Bieżące informacje

Prawa człowieka w służbie funkcjonariusza Policji - doskonalenie zawodowe dolnośląskich policjantów

Data publikacji 02.04.2024

W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się szkolenie dotyczące praw człowieka w służbie funkcjonariusza Policji. Jest to ważny element działań, które mają na celu promowanie prawidłowych, niedyskryminujących postaw oraz reagowaniu na zachowania niepożądane.

Szkolenia, wykłady i warsztaty ukierunkowane na przeciwdziałanie dyskryminacji, eliminowanie stereotypów i uprzedzeń, już na stałe zapisały się w kalendarzu przedsięwzięć podejmowanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W połowie marca odbyło się kolejne tego typu szkolenie, które zorganizowane zostało przez Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka KWP we Wrocławiu.

Agenda 3-dniowych warsztatów skupiła się na omówieniu Protokołu Stambulskiego i roli praw człowieka w służbie funkcjonariusza Policji. Szczególną uwagę podczas spotkania zwrócono na aspekt przeciwdziałaniu handlowi ludźmi i identyfikacja potencjalnych ofiar oraz pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji.

W wydarzeniu wzięli udział policjanci z garnizonu dolnośląskiego na co dzień zajmujący się profilaktyką społeczną oraz realizujący zadania z zakresu praw człowieka w Policji. Dodatkowo na szkoleniu nie zabrakło przedstawicieli podmiotów na co dzień współpracujących z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Praw Człowieka KWP we Wrocławiu w obszarze prawoczłowieczym.

Prelegentem warsztatów dla mundurowych była Pani Agnieszka Reczyńska, przedstawicielka Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, która prowadzi działania mające na celu upowszechnianie prawa międzynarodowego w zakresie migracji i poszanowania praw człowieka wobec migrantów i migrantek, prowadzenia dialogu międzynarodowego i debaty politycznej, kreowania polityki migracyjnej oraz działania dotyczące równości płci, migracji i zdrowia.

asp. Aleksandra Pieprzycka
Źródło: Pełnomocnikiem ds. Ochrony Praw Człowieka KWP we Wrocławiu

Powrót na górę strony