Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Domaniowie 

Data publikacji 29.12.2023

Pomysł wybudowania Posterunku Policji w Domaniowie pojawił się w roku 2021 z woli władz samorządowych i mieszkańców gminy. Inicjatywę tę poparł Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski. W październiku 2022 roku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak spotkał się z przedstawicielem firmy CLIMATIC i podpisał umowę, na mocy której nowy policyjny obiekt został wybudowany. Tuż przed Świętami nastąpiło jego uroczyste otwarcie. Posterunek Policji w Domaniowie to udogodnienie przede wszystkim dla mieszkańców i jak zauważył gospodarz miejscowości, jest odpowiedzią na oczekiwania oraz potrzeby w obszarze bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Koncepcja w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego obiektu w Domaniowie realizowana była przez Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami z Biura Logistyki Komendy Głównej Policji. Zakładała ona budowę nowego posterunku zgodnie z przepisami oraz wytycznymi określonymi w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”.

Nowy budynek Posterunku Policji w Domaniowie został wykonany w technologii budownictwa modułowego 3d w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj’’, a jego budowa finansowana była ze środków budżetu państwa w ramach Programu Modernizacji Policji, przy współfinansowaniu Gminy Domaniów w ramach Funduszu Wsparcia Policji. Koszt nowoczesnej inwestycji opiewa na kwotę niespełna pięciu milionów złotych, a założenia projektowe obejmowały zagospodarowanie terenu oraz budowę dwóch budynków parterowych. Jeden z przeznaczeniem na funkcję budynku administracyjnego, a drugi garażowo-technicznego. Docelowo z przeznaczeniem dla pełniących w nim służbę 8 funkcjonariuszy. Posterunek postawiono na działce o powierzchni 1657 mkw.

20 grudnia bieżącego roku o godzinie 11:00 w Domaniowie nastąpiło uroczyste otwarcie nowego posterunku.

Uczestników uroczystości, w obecności I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Roberta Frąckowiaka, powitał Komendant Powiatowy Policji w Oławie podinsp. Artur Dobrowolski, który wyraził nadzieję, że obiekt ten będzie długo służył mieszkańcom, a zatrudnieni w nim funkcjonariusze swoim zaangażowaniem i profesjonalizmem będą w dalszym ciągu budować poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz wspierać ich w działaniach na rzecz jego poprawy. W uroczystości udział wzięli: Starosta Oławski Pan Mirosław Kulesza, Wójt Gminy Domaniów Pan Wojciech Głogulski, Przewodniczący Rady Gminy Domaniów Pan Adam Kraska, Zastępca Burmistrza Oławy Pan Andrzej Mikoda, Kanclerz Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu płk. Przemysław Kęsicki, a także Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu mł. insp. Robert Szady, Komendant Powiatowy Policji w Oławie podinsp. Artur Dobrowolski oraz przedstawiciele innych służb mundurowych, duchowieństwa, projektanci i mieszkańcy Domaniowa. Firmę CLIMATIC reprezentował Pan Paweł Jasięga.

Po Komendancie Powiatowym Policji w Oławie głos zabrał Wójt Gminy Domaniów Pan Wojciech Głogulski, który nadmienił w swojej wypowiedzi, że budowa posterunku właśnie w tej miejscowości jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i ich potrzeby w obszarze bezpieczeństwa. Dodał, że dla gminy jest to wyjątkowy dzień, bo po 10 latach Policja wraca na teren gminy z nowym posterunkiem. Wójt podziękował również kolegom samorządowcom, ponieważ ich pomoc pokazuje, że wszystkim zależy na bezpieczeństwie mieszkańców powiatu, a dzisiejsza uroczystość pokazuje, że nie ma granic poszczególnych gmin.

Część okolicznościowych wystąpień zakończył I Zastępca Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak, który zwrócił się w sposób szczególny do lokalnych policjantów, dziękując im za ich wytężoną służbę. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi funkcjonariuszy bowiem, powiat oławski to bardzo bezpieczny region Dolnego Śląska. Inspektor Robert Frąckowiak zwrócił również uwagę, że otwarty właśnie Posterunek Policji w Domaniowie to już kolejny policyjny obiekt, który został wybudowany w powiecie oławskim w ostatnich latach. Inwestycje te, powstanie których było możliwe za sprawą zaangażowania m.in. pionu logistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, poprawiają komfort pracy policjantów, ale przede wszystkim diametralnie zwiększają dostępność Policji dla mieszkańców, wpływając tym samym pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności.     
 
Następnie symboliczny klucz do nowego posterunku na ręce kierownika tej jednostki asp. szt. Mieczysława Wilczko przekazali I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego inspektor Robert Frąckowiak, Szef oławskich policjantów podinsp. Artur Dobrowolski oraz Wójt Gminy Domaniów Wojciech Głogulski.
 
W Posterunku Policji w Domaniowie służyć będzie docelowo 8 funkcjonariuszy, którzy do swojej dyspozycji będą mieli także nowoczesny radiowóz elektryczny, a jego ładowanie możliwe będzie za pomocą specjalnej stacji zainstalowanej tuż przy obiekcie.

podkom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KPP w Oławie
st. asp. Wioletta Polerowicz
tel. 605 316 497

 • Otwarcie posterunku Policji w Domaniowie
 • Otwarcie posterunku Policji w Domaniowie
 • Otwarcie posterunku Policji w Domaniowie
 • Otwarcie posterunku Policji w Domaniowie
 • Otwarcie posterunku Policji w Domaniowie
 • Otwarcie posterunku Policji w Domaniowie
 • Otwarcie posterunku Policji w Domaniowie
 • Otwarcie posterunku Policji w Domaniowie
 • Otwarcie posterunku Policji w Domaniowie
 • Otwarcie posterunku Policji w Domaniowie
 • Otwarcie posterunku Policji w Domaniowie
 • Otwarcie posterunku Policji w Domaniowie
 • Otwarcie posterunku Policji w Domaniowie
 • Otwarcie posterunku Policji w Domaniowie
 • Otwarcie posterunku Policji w Domaniowie
 • Otwarcie posterunku Policji w Domaniowie
 • Otwarcie posterunku Policji w Domaniowie
 • Otwarcie posterunku Policji w Domaniowie
Powrót na górę strony