Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jeleniogórscy policjanci ruchu drogowego szkolili strażaków

Jeleniogórscy policjanci w ramach współpracy, 28 października br., prowadzili szkolenie dla druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych. Odbyło się ono w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Jeleniej Górze. Funkcjonariusze z „drogówki” dzielili się ze strażakami swoją wiedzą i doświadczeniem m.in. w zakresie kierowania ruchem oraz działań podejmowanych na miejscu zdarzenia drogowego.

Szkolenie prowadzili funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze – młodszy aspirant Krzysztof Malinowski oraz starszy sierżant Przemysław Karwowski, a dotyczyło ono zagadnień z zakresu ruchu drogowego. Policjanci rozmawiali ze strażakami na temat sygnałów i poleceń wydawanych uczestnikom ruchu drogowego lub innym osobom znajdującym się na drodze, a także o  kierowaniu ruchem na miejscu wypadku bądź kolizji.

Wiedza dotycząca prawidłowego zachowania się i podjęcie właściwych działań jest dla druhów niezwykle ważna, gdyż bardzo często jako pierwsi pojawiają się na miejscu zdarzenia drogowego. Przekazane przez policjantów informacje oraz wskazówki praktyczne z całą pewnością pomogą im w codziennej pracy.  

Jeleniogórscy policjanci i strażacy działają w koalicji na rzecz bezpieczeństwa. Jej celem jest zapewnienie sprawnego oraz skutecznego współdziałania w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi, a także realizowanie działań mających wpływ na zapobieganie oraz usuwanie skutków zdarzeń związanych z wystąpieniem różnego rodzaju zagrożeń.

podkom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KMP w Jeleniej Górze
podinsp. Edyta Bagrowska
tel. 604 580 490

Powrót na górę strony