Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Niebo płakało, a My razem z nim, bo żegnaliśmy naszych przyjaciół Daniela i Irka. Cześć Ich Pamięci!

Data publikacji 14.12.2023

Funkcjonariuszy z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna - podkom. Ireneusza Michalaka i podkom. Daniela Łuczyńskiego, którzy zginęli realizując zadania służbowe, pożegnały dziś tłumy. W uroczystościach pogrzebowych odbywających się we Wrocławiu i Łozinie oprócz rodziny, bliskich, przyjaciół i policjantów z całej Polski oraz z zagranicy, udział wzięli m.in. Pan Czesław Mroczek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadinsp. Dariusz Augustyniak p.o. Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariusz Wesołowski Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, mł. insp. Rafał Siczek Komendant Miejski Policji we Wrocławiu, którzy przybyli wraz ze swoimi zastępcami. Nie zabrakło także przedstawicieli władz rządowych i samorządowych m.in. Wicewojewody Dolnośląskiego Pana Jarosława Kresa, Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka.

Niestety zbyt wcześnie nadszedł czas na pożegnanie naszych kolegów policjantów Ireneusza Michalaka i Daniela Łuczyńskiego, z którymi w ostatnią ziemską drogę ruszyliśmy z wielkim smutkiem i żalem. 14 grudnia 2023 roku o godz. 10:00 w Kościele pw. Ducha Świętego przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu oraz o godz. 14:00 w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Uzdrowienia Chorych w Łozinie, odbyły się zgodnie z ceremoniałem policyjnym, m.in. w asyście pocztów sztandarowych, kompanii reprezentacyjnej oraz orkiestr policyjnych, uroczystości pogrzebowe wrocławskich policjantów. Zmarli Oni w związku z doznanymi obrażeniami, po tym, jak zostali postrzeleni w czasie służby, którą pełnili 1 grudnia 2023 roku.

W uroczystościach pogrzebowych, prowadzonych przez kapelana dolnośląskiej Policji ks. kanonika Stanisława Stelmaszka, wraz z rodzinami zmarłych policjantów udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Czesław Mroczek, pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, Komendant Miejski Policji we Wrocławiu mł. insp. Rafał Siczek, którzy przybyli wraz ze swoimi zastępcami. Nie mogło także zabraknąć przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. dolnośląskiego na czele z asp. szt. Piotrem Malonem, funkcjonariuszy reprezentujących Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA, przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz społecznych naszego województwa, komendantów z jednostek organizacyjnych Policji garnizonu dolnośląskiego i całego kraju oraz z zagranicy, a także innych służb, w tym Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Straży Miejskiej Wrocławia. Przybyli także reprezentanci władz samorządowych z województwa dolnośląskiego: Wicewojewoda Pan Jarosław Kresa, reprezentujący Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pan Krzysztof Maj oraz Prezydent Miasta Wrocławia Pan Jacek Sutryk. Pożegnać mundurowych z całego kraju przybyli także policjanci i pracownicy Policji, przedstawiciele związków zawodowych, stowarzyszeń i fundacji oraz całe środowisko policyjne.

Podczas Mszy Świętych nastąpiły uroczyste odznaczenia oraz mianowania na wyższe stopnie służbowe poległych policjantów.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek Komendanta Głównego Policji, za zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, Złotą Odznaką Zasłużony Policjant pośmiertnie odznaczeni zostali asp. szt. Ireneusz Michalak i asp. szt. Daniel Łuczyński. Odznaki na ręce rodzin zmarłych policjantów wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Czesław Mroczek.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej żegnani dziś funkcjonariusze zostali pośmiertnie mianowani na stopień podkomisarza Policji. Akty mianowania rodzinie przekazał p.o. Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Podczas uroczystości pogrzebowych przemawiali członkowie rodzin zmarłych oraz Komendant Miejski Policji we Wrocławiu – mł. insp. Rafał Siczek. Komendant w wystąpieniu przypomniał przebieg służby podkom. Ireneusza Michalaka (26 lat służby) i podkom. Daniela Łuczyńskiego (19 lat służby) oraz przybliżył ich sylwetki. O Irku powiedział między innymi, że: Przez wielu z nas zostanie zapamiętany jako zawsze uśmiechnięty i zaangażowany, często pomagał młodszym policjantom. Jesteśmy dumni, że w swoim życiu podjął decyzję o wstąpienie w szeregi policyjnej rodziny. Był jej integralną częścią, oddany, odpowiedzialny, zawsze mogliśmy na niego liczyć. Każdego dnia stawiał czoła wyzwaniom, aby zapewnić bezpieczeństwo i spokój obywatelom. To dla nas zaszczyt, że mogliśmy pracować z Ireneuszem. Pamięć o nim na zawsze zostanie w naszych sercach. A zwracając się do żony i dzieci mł. insp. Rafał Siczek powiedział: Pani mąż i tata jest bohaterem. Niech przykład jego życia będzie dla nas nauką o odwadze, służbie i wierności. Wspominając Daniela, Komendant Miejski Policji we Wrocławiu podkreślił, że: (…) Daniel był związany z komisariatem Wrocław-Fabryczna, był od początku wyróżniającym się policjantem, uśmiechnięty i zawsze pomocny. Jesteśmy dumni, że wstąpił w nasze szeregi. W służbie kierował się uczciwością i oddaniem. To dla nas zaszczyt, że mogliśmy pracować z Danielem. Pamięć o nim będziemy pielęgnować zawsze w naszych sercach. A zwracając się do żony i dzieci Daniela: Pani mąż i tata jest bohaterem. Dziękuję rodzicom i żonie za to, że Daniel był takim wspaniałym człowiekiem.

Śmierć funkcjonariuszy podkom. Ireneusza Michalaka i podkom. Daniela Łuczyńskiego z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna, to olbrzymia tragedia dla ich rodzin, przyjaciół, znajomych oraz wszystkich, którzy noszą niebieski mundur. To tak, jakby umarła cząstka każdego z nas… Kondolencje płyną z całej Polski, a także z poza granic naszego kraju. Pogrążeni w smutku, żalu, złości, niepewności, staramy zatrzymać się i powiedzieć Im dziękujemy, że mogliście dać nam tyle dobrego, swoją postawą wypełniliście rotę ślubowania do końca. Będziemy o Was pamiętać! Cześć Ich Pamięci!

W imieniu rodzin i policjantów dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w tej ostatniej drodze naszych kolegów z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu
Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Wrocławiu

Powrót na górę strony