Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjny ekspert na debacie w Przedstawicielstwie Regionalnym Komisji Europejskiej we Wrocławiu dotyczącej handlu ludźmi

Funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu nadkomisarz Paweł Zalewski uczestniczył z ramienia Policji w debacie ekspertów o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi w Przedstawicielstwie Regionalnym Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Spotkanie miało miejsce z okazji Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi, który obchodzony jest 18 października.

Czym jest handel ludźmi? Jakie formy może przybierać? Czy w Europie istnieje współczesne niewolnictwo? Jaka praca jest „przymusowa”? Jak zidentyfikować ofiarę handlu ludźmi i jej pomóc? Kto walczy z handlem ludźmi w naszym regionie, Polsce i w Europie? To jedne z wielu pytań, na które w dniu 11 października bieżącego roku odpowiadali eksperci zajmującymi się handlem ludźmi. Byli wśród nich: Irena Dawid Olczyk – prezeska Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, nadkom. dr Paweł Zalewski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Martyna Gacek - Świecik z Przedstawicielstwa Regionalnego Unii Europejskiej, Filip Rakoczy - Nazimek ze Stowarzyszenia Nomada, a także Ewelina Zygmunt z Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Wykład wprowadzający wygłosiła Liwia Palus z Centrum Badań nad Handlem Ludźmi Uniwersytetu Wrocławskiego Dyskusję moderowała prof. Agnieszka Florczak.

Wydarzenie zorganizowane zostało w Przedstawicielstwie Regionalnym Komisji Europejskiej we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu z okazji Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi przypadającym na dzień 18 października.

Warto wspomnieć, że z dostępnych danych Unii Europejskiej wynika, iż w latach 2017–2018 w Unii Europejskiej było 14 145 zgłoszonych ofiar. Rzeczywista ich liczba jest prawdopodobnie znacznie wyższa, ponieważ wiele ofiar pozostaje nieujawnionych. Eurostat zaś podaje, że liczba ofiar handlu ludźmi w Europie zwiększyła się pomiędzy rokiem 2020 a 2021 o 10 procent, a udział obywateli Unii Europejskiej wśród ofiar wynosi już aż 59 procent. Szczególnie częsty na terenie Unii Europejskiej jest wyzysk w obszarze pracy i usług przymusowych – stanowi 29 procent ogółu przypadków handlu ludźmi. Niepokojącą tendencję potwierdzają dane polskiego Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji: w 2022 roku aż 225 osób - na 277 udokumentowanych przypadków handlu ludźmi w Polsce - padło ofiarą pracy przymusowej lub usług o takim charakterze. Z tego 95 to obywatele Polski.

nadkom. Paweł Zalewski
Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu

  • Policjant w mundurze siedzi na krześle z mikrofonem w ręce i przemawia do ludzi.
  • 5 osób siedzących na krześle, jedna przemawia do audytorium
  • Sala pełna osób zgromadzonych w pomieszczeniu podczas debaty
  • Uczestnicy debaty  siedzący na krzesłach i słuchający przemawiających
  • Przemawia policjant w mundurze
  • Policjant siedzący wśród uczestników debaty
Powrót na górę strony