Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Z takim ładunkiem nie powinien w ogóle wyjeżdżać na drogę

Poruszasz się samochodem dostawczym lub ciężarowym i w przestrzeni ładunkowej przewozisz jakikolwiek towar. Pamiętaj, aby był on prawidłowo umieszczony i zabezpieczony, a przy tym nie naruszał także innych przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym. O tym właśnie w miniony piątek wieczorem zapomniał 39-letni kierowca, który w części ładunkowej samochodu dostawczego umieścił 8-metrowe belki. Nie zważając na to, że wystają one ponad dopuszczalną normę z pojazdu, chciał w taki sposób dojechać aż do Świebodzina w województwie lubuskim.

Na kierującego, który umieści na pojeździe ładunek w sposób nieprzepisowy, policjanci mogą nałożyć mandat karny w kwocie do 3 tysięcy złotych, bez punktów karnych. Pamiętajmy, że nieodpowiednie przewożenie ładunku często jest przyczyną poważnych wypadków, a wówczas funkcjonariusze prowadzą sprawę karną, która może się kończyć się w sądzie wyrokiem.

W przypadku piątkowej kontroli, którą mundurowi przeprowadzili na ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu, kierujący złamał przepis art. 61 Ustawy prawo o ruchu drogowym. Przewożony ładunek powodował przeładowanie auta, naruszał jego stateczność, ponadto nie był właściwie oznakowany oraz wystawał z pojazdu na odległość większą niż 2 m. 39-latek z województwa lubuskiego ostatecznie otrzymał mandat w kwocie 500 złotych i w dalszą drogę pojazdem z tak umieszczonym ładunkiem już nie pojechał.

W związku z tym zdarzeniem, przypominamy podstawowe informacje dotyczące właściwego transportowania ładunków, zgodnie z art. 61 Ustawą prawo o ruchu drogowym:

 • ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.
 • ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby:
  - nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę;
  - nie naruszał stateczności pojazdu;
  - nie utrudniał kierowania pojazdem;
  - nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.
 • ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni.
 • urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.
 • ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.
 • ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu następujących warunków:
  - ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm;
  - ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy;
  - ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego.
 • przy przewozie drewna długiego dopuszcza się wystawanie ładunku z tyłu za przyczepę kłonicową na odległość nie większą niż 5 m.
 • ładunek wystający poza przednią lub boczne płaszczyzny obrysu pojazdu powinien być oznaczony. Dotyczy to również ładunku wystającego poza tylną płaszczyznę obrysu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m.
 • ustala się następujące oznakowanie ładunku:
  - ładunek wystający z przodu pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej lub dwoma białymi i dwoma czerwonymi pasami, tak aby były widoczne z boków i z przodu pojazdu, a w okresie niedostatecznej widoczności ponadto światłem białym umieszczonym na najbardziej wystającej do przodu części ładunku;
  - ładunek wystający z boku pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku, a ponadto w okresie niedostatecznej widoczności białym światłem odblaskowym skierowanym do przodu oraz czerwonym światłem i czerwonym światłem odblaskowym skierowanym do tyłu; światła te nie powinny znajdować się w odległości większej niż 40 cm od najbardziej wystającej krawędzi ładunku; jeżeli długość wystającego z boku ładunku, mierzona wzdłuż pojazdu, przekracza 3 m, to chorągiewkę i światła umieszcza się odpowiednio przy przedniej i tylnej części ładunku;
  - ładunek wystający z tyłu pojazdu oznacza się pasami białymi i czerwonymi umieszczonymi bezpośrednio na ładunku lub na tarczy na jego tylnej płaszczyźnie albo na zawieszonej na końcu ładunku bryle geometrycznej (np. stożku, ostrosłupie); widoczna od tyłu łączna powierzchnia pasów powinna wynosić co najmniej 1000 cm2, przy czym nie może być mniej niż po dwa pasy każdej barwy; ponadto w okresie niedostatecznej widoczności na najbardziej wystającej do tyłu krawędzi ładunku umieszcza się czerwone światło i czerwone światło odblaskowe; przy przewozie drewna długiego zamiast oznakowania pasami białymi i czerwonymi dopuszcza się oznakowanie końca ładunku chorągiewką lub tarczą barwy pomarańczowej;
  - ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy może być oznaczony chorągiewką barwy czerwonej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku.
 • wysokość pojazdu z ładunkiem nie może przekraczać 4 m.

podkom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KMP w Wałbrzychu
kom. Marcin Świeży
tel. 604 426 995

 • Biały bus przewożący bardzo długi ładunek
 • przewożone deski
 • Biały bus przewożący bardzo długie listwy drewna
Powrót na górę strony