Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z uczniami w ramach promocji akcji „Razem Bezpieczniej”

Data publikacji 09.04.2024

Program “Razem Bezpieczniej” jest to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest to program pracy zespołowej na rzecz polepszenia jakości życia pod względem bezpieczeństwa i zwiększenia dostępu do dobra publicznego, jakim jest bezpieczeństwo. Od wielu lat kolejne edycje konkursów wiedzy o Policji „Razem Bezpieczniej” stanową ważny element współpracy dolnośląskiej Policji z poszczególnymi podmiotami w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej.

W ramach promocji akcji „Razem Bezpieczniej” funkcjonariusze z Komisariatu II Policji  w Jeleniej Górze gościli w Szkole Podstawowej nr 6. Podczas spotkania profilaktycznego policjanci przybliżyła zagadnienia związane z ogólną wiedzą o Policji, jej strukturami, zadaniami i uprawnieniami. Każdy uczestnik uzyskał wiedzę dotyczącą zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia i reagowania na zdarzenia niosące znamiona przestępstwa. Policjanci omówili sposoby zachowania w sytuacjach zagrożenia, a także uwrażliwiali dzieci na ochronę życia zarówno własnego, jak  i kolegów, rozmawiali z nimi na temat hejtu, cyberprzemocy o jej przyczynach, skutkach oraz odpowiedzialności karnej dla sprawców tego rodzaju przestępstw.

Tematem  spotkania było również bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Policjanci szczególną uwagę zwrócili na obowiązek, ale również konieczność noszenia przez pieszych po zmroku poza strefą zabudowaną elementów odblaskowych, kamizelek, które mogą ocalić życie. Dają one kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji, często ratującej życie, czy zdrowie.

W tym miejscu należy przypomnieć, że już od kilkunastu lat kolejne edycje akcji Wiedzy o Policji „Razem Bezpieczniej” stanową ważny element współpracy dolnośląskiej Policji z różnymi podmiotami w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej. Na tej podstawie każde spotkanie jest przede wszystkim wartościową formą realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych wśród młodzieży w wieku szkolnym.

Policyjna profilaktyka jest realizowana w sposób ciągły, a wszelkie zgłoszenia uzyskane z placówek oświatowych są niezwłocznie analizowane i uwzględniane przy tworzeniu harmonogramu spotkań edukacyjnych. Działalność edukacyjno - profilaktyczna ma za zadania nauczać, jak należy bezpiecznie i odpowiedzialnie zachowywać się w każdej dziedzinie życia.

st. asp. Łukasz Porębski
Źródło: KMP w Jeleniej Górze
asp. Beata Sosulska-Baran
tel. 604 580 490

 

Powrót na górę strony