-108-042-083/2020/ML 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu typu pick-up w policyjnej wersji oznakowanej. 16.09.2020 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-107-014-082/2020/ML 30121410-0 Dostawa 50 sztuk telefaksów w ramach umowy ramowej. 17.09.2020 godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-111-007-088/2020/MR 55321000-6 Zamówienie Społeczne - Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) w KMP Wałbrzych 20.08.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-115-023-089/2020/MR 85100000-0 Zamówienie Społeczne - Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania KPP w Świdnicy 21.08.2020 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-077-013/2019-063/2020/MA 30232110-8 dostawa drukarek typ 1 w ilości 75 sztuk - realizacja umowy ramowej 25.06.2020 godz. 11:35 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-076-013/2019-062/2020/MA 30232110-8 Dostawa drukarek typ 2 w ilości 29 sztuk - realizacja umowy ramowej 25.06.2020 godz. 11:15 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-075-013/2019-061/2020/MA 30200000-1 Dostawa komputerów PC typ 1 w ilości 108 sztuk - realizacja umowy ramowej 25.06.2020 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
PU-2380- 074-013/2019-060/2020/MA 30200000-1 Dostawa komputerów PC typ 2 w ilości 42 sztuk - realizacja umowy ramowej 25.06.2020 godz. 11:25 pełna treść ogłoszenia
PU 2380-072-013/2019-058/2020/MA 30231300-0 Dostawa monitorów LCD w ilości 145 sztuk - realizacja umowy ramowej 25.06.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-109-007-084/2020/IR 55321000-6 Zamówienie Społeczne - Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w KPP: Środa Śląska, Świdnica i Oleśnica. 20.08.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-117-004-091/2020/KD 30197630-1, 30199230-1, 30197300-9, 30192130-1, 30192121-5, 22816100-4, 30199792-8 Dostawa papieru i materiałów biurowych dla BSWP. 04.09.2020 godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-118-010-092/2020/KD 35113440-5, 35121600-4, 79800000-2, 30192121-5 , 30192130-1, 30199792-8 30237220-7 Dostawa materiałów prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu i Centralnego Biura Śledczego Policji. 21.08.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-093-032-073/2020/MR 50118110-9 Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. DMC, zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: KPP w Kłodzku, KPP w Oleśnicy, KPP w Ząbkowicach Śląskich. 20.08.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-094-028-074/2020/ESz 34300000-0 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych oryginalnych oraz o porównywalnej jakości do samochodów służbowych Policji garnizonu dolnośląskiego 26.08.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-098-032-076/2020/AB 50118110-9 Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. DMC, zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: KMP w Legnicy, KPP w Głogowie, KPP w Górze, KPP w Jaworze, KPP w Lubinie, KPP w Polkowicach, KPP w Złotoryi. 20.08.2020, godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
PU-2380-087-016-069/2020/MA 30236000-2 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654 11.08.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Numer referencyjny Przedmiot zamówienia pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony