Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo jak wspólna sprawa – Kolejne spotkanie z seniorami

Poczucie bezpieczeństwa to jeden z głównych czynników wpływających na jakość życia seniorów. Współdziałanie społeczeństwa z Policją w tym zakresie jest z pewnością bardzo ważne. Dlatego policjanci bardzo chętnie uczestniczą w spotkaniach, na których przypominają seniorom o zachowaniu środków bezpieczeństwa. Tym razem funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu miał okazję spotkać się z osobami starszymi w Domu Opieki Rezydencja. Celem spotkania było uświadomienie jakimi metodami posługują się przestępcy i jak ustrzec się przed oszustwem i kradzieżą. Na podstawie przykładów podanych przez policjanta, seniorzy dowiedzieli się jak nie stać się ofiarą oszustów.

W miniony wtorek (9 kwietnia) nadkom. Paweł Zalewski funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu miał przyjemność gościć w Domu Opieki Rezydencja. Zajęcia miały przede wszystkim na celu przekazanie podstawowych informacji na temat oszustw popełnianych na osobach starszych. Podczas spotkania policjant omówił algorytmy i metody działania oszustw bazując na konkretnych przykładach. Funkcjonariusz zwrócił uwagę na konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności przy kontaktach z obcymi.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że seniorzy należą do grupy społecznej, która szczególnie narażona jest na działanie oszustów. Niejednokrotnie specyficzna sytuacja związana z wiekiem, bezradnością, czy samotnością powoduje, że seniorzy stają się łatwym celem dla grup przestępczych.

W celu osiągnięcia zamierzonego celu sprawcy, nie zważając na status społeczny swoich ofiar, wykorzystują ich łatwowierność, dobroć czy chęć pomocy innym osobom.  Jest ono szczególnie dotkliwe, ponieważ bardzo często seniorzy w wyniku działania oszustów tracą oszczędności całego życia. Taka sytuacja wymaga szczególnej profilaktyki społecznej. Edukacja to szansa na zwiększenie bezpieczeństwa naszych seniorów, z którymi organizowane są cykliczne spotkania.

Dzięki spotkaniu seniorzy stali się ambasadorami akcji „Bezpieczny senior”, dzięki czemu będą mogli przekazywać otrzymane informacje kolejnym osobom.

Zainteresowanie tematyką pokazuje, że rozmowy na temat bezpieczeństwa są potrzebne i podobne spotkania będą z pewnością organizowane również w przyszłości. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, wiele osób zabierało głos i na własnych przykładach wskazywało, jak ważna jest wiedza z zakresu bezpieczeństwa

nadkom. Paweł Zalewski
Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu

  • Policjant przemawia do seniorów podczas spotkania
  • Policjant przemawia do seniorów podczas spotkania
  • Policjant przemawia do seniorów podczas spotkania
Powrót na górę strony