Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie kolejnego nowego posterunku Policji na Dolnym Śląsku

Data publikacji 29.09.2023

Uroczysta zbiórka, w której udział wzięli m.in. Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski ze swoim I Zastępcą Robertem Frąckowiakiem oraz przedstawiciele władz administracji rządowej, samorządowej, duchowieństwa i osoby reprezentujące służby mundurowe współpracujące z Policją na rzecz bezpieczeństwa, a także wielu mieszkańców, odbyła się dziś w Męcince na terenie powiatu jaworskiego. Powodem tego ważnego dla lokalnej społeczności wydarzenia, było oddanie do użytku nowego policyjnego obiektu tj. Posterunku Policji w Męcince. Gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Jaworze insp. Artur Bujak, który podziękował wszystkim za wszelką pomoc i zaangażowanie w działaniach związanych z realizacją tej zupełnie nowej policyjnej inwestycji. Koszt tego nowoczesnego przedsięwzięcia to ponad 4 miliony złotych. Obiekt będzie teraz przez długie lata służył mieszkańcom zgodnie z ich oczekiwaniami.

Dzisiejsza uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości Marszałek Sejmu RP Elżbiecie Witek. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Jaworze insp. Artur Bujak, który przywitał mieszkańców i wszystkich przybyłych gości, a wśród nich znajdowali się parlamentarzyści, przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej, duchowieństwa, osoby reprezentujące służby mundurowe i instytucje współpracujące z Policją na rzecz bezpieczeństwa, a także policjanci i pracownicy Policji.

Komendant w swoim przemówieniu przybliżył historię jednostki i przypomniał, że 26 lipca 2022 roku podpisany został Akt Notarialny między Wójtem Gminy Męcinka a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, przedmiotem którego było przeniesieni własności działki na rzecz Skarbu Państwa, na której to stanął nowoczesny posterunek Policji. Dodał, że dzięki zaangażowaniu w ten projekt wielu osób, możliwe było tak szybkie prowadzenie prac, a dziś finalnie jesteśmy świadkami otwarcia jednostki. Podziękował także Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu oraz obecnemu na miejscu I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robertowi Frąckowiakowi, za dostrzeżenie potrzeb społeczności lokalnej i wsparcie merytoryczne, kadrowe oraz finansowe podczas realizacji tego przedsięwzięcia. Podziękowań nie mogło także zabraknąć dla przedstawicieli władz samorządowych, bo to właśnie świetna współpraca z samorządowcami, pozwoliła na tak szybką realizację projektu.

Kolejnym elementem uroczystości było symboliczne przekazanie kluczy do obiektu przez Marszałek Sejmu RP Elżbietę Witek w asyście I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego, które odebrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze podinsp. Sylwester Rudziec.

Po tej części spotkania, głos zabrała Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Witek, która pogratulowała funkcjonariuszom tego nowego pięknego i funkcjonalnego obiektu oraz życzyła, aby służył zarówno im, jak i mieszkańcom regionu. Chwilę później I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak powiedział między innymi, że otwarcie każdego nowego obiektu policyjnego, to wielkie wydarzenie dla społeczności lokalnej oraz dla policjantów pełniących w nim służbę. Dodał, że inwestycja ta oddaje w pigułce to, co dzieje się w Polskiej Policji już od kilku lat, a obiekty wznoszone w technologii modułowej, wyraźnie zagościły nie tylko na Dolnym Śląsku, gdzie powstał pierwszy tego typu w Polsce. Swoje słowa do zebranych osób skierował także Wójt Gminy Męcinka Pan Mirosław Brzozowski, który nadmienił, że dzięki świetnej współpracy pomiędzy samorządami a Policją na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, możliwe są tak duże inwestycje, jak utworzenie posterunku, ale i też stałe wsparcie finansowe wielu innych przedsięwzięć. Część poświęconą przemówieniom zakończył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, który przede wszystkim podziękował funkcjonariuszom za ich codzienną służbę oraz zaangażowanie w niesienie pomocy mieszkańcom i dodał, że w związku z utworzeniem posterunku, stan eterowy jaworskiej Policji powiększył się właśnie o 8 funkcjonariuszy. Szef dolnośląskich policjantów podkreślił także, jak ważne jest to, że ten nowoczesny budynek, będzie służył teraz przez lata kolejnym pokoleniom.

Na zakończenie uroczystość jej dowódca nadkom. Kordian Mazuryk złożył meldunek Marszałek Sejmu RP Elżbiecie Witek. Po zakończeniu części oficjalnej spotkania, goście mogli zobaczyć występ artystyczny dzieci oraz walory użytkowe nowego obiektu.

Posterunek Policji w Męcince zlokalizowany został na działce o powierzchni 0,0793 m2 i jest to kolejny nowoczesny obiekt wybudowany w technologii budownictwa modułowego 3D na terenie województwa dolnośląskiego. Ten parterowy obiekt dostosowany jest do obsługi interesantów z niepełnosprawnością, a składa się z 4 pomieszczeń biurowych, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia gospodarczego, serwerowni, szatni damskiej i męskiej oraz sanitariatów. Prace projektowe trwały do kwietnia 2023 roku, a sama budowa realizowana była w zaledwie kilka miesięcy i zakończyła się we wrześniu 2023 roku. Koszt realizacji inwestycji, to ponad 4 miliony złotych, z czego dofinansowanie z gminy Męcinka wyniosło ponad 312 tys. złotych, a reszta środków pochodzi z Budżetu Państwa z Programu Modernizacji Policji.

W Posterunku Policji w Męcince służyć będzie docelowo 8 funkcjonariuszy, którzy do swojej dyspozycji będą mieli także najnowocześniejszy pojazd elektryczny, a jego ładowanie możliwe będzie za pomocą specjalnej stacji zainstalowanej tuż przy obiekcie.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu

 

Powrót na górę strony