Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Bezpieczna Zima z Komisarzem Lwem”

Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu organizuje konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym pod nazwą ,, Bezpieczna Zima z Komisarzem Lwem ‘’, który trwa od 24 stycznia do 16 lutego bieżącego roku. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości bezpieczeństwa oraz wyobraźni dzieci, a także popularyzowanie wśród dzieci poprawnego zachowania w okresie zimowym.

Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu organizuje konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym pod nazwą ,, Bezpieczna Zima z Komisarzem Lwem ‘’, który trwa od 24 stycznia do 16 lutego bieżącego roku. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości bezpieczeństwa oraz wyobraźni dzieci, a także popularyzowanie wśród dzieci poprawnego zachowania w okresie zimowym.

Tematem przewodnim jest uświadomienie najmłodszym odbiorcom, że właściwe zachowania i postawy wpływają na ich bezpieczeństwo. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat prawidłowych zachowań w okresie zimowym.

Konkurs jest bezpłatny, ma charakter otwarty i jest dedykowany dla dzieci w wieku przedszkolnym z powiatu wrocławskiego. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest stworzenie pracy plastycznej dowolną techniką artystyczną na temat bezpiecznych zachowań podczas zabawy w okresie zimowym.

Praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 lub A4, zaadresowana do ogółu społeczeństwa, w tym głównie do innych dzieci i zawierać treści o charakterze prewencyjnym, w tym między innymi:

 • ostrzeżenia o zagrożeniach w okresie zimowym,
 • porady i wskazówki jak można uniknąć tego typu zagrożeń,
 • zapewnienia wsparcia w sytuacjach wątpliwych ze strony instytucji pomocowych, w tym głównie Policji.

Każda praca – na tylnej stronie – winna zawierać imię i nazwisko autora oraz wiek, dodatkowo imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego. Ponadto praca zostaje dopuszczona do konkursu po wypełnieniu Oświadczenia dołączonego do regulaminu.
Forma wykonania pracy jest dowolna (malarska, rysunkowa, graficzna, kolaż), jednak wszystkie techniki będą poddawane ocenie, biorąc pod uwagę następujące kryterium:

 • pomysłowość,
 • treść i budowa przekazu,
 • inwencja twórcza,
 • dopasowanie treści i przekazu do tematyki konkursowej.

Praca powinna zostać dostarczona osobiście do Sekretariatu Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu ul. Połbina 1, 54-151 Wrocław albo wysłana za pośrednictwem poczty.
Konkurs rozpoczyna się 24 stycznia i będzie trwać do 16 lutego 2024 r. W terminie do 23 lutego 2024 roku komisja powołana przez Organizatora dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni zwycięzców. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 marca 2024 roku.

Wyniki oraz zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej KWP we Wrocławiu.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie!

Ilona Wiśniewska
Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu 

Pliki do pobrania

 • REGULAMIN
  235.78 KB
  REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU pn. „Bezpieczna Zima z Komisarzem Lwem”
Powrót na górę strony