Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończył się proces zatrzymanych oszustów żerujących na seniorach z Polski, Czech i Niemiec – wyrok to między innymi 10 lat pozbawienia wolności, grzywna i obowiązek naprawienia szkody

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał postanowienie skazujące poszczególnych członków grupy przestępczej działających na szkodę seniorów, na kary 10 lat, 8 lat, 2 lat i 1 roku pozbawienia wolności. Postawienie zarzutów 4 osobom było możliwe dzięki doskonałej pracy specjalnego zespołu międzynarodowego, utworzonego na mocy umowy zawartej między jednostkami Policji i prokuraturami z Polski, Czech i Niemiec. Zatrzymane 2 kobiety i 2 mężczyźni, różnej narodowości, oszukiwali seniorów nie tylko z Polski, ale również z zagranicy.

Policjanci z piony kryminalnego komendy wojewódzkiej we Wrocławiu już dwa lata temu zatrzymali osoby podejrzane o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami metodą „na wnuczka”. Sprawa miała charakter międzynarodowy, gdyż sprawcy wykonywali połączenia telefoniczne z Polski do Czech oraz Niemiec i oszukiwali tamtejszych seniorów. Policjanci z Wrocławia i Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu nawiązali współpracę z funkcjonariuszami państw sąsiednich, wynikiem czego było aresztowanie członków grupy przestępczej. Intensywna praca śledczych przyniosła rezultaty w postaci wyeliminowania istotnych liderów tej grupy, a wcześniej zatrzymaniem wszystkich kurierów przewożących wyłudzone pieniądze na teren naszego kraju.

Intensywne i skrupulatne działania funkcjonariuszy Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu realizowane jeszcze w 2022 roku doprowadziły do ustalenia, że na terenie miasta działała zorganizowana grupa przestępcza wykorzystująca mechanizm przestępczy określany „oszustwem na wnuczka”, a członkowie grupy wykonując z Polski połączenia telefonicznie do obywateli Czech i Niemiec - osób w podeszłym wieku - podawali się za ich osoby najbliższe, prosząc o przekazanie znacznych kwot pieniężnych bądź precjozów, w ten sposób doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Ofiarami były osoby starsze, celowo wybierane przez przestępców, którzy właśnie z racji na wiek pokrzywdzonych, wykorzystywali ich naiwność i łatwowierność. Wyłudzone pieniądze czy fanty trafiały do kuriera, który przywoził je na granice państwa, tam kolejny przejmował i dostarczał na teren Wrocławia.

Z uwagi na transgraniczny charakter działalności przestępczej prowadzonej na terenie kilku państw Europy, policjanci i prokuratorzy z Polski, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec podjęli czynności zmierzające do nawiązania ścisłej współpracy w celu ustalenia sprawców oszustw i określenia ich odpowiedzialności karnej.

Wspólne działania policji polskiej, czeskiej i niemieckiej, współpraca z Europolem oraz działania powołanej międzynarodowej grupy dochodzeniowo-śledczej doprowadziły do zgromadzenia dowodów przestępstwa i w dniach 14 oraz 16 lutego 2022 roku zatrzymania na terenie naszego kraju członków zorganizowanej grupy przestępczej, którym zarzucono popełnienie szeregu oszustw na szkodę obywateli z Czech i Niemiec.

Działania śledczych prowadzone były na terenie kilku województw w Polsce. Zabezpieczono szereg materiałów dowodowych wskazujących na to, że zatrzymane osoby stały na czele zorganizowanej grupy przestępczej. Zatrzymanie przestępczej pary było pokłosiem wcześniejszych czynności w tej sprawie, kiedy zarzuty usłyszeli tzw. kurierzy przewożący wyłudzoną gotówkę i precjoza na teren Polski. Policjanci z Wrocławia prowadzili intensywne i wnikliwe czynności operacyjne od 2019 roku, by w rezultacie doprowadzić do zatrzymania organizatorów tego nielegalnego procederu.

Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieście o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

W dniu 23 lutego 2024 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu w III Wydziale Karnym wydał postanowienie skazujące poszczególnych członków grupy na kary - dla 20-letniej kobiety karę łączną w wymiarze 8 lat pozbawienia wolności, karę grzywny i obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych. 20-letni mężczyzna usłyszał karę łączną w wymiarze 10 lat pozbawienia wolności, karę grzywny w wymiarze oraz również obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych. Natomiast 55-latek został ukarany karą łączną w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności oraz karą grzywny. Zaś 49-letnia kobieta usłyszała wyrok 2 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu
Źródło: Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWP we Wrocławiu

  • Zatrzymany mężczyzna siedzący w kajdankach
  • Policjanci prowadzą zatrzymaną kobietę
  • Policjanci prowadzą zatrzymaną drugą kobietę

Film Zakończył się proces zatrzymanych oszustów żerujących na seniorach z Polski, Czech i Niemiec – wyrok to między innymi 10 lat pozbawienia wolności, grzywna i obowiązek naprawienia szkody

Pobierz plik Zakończył się proces zatrzymanych oszustów żerujących na seniorach z Polski, Czech i Niemiec – wyrok to między innymi 10 lat pozbawienia wolności, grzywna i obowiązek naprawienia szkody (format mp4 - rozmiar 49.39 MB)

Powrót na górę strony