Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wziął udział w obchodach 84. rocznicy pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir

W dniu 09 lutego 2024 roku odbyły się uroczystości związane z 84. rocznicą pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir. Uczestniczyli w nich Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Sławomir Wołk oraz Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu nadkom. Arkadiusz Majcherek. Policyjna delegacja złożyła wieniec pod pomnikiem „Zesłańcom Sybiru” mieszczącym się we Wrocławiu na Skwerze Sybiraków obok placu Strzeleckiego. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele Wojska Polskiego, władz samorządowych, a oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku rozpoczęła się masowa deportacja Polaków przeprowadzona przez NKWD. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tysięcy polskich obywateli. Wielu umarło już w drodze, a tysiące nigdy nie wróciły do kraju. Od 10 lutego 1940 roku do czerwca 1941 roku władze Związku Sowieckiego, okupującego tereny II Rzeczypospolitej, zorganizowały cztery wywózki na Wschód obywateli polskich różnych narodowości. Wywożeni trafiali do północnych regionów ZSRS (Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich), w okolice Archangielska oraz do Irkucka, Kraju Krasnojarskiego i Republiki Komi. Pierwsza wywózka była największa i najbardziej tragiczna pod względem liczby ofiar. 

Ceremonia z okazji 84. rocznicy pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Polski, po którym nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Głos zabrał między innymi I Wicewojewoda Dolnośląski
dr Piotr Sebastian Kozdrowicki, a także inni zaproszeni goście.

Uroczystego charakteru ceremonii nadał Apel Pamięci, zakończony salwą honorową i złożeniem wieńców przed pomnikiem „Zesłańcom Sybiru”. Z ramienia Policji wieniec złożyli Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Sławomir Wołk oraz Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu nadkom. Arkadiusz. Muzyczną oprawę tej podniosłej uroczystości zapewniła m.in. Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

podkom. Przemysław Ratajczyk
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

  • Uroczystość 84. rocznicy pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir
  • Uroczystość 84. rocznicy pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir
  • Uroczystość 84. rocznicy pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir
  • Uroczystość 84. rocznicy pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir
  • Uroczystość 84. rocznicy pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir
  • Uroczystość 84. rocznicy pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir
Powrót na górę strony