Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przeciwdziałanie szeroko rozumianym przestępstwom z nienawiści i dyskryminacji

W siedzibie dolnośląskiej komendy wojewódzkiej odbyło się szkolenie dotyczące przeciwdziałania szeroko rozumianym przestępstwom z nienawiści i dyskryminacji. Jest to niezwykle złożone zagadnienie. Policja jako instytucja zaufania publicznego musi reagować szybko i zdecydowanie, aby tego typu zachowania były identyfikowane, a sprawcy mogli trafić przed oblicze wymiaru sprawiedliwości.

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w ramach współpracy z Policją przeprowadza szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników Policji w zakresie problematyki związanej z kulturą żydowską i judaizmem. Tego rodzaju spotkanie odbyło się w Izbie Pamięci KWP we Wrocławiu imienia nadkomisarz Policji Państwowej Piotra Jurczaka. Przeprowadziła je Pani Dagmara Mańka-Wizor - przedstawicielka Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Prelegentka przedstawiła słuchaczom zagadnienia związane z funkcjonowaniem społeczności żydowskiej w Polsce, ich kulturę, święta i zwyczaje. Dodatkowo omówiła kwestie związane z antysemityzmem i różnego rodzaju symbole z tym związane.  

Zrozumienie wagi tego złożonego problemu i mechanizmów, które powodują powstawanie uprzedzeń prowadzących do dyskryminacji, jest niezbędne, aby we właściwy sposób reagować na te zjawiska. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele służby prewencyjnej i kryminalnej oraz pracownicy Policji.  Organizatorem przedsięwzięcia był Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka KWP we  Wrocławiu.

nadkom. Bartłomiej Majchrzak
KWP we Wrocławiu

  • Policjanci siedzący na krzesłach przed monitorem z wyświetloną prezentacją o tematyce Społeczność żydowska we współczesnej polsce
  • Przemawia kobieta podczas spotkania z policjantami
  • Kobieta pokazuje na ekranie prezentacje o definicji potocznej policjanci siedzący na krzesłach przyglądają się prezentacji
Powrót na górę strony