Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Alkohol i Narkotyki” – podsumowanie wczorajszej akcji dolnośląskich policjantów

Zgodnie z art. 178a Kodeksu Karnego, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3. Jednak nie kara jest tu najważniejsza, a fakt, że kierowcy naruszający ten przepis stale powodują wiele nieodwracalnych w skutkach zdarzeń, często tragicznych. Reagujmy zawsze, gdy widzimy podejrzaną sytuację, mogącą wskazywać, że osoba prowadzącą pojazd lub próbująca rozpocząć jazdę jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Nasza reakcja może uratować czyjeś zdrowie czy nawet życie. Dolnośląscy policjanci cyklicznie prowadzą działania pod nazwą „Alkohol i narkotyki”. Wczoraj podczas tego typu akcji mundurowi skontrolowali blisko 13 tysięcy kierujących, z czego 48 znajdowało się pod wpływem alkoholu, a 5 pod wpływem narkotyków.

Chcąc minimalizować ilość zdarzeń na drogach i przypomnieć kierowcom o karach, jakie grożą za jazdę po spożyciu alkoholu lub substancji działających podobnie do alkoholu, policjanci cyklicznie prowadzą wzmożone działania prewencyjno-kontrolne.

Kolejna tego typu akcja miała miejsce w dniu 12 lutego. Zaczęła się wcześnie rano, a zakończyła o godz. 22:00. Policjanci wyjechali ze sprzętem pomiarowym na drogi województwa, aby skontrolować jak najwięcej pojazdów. Patrole działały na głównych ciągach komunikacyjnych, ale też w miejscach mniej uczęszczanych, gdzie niejednokrotnie dochodzi do sytuacji niebezpiecznych.

Niestety kierowcy po alkoholu i pod wpływem narkotyków nadal stanowią jedno z największych zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu.

Mając to na uwadze, policjanci apelują do wszystkich o podjęcie właściwych działań, gdy widzimy osobę, która znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i chce prowadzić samochód. Uniemożliwmy jej dalszą jazdę, a jeżeli nie jest to możliwe, powiadommy o naszych wątpliwościach Policję. Czasami jeden telefon może nie tylko uratować jej życie i zdrowie, ale też innych uczestników ruchu drogowego.

Podczas poniedziałkowej akcji mundurowi z Dolnego Śląska skontrolowali blisko 13 tysięcy kierujących. Ujawnili i wyeliminowali z ruchu 48 znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz 5 znajdujących się pod wpływem narkotyków. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowiedzą przed sądem. Zgodnie z aktualnymi przepisami kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających zagrożone jest karą 3 lat pozbawienia wolności.

Działania tego typu będą cyklicznie kontynuowane.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

policjanci kontrolują tir

  • kontrole drogowe
  • kontrole drogowe
  • kontrole drogowe
Powrót na górę strony