Bieżące informacje

Podpisanie umowy dotyczącej budowy nowego Posterunku Policji w Szczytnej

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak spotkał się z przedstawicielem firmy WASAMA i podpisana została umowa, na mocy której zostanie wybudowany nowy obiekt policyjny. Posterunek Policji w Szczytnej w powiecie kłodzkim jest kolejną nową jednostką tym razem realizowaną w formie budownictwa tradycyjnego.

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się spotkanie związane z podpisaniem umów na budowę nowego posterunku Policji w powiecie kłodzkim. Policję dolnośląską reprezentował insp. Robert Frąckowiak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, który nadzoruje pion logistyczny, a wykonawcę Pan Zbigniew Sadliński – Prezes Spółki oraz Pan Daniel Sadliński – członek Zarządu.

Koncepcja w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego obiektów realizowana jest przez Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami z Biura Logistyki Komendy Głównej Policji. Zakładają one budowę nowych posterunków zgodnie z przepisami oraz wytycznymi określonymi w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”. Aranżacja zabudowy posterunków przewiduje dogodny dojazd samochodem dla interesanta, jak również budowa samych parkingów. W planowanym Posterunku Policji służbę pełnić będzie 8 policjantów.

Umowa realizowana jest w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj’’, a opiewa na kwotę 2 979 800,00 z terminem realizacji inwestycji do 14 m-cy od dnia jej podpisania.

Założenia projektowe obejmują zagospodarowanie terenu oraz budowę obiektów parterowych z przeznaczeniem na funkcję budynku administracyjnego i garażu z pomieszczeniem technicznym.

Nowy posterunek Policji zostanie oddany do użytkowania pod koniec 2024 roku, a mieścić się będzie w Szczytnej, co wiązało się z wcześniejszym przekazaniem przez samorząd działki budowlanej z przeznaczeniem bezpośrednio pod tę inwestycję.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Wydział Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu

  • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Robert Frąckowiak podaje rękę młodemu mężczyźnie obok stoi starszy mężczyzna.
  • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Robert Frąckowiak podpisuje dokumenty siedząc przy biurku w gabinecie
  • Dwaj mężczyźni: młodszy i starszy podpisują dokumenty, obok na stole leżą pieczątki.
Powrót na górę strony