Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci szkolą księży z terenu Dolnego Śląska

W miniony czwartek kolejny już raz odbyły się zajęcia edukacyjne realizowane przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z zakresu bezpieczeństwa. Szkolenie dedykowane było księżom z terenu Dolnego Śląska, a tematyka dotyczyła przede wszystkim przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, zabezpieczenia kościelnego mienia oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Szkolenia są efektem podpisania w dniu 24 września 2020 roku Wojewódzkiej Koncepcji Działań Profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa seniorów pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariuszem Wesołowskim i Arcybiskupem Archidiecezji Wrocławskiej Józefem Kupnym.

Kolejne już zajęcia edukacyjne, w których uczestniczyli duchowni z terenu Dolnego Śląska, odbyły się 9 listopada bieżącego roku. Spotkanie miało na celu przekazanie podstawowych informacji na temat oszustw popełnianych na szkodę osób starszych, jak również omówienie zasad bezpieczeństwa w kościele oraz wypracowanie zasad współpracy pomiędzy Policją a księżmi na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób starszych i samotnych. Podczas szkolenia duchowni dowiedzieli się między innymi, jak wygląda schemat działania oszustów wykorzystujących różnorodne legendy. Poruszany był również temat obrony koniecznej oraz kwestie związane z odpowiednim zabezpieczeniem mienia kościelnego.

Warto przypomnieć, że seniorzy należą do grupy społecznej, która bardzo często daje się oszukać. Związana z wiekiem bezradność i samotność powoduje, że ludzie starsi stają się łatwym celem dla grup przestępczych. Sprawcy, nie zważając na status społeczny swoich ofiar, wykorzystują ich łatwowierność, dobroć czy chęć pomocy innym osobom. Jest to zjawisko szczególnie dotkliwe, ponieważ bardzo często seniorzy w wyniku działania oszustów tracą oszczędności całego życia. Taka sytuacja wymaga szczególnej profilaktyki społecznej. Edukacja i współpraca z duchownymi to szansa na zwiększenie bezpieczeństwa naszych seniorów, z którymi organizowane są cykliczne spotkania.

Szkolenie księży, które jest kontynuacją comiesięcznych spotkań na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób starszych, odbyło się w Domu Formacji Stałej Kapłanów Archidiecezji Wrocławskiej w Sulistrowiczkach i zostało przeprowadzone przez funkcjonariusza z Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu nadkom. dr. Pawła Zalewskiego.

nadkom. Paweł Zalewski
Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu

Zdjęcia: Karolina Figaniak

  • mężczyźni SIEDZĄCY NA KRZESŁACH I SŁUCHAJĄCY PRZEMAWIAJĄCEGO policjantka
  • Policjant przemawia do siedzących na krzesłach mężczyzn
  • Przemawia policjant w tle wyświetlona prezentacja pod tytułem bezpieczny senior
Powrót na górę strony