Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla pracowników banku w zakresie przeciwdziałania oszustwom na szkodę seniorów

Zapobieganie zachowaniom aspołecznym szczególnie ukierunkowanych przeciwko seniorom niezmiennie jest istotnym obszarem działań profilaktycznych wszystkich instytucji, z których usług korzystają osoby starsze. Występujące w życiu codziennym zagrożenia uzasadniają konieczność realizacji przedsięwzięć, które pozwalają efektywnie zapobiegać pojawianiu się negatywnych zjawisk dotykających właśnie tej grupy społecznej. Milicka policjantka w ramach działań profilaktycznych „Bezpieczny Senior” przeprowadziła szkolenie dla pracowników miejscowego banku dotyczące oszustw pod legendą popełnianych na szkodę seniorów.

Spotkanie szkoleniowe dla pracowników banku przeprowadzone w ramach działań profilaktycznych „Bezpieczny senior” odbyło się w miniony czwartek (7 marca).  Przewodnim tematem szkolenia były oszustwa popełniane metodą „na wnuczka” oraz „na policjanta”. W szkoleniu udział wzięli pracownicy banku, którzy posiadają bezpośredni kontakt z klientami. Policjantka milickiej jednostki omówiła najczęstsze metody działania sprawców oszustw oraz przedstawiła krótką statystykę dotyczącą skali tego rodzaju przestępstw. Ponadto w trakcie spotkania mundurowa omówiła algorytmy postępowania w razie powzięcia podejrzenia o popełnieniu tego typu przestępstwa.

Cechą charakterystyczną przestępczych działań oszustów jest wykorzystywanie zaawansowanej socjotechniki i podszycie się pod członka rodziny lub przyjaciela, który się znalazł w trudnej sytuacji i potrzebuje natychmiastowej pomocy finansowej. Przestępcy podszywają się również pod przedstawicieli instytucji zaufania publicznego takich jak Policja lub banki informując o zagrożeniu pieniędzy ulokowanych przez klienta i potrzebie podjęcia natychmiastowych działań w celu ich zabezpieczenia przed kradzieżą.

Przedstawione powyżej schematy działań przestępców należy traktować jako przykładowe, gdyż przestępcy rozwijając swój proceder tworzą nowe scenariusze działania oparte na fikcyjnych historiach.

Przedstawienie mechanizmów działania przestępców działających na szkodę seniorów oraz szczegółowa charakterystyka oszustw „na policjanta” i „na wnuczka” wpłynęły znacząco na przybliżenie pracownikom banku zależności pomiędzy ofiarą, a sprawcą wynikających z oddziaływania oszustów na sferę emocjonalną i motywacyjną osób starszych.

Cechami wspólnymi tego typu przestępstw są:

 • kontakt telefoniczny,
 • stosowanie manipulacji,
 • podszycie się pod osobę bliską lub wzbudzającą zaufanie,
 • wprowadzenie w stan silnych emocji wywołujących ograniczone postrzeganie rzeczywistości i błędną ocenę sytuacji,
 • nakłanianie do wypłaty pieniędzy ze swojego rachunku bankowego.

Seniorze pamiętaj–kiedy ktoś dzwoni i próbuje wywierać na Tobie presję, wymuszając wypłatę pieniędzy, stosuj się do poniższych zasad:

 1. zachowaj spokój;
 2. nie wykonuj ślepo poleceń;
 3. rozłącz się i weź kilka głębokich wdechów;
 4. zweryfikuj opisaną sytuację:
  ◦ w przypadku scenariusza „na wnuczka” - powiadom najbliższych o zdarzeniu – zweryfikuj przedstawioną Ci historię;
  ◦ w przypadku scenariusza „na policjanta” – skontaktuj się z najbliższą jednostką policji lub instytucją, pod którą podszył się oszust;
 5. powiadom Policję o usiłowaniu popełnienia przestępstwa lub o jego popełnieniu;
 6. powiadom swój bank, dzwoniąc do niego na numer infolinii znajdującej się na stronie internetowej banku – nigdy nie korzystaj z numeru podanego przez oszustów podczas rozmowy.

SENIORZE!!!

Jeżeli dzwoni do Ciebie osoba podająca się za krewnego i informuje Cię, że:

 • jest w trudnej sytuacji życiowej i potrzebuje pieniędzy,
 • uczestniczył w wypadku drogowym,
 • prosi o pomoc finansową,

Rozłącz się – to może być oszust!

Jeżeli dzwoni do Ciebie rzekomy policjant czy prokurator i informuje Cię, że:

 • ktoś z osób Ci bliskich spowodował wypadek lub popełnił przestępstwo – ma problemy i potrzebne są pieniądze na kaucję

Jeżeli dzwoni osoba podająca się za pracownika banku i mówi o tym, że:

 • na Twoim koncie jest podejrzana aktywność,
 • potrzebuje Twoich danych aby zapobiec kradzieży,
 • każe zainstalować na telefonie aplikację,

Rozłącz się – to może być oszustwo!

Pamiętaj:

 • policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji.
 • policja nigdy nie poprosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy, przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu!

Zapamiętaj, bądź ostrożny w kontakcie z obcą osobą:

 1. Nie działaj w pośpiechu!
 2. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania – nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie, a oszuści wykorzystują łatwowierność;
 3. Nie reaguj emocjonalnie tylko sprawdź, upewnij się, że dzwoniący to Twój krewny — zadzwoń pod numer jego telefonu i porozmawiaj z nim;
 4. Niezwłocznie poinformuj Policję o takiej sytuacji.

st. asp. Łukasz Porębski

Źródło: KPP w Miliczu
podinsp. Sławomir Waleński
tel. 507 135 830

 • Policjanci i pracownicy banku podczas szkolenia
 • Policjanci i pracownicy banku podczas szkolenia
 • Policjanci i pracownicy banku podczas szkolenia
Powrót na górę strony