Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste pożegnanie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

Dzisiaj odbyło się uroczyste pożegnanie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Mariusza Bużdygana, który od ponad 24 lat związany był zawodowo z dolnośląską Policją, a od niemal 4 lat współkierował naszym garnizonem. W tym podniosłym wydarzeniu udział wziął m.in. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki wraz z zastępcami insp. Robertem Frąckowiakiem oraz insp. Norbertem Kurendą, a także ścisłe grono kierownicze dolnośląskiego garnizonu, policyjni kapelani, przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających policjantów i pracowników dolnośląskiej Policji. Wśród zgromadzonych gości obecny był także m.in. były Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. w st. spocz. Dariusz Wesołowski.

Dzisiejsza uroczysta zbiórka, która odbyła się w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, rozpoczęła się meldunkiem złożonym Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawłowi Półtorzyckiemu przez dowódcę uroczystości insp. Remigiusza Sawickiego oraz wprowadzeniem pocztu sztandarowego. 

Inspektor Mariusz Bużdygan służbę w Policji rozpoczął 21 lutego 2000 roku, osiągając następnie kolejne szczeble kariery. Pierwsze stanowisko kierownicze – Zastępcy Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo–Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie - objął w kwietniu 2010 roku, awansując następnie w 2011 roku na naczelnika wydziału. W 2014 roku objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie, by następnie w roku 2016 zostać szefem tej jednostki Policji. Jego zaangażowanie, umiejętności organizacyjne oraz skuteczność w zwalczaniu przestępczości kryminalnej zdobyły uznanie przełożonych, czego skutkiem było objęcie z dniem 1 lipca 2020 roku stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Inspektor Mariusz Bużdygan był wielokrotnie odznaczany, otrzymał między innymi: Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę”, Medal 30–lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, Złoty Medal "Za Wybitne Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" oraz Srebrny Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas tego podniosłego wydarzenia insp. Mariusz Bużdygan złożył meldunek  Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawłowi Półtorzyckiemu o zdaniu obowiązków służbowych Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Następnie, żegnając się z jednostką, policjantami i pracownikami Policji, w kilku słowach podziękował tym wszystkim, z którym współpracował przez ponad 24 lata służby w niebieskim mundurze. W swoim przemówieniu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu zwrócił szczególną uwagę na największą wartość, jaką według niego są ludzie, z którymi przyszło mu pełnić służbę, byli to bowiem ludzie z charakterem, oddani swojej pracy, wybitni fachowcy dolnośląskiej Policji. To właśnie te relacje, jakie udało mu się zbudować ze współpracownikami, były gwarantem realizacji zadań służbowych na najwyższym możliwym poziomie. Jak zaznaczył, podsumowując swoją wypowiedź, Policja zawsze była, jest i będzie jego miłością oraz życiową pasją.  

Do odchodzącego na zasłużoną emeryturę insp. Mariusza Bużdygana zwrócił się Szef dolnośląskich policjantów nadinsp. Paweł Półtorzycki, który w swoim wystąpieniu podziękował mu za lata służby, podczas których z takim zaangażowaniem i na najwyższym poziomie realizował obowiązki służbowe. Jak zaznaczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, wszystko to, co insp. Mariusz Bużdygan osiągnął w służbie, wzorowo nadzorując kolejne komórki organizacyjne i jednostki dolnośląskiej Policji, na zawsze pozostanie w naszej pamięci i będzie zarazem wielkim wyzwaniem dla jego następców. 

W tym podniosłym wydarzeniu udział wzięli: Naczelnik Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Krzysztof Kumaszka, Naczelnik Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podinsp. Maciej Bojczuk, Naczelnik Wydziału we Wrocławiu Biura Spraw Wewnętrznych Policji mł. insp. Sławomir Dudek, a także były Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. w st. spocz. Dariusz Wesołowski i były Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. w st. spocz. Paweł Barski. Nie mogło także zabraknąć najbliższych insp. Mariusza Bużdygana, a także przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. dolnośląskiego w osobie asp. szt. Romana Buczkowskiego, kapelana dolnośląskiej Policji ks. kanonika Stanisława Stelmaszka i ks. prot. Grzegorza Cebulskiego, a także komendantów z jednostek organizacyjnych Policji garnizonu dolnośląskiego oraz naczelników poszczególnych wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. 

Uroczysta zbiórka zakończyła się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawłowi Półtorzyckiemu. Po tej części uroczystości nastąpiły indywidualne gratulacje i podziękowania.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

 • Uroczysta zbiórka w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Uroczysta zbiórka w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Uroczysta zbiórka w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Uroczysta zbiórka w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • uroczystości pożegnania komendanta
 • Uroczysta zbiórka w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • uroczystości pożegnania komendanta
 • uroczystość
 • uroczystości pożegnania komendanta
 • uroczystości pożegnania komendanta
 • uroczystości pożegnania komendanta
 • uroczystości pożegnania komendanta
 • uroczystości pożegnania komendanta
 • uroczystości pożegnania komendanta
 • uroczystości pożegnania komendanta
 • uroczystości pożegnania komendanta
 • uroczystości pożegnania komendanta
Powrót na górę strony