Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Służby w systemie zapobiegania przemocy w rodzinie

Data publikacji 16.04.2024

Z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie odbyła się konferencja poświęcona przemocy w rodzinie. W konferencji uczestniczył Sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy jak również policjanci, członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych, pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a także wypracowania najlepszych metod i narzędzi do walki z przemocą oraz uzależnieniami. Nie bądźmy obojętni na krzywdę innych. Jeśli widzisz lub słyszysz coś niepokojącego, powiadom policjantów - sprawdzimy każdy sygnał. Przemoc nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Zareaguj, jeżeli wiesz, że osobie z Twojego otoczenia dzieje się krzywda.

Przemoc w rodzinie to jeden z ważniejszych problemów społecznych, któremu należy przeciwdziałać. Każda osoba zajmująca się problematyką przemocy musi posiadać wiedzę na ten temat. Niezbędna jest znajomość rozporządzeń i procedur. Wiedza ta daje narzędzia do ochrony osób krzywdzonych, umożliwia wywieranie wpływu na sprawcę, poprzez pociąganie go do odpowiedzialności karnej. Ofiary przemocy domowej potrzebują zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, socjalnej, medycznej, a także wsparcia. Niezmiernie istotna jest więc współpraca pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomaganiem ofiarom przemocy, a co za tym idzie tworzeniem koalicji lokalnych.

Na tę okoliczność w miniony piątek (12 kwietnia) w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie odbyła się konferencja dotycząca zjawiska przemocy w rodzinie, zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie insp. dr Joannę Cichla, która jako doświadczona pedagog, doktor nauk społecznych i socjoterapeutka specjalizująca się w zagadnieniu przeciwdziałania przemocy domowej, po służbie jako terapeutka prowadzi również grupę wsparcia, dając kobietom szansę na obronę przed przemocą.

Uczestnikami przedsięwzięcia były osoby, które na co dzień pracują na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dyrektorzy Ośrodków Pomocy Społecznej, członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych, działający na terenie powiatu lubińskiego, policjanci, a także Sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy. Celem konferencji było ukazanie problemu przemocy w rodzinie w szerszym kontekście, a także omówienie kompetencji poszczególnych instytucji w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Spotkanie rozpoczął Sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy Michał Lewoc, który przywitał zaproszonych gości, a także zaprezentował swoje doświadczenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Lubinie insp. dr Joanna Cichla przedstawiając rolę Policji w systemie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie oraz skalę zjawiska przemocy występującą na naszym terenie. W dalszej części spotkania dyrektorzy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu lubińskiego, a także członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych, omówili między innymi zagadnienia dotyczące pracy ze sprawcą oraz ofiarą przemocy w rodzinie oraz to jak motywować ich do podjęcia zmiany.

Przemoc domowa to ludzkie dramaty rozgrywane w czterech ścianach. Problem jest globalny, ale przeciwdziałanie i walka z nią odbywa się na poziomie lokalnym. Dlatego też każda pomoc osobom pokrzywdzonym jest godna naśladowania, nie tylko ta instytucjonalna.

Celem przeciwdziałania przemocy domowej jest zatrzymanie przemocy na etapie, w który nie wypełnia jeszcze znamion przestępstwa. Policja, realizując swe ustawowe obowiązki, reaguje na każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia zjawiska przemocy domowej. Podejmuje szereg inicjatyw, które mają na celu utrzymanie na wysokim poziomie zadań realizowanych w tym obszarze. W tym celu między innymi udostępnia kanały komunikacji dla obywateli, które wspierają działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  • w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wynikającego ze stosowania przemocy domowej, w pierwszej kolejności należy skorzystać z numeru alarmowego 112 obsługiwanego przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którzy otrzymane zgłoszenie niezwłocznie przekazują bezpośrednio dyżurnym jednostek organizacyjnych Policji właściwych miejscowo dla miejsca zdarzenia, pobytu osoby potrzebującej pomocy,
  • w sytuacji braku możliwości nawiązania połączenia głosowego możliwym jest skorzystanie z uprzednio zainstalowanej bezpłatnej aplikacji, uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji „Alarm 112”, która dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych: Android i iOS,
  • osoby dotknięte przemocą domową mogą kontaktować się telefonicznie z dyżurnymi jednostek organizacyjnych Policji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Dzięki usługom lokalizacyjnym dostępnym w telefonie użytkowników aplikacji odnajduje ona najbliższy policyjny obiekt, wskazuje trasę dojścia lub dojazdu. Aplikacja jest dostępna na Google Play i Apple Store po wyszukaniu „Moja Komenda” lub za pomocą kodów QR,
  • dla osób doświadczających przemocy domowej lub będących jej świadkami dostępna jest bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji. Aplikacja umożliwia m. in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Aplikacja jest dostępna na Google Play i Apple Store po wyszukaniu „Twój Parasol” lub za pomocą kodów QR,
  • dla osób chcących uzyskać fachową poradę możliwym jest także skorzystanie z Policyjnego Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (tel. 800 120 226, czynny w dni robocze w godzinach 09:30-15:30) obsługiwanego przez policjantów z Biura Prewencji KGP.

Jeśli doznajesz przemocy domowej, nie obawiaj się skorzystać z pomocy Policji. Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, dzielnicowym lub powiadom odpowiednie służby! Jeżeli jesteś świadkiem przemocy domowej, nie pozostawaj obojętny! Powiadom służby, zanim będzie za późno.

st. asp. Łukasz Porębski

Źródło: KPP w Lubinie
st. asp. Anna Szajber
tel. 601 974 322

Powrót na górę strony