Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powierzenie obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w formie uroczystej zbiórki, odbyło się spotkanie kadry kierowniczej dolnośląskiej Policji, które związane było bezpośrednio z wręczeniem przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego rozkazu personalnego insp. Krzysztofowi Kumaszce, któremu Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń powierzył obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - nadzorującego pion służby kryminalnej. Obowiązki Naczelnika Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji, powierzone zostały natomiast, zgodnie z rozkazem Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Cezarego Luby, komisarzowi Robertowi Lichocie. W tej podniosłej uroczystości uczestniczyli również zastępcy insp. Robert Frąckowiak, insp. Norbert Kurenda, a także przedstawiciele ścisłego kierownictwa komendy wojewódzkiej, Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji, komend miejskich oraz powiatowych z terenu całego Dolnego Śląska i zaproszeni goście.

Dzisiaj w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, podczas uroczystej zbiórki zorganizowanej zgodnie z policyjnym ceremoniałem, Szef dolnośląskich policjantów nadinsp. Paweł Półtorzycki wręczył rozkaz personalny insp. Krzysztofowi Kumaszce, dotychczasowemu Naczelnikowi Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji, który od chwili obecnej pełnił będzie obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – nadzorującego pion służby kryminalnej.

Insp. Krzysztof Kumaszka służbę w Policji rozpoczął w 20 maja 1996 roku jako aplikant Kompani Prewencji. We wczesnych latach służby związany był z Wydziałem Wywiadowczo–Interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, a następnie z Wydziałem do walki z Przestępczością Narkotykową. Od 2007 roku na stałe związał się z Zarządem we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji, gdzie awansował na kolejne stanowiska służbowe. Pierwsze stanowisko kierownicze objął w 2018 roku, pełniąc obowiązki na stanowisku Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej. Kolejno w 2019 awansował na Zastępcę Naczelnika tego Wydziału. Jego efektywność i wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych zaowocowały awansem w roku 2020 na Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej. Rok 2023 przyniósł awans na Naczelnika Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji.                                                  

W trakcie tego podniosłego spotkania obowiązki Naczelnika Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji, powierzone zostały zgodnie z rozkazem Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Cezarego Luby komisarzowi Robertowi Lichocie, dotychczasowemu Naczelnikowi Zarządu w Opolu Centralnego Biura Śledczego Policji.

Pan komisarz Robert Lichota służbę w Policji rozpoczął 25 marca 2004 roku jako kursant w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Od 2006 roku związał się z Komendą Miejską Policji we Wrocławiu, gdzie pełnił służbę w Wydziale Interwencyjno–Wywiadowczym i Wydziale Kryminalnym. Od 2009 roku rozpoczął służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji, wykonując obowiązki na stanowisku detektywa w Wydziale do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu we Wrocławiu. Od 2017 roku związany był z Zarządem w Warszawie, gdzie pełnił obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału. Z dniem 31 marca 2019 roku został przeniesiony rozkazem do Zarządu w Poznaniu, aby tam pełnić obowiązki Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej. Doświadczenie i wzorowa postawa zaowocowały awansem na Naczelnika tego Wydziału pod koniec tego samego roku. Początkiem 2023 roku został oddelegowany do pełnienia obowiązków na stanowisku Naczelnika Zarządu w Opolu Centralnego Biura Śledczego Policji. Wspomniane stanowisko objął 1 kwietnia 2023 roku.

Po zakończeniu części uroczystości, podczas której wręczone zostały rozkazy personalne, przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe. Jako pierwszy głos zabrał pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztof Kumaszka, który podkreślił, że powierzenie mu obowiązków na obecnym stanowisku to dla niego ogromne wyróżnienie stanowiące jednocześnie motywację do jeszcze cięższej służby na rzecz garnizonu dolnośląskiego. Obiecał także dołożyć wszelkich starań, by sprostać stawianym przed Nim wyzwaniom.

Z kolei Komisarz Robert Lichota pełniący obowiązki Naczelnika Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji podziękował Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Cezaremu Lubie za zaufanie, nazywając swój awans bardzo dużym wyróżnieniem i zaszczytem. Podkreślił także, jak ważny w skutecznej realizacji obowiązków służbowych jest zespół oparty na wsparciu i zaufaniu.

Głos w trakcie uroczystej zbiórki zabrał również Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Cezary Luba, który zwrócił się do pełniącego obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztofa Kumaszki, wspominając o jego sukcesie personalnym, ale jednocześnie docenieniu profesjonalizmu kadry kierowniczej Centralnego Biura Śledczego Policji. Komendant zwrócił się także do nowego Naczelnika Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji wyrażając przekonanie, że wrocławski Zarząd trafia w dobre ręce.

Kończąc część okolicznościowych przemówień, głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki, który pogratulował swojemu zastępcy i wyraził pewność, że powołanie na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji właśnie insp. Krzysztofa Kumaszki to dobry wybór, a jego zarządzanie służbą pionu kryminalnego będzie cechowała przede wszystkim wysoka jakość. Szef dolnośląskiego garnizonu słowa uznania skierował także do nowego Naczelnika Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji komisarza Roberta Lichoty, doceniając jego ogromne doświadczenie i pracę przy największych realizacjach na terenie całej Polski.

Gratulacje awansowanym złożyli również I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak oraz insp. Norbert Kurenda Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. 

W tym podniosłym wydarzeniu udział wzięli: Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Cezary Luba, Naczelnik Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podinsp. Maciej Bojczuk, Naczelnik Wydziału we Wrocławiu Biura Spraw Wewnętrznych Policji mł. insp. Sławomir Dudek, Pierwszy Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. Dolnośląskiego asp. szt. Roman Buczkowski. Nie mogło także zabraknąć kapelanów dolnośląskiego garnizonu Policji ks. kanonika Stanisława Stelmaszka i ks. prot. Grzegorza Cebulskiego, a także kadry kierowniczej dolnośląskiej Policji oraz Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zadań służbowych.

Sekcja Prasowa
KWP we Wrocławiu

Powrót na górę strony