Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wczorajsze ćwiczenia VI Kompanii NOP KWP we Wrocławiu na lubińskiej giełdzie i stadionie

23 kwietnia bieżącego roku na terenie lubińskiej giełdy i stadionu piłkarskiego odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe policjantów VI Kompanii Nieetatowego Oddziału Prewencji (NOP) KWP we Wrocławiu, w skład której wchodzą funkcjonariusze z Lubina, Głogowa, Polkowic i Góry. Podczas ćwiczeń wykorzystywane były strzelby gładkolufowe. Tego typu praktyki mają zapewnić maksymalny profesjonalizm i skuteczność podczas wykonywania realnych zadań służbowych w trakcie zabezpieczeń różnego rodzaju zdarzeń w tym imprez masowych.

Skuteczne zabezpieczenie różnego rodzaju imprez masowych i przejazdów kibiców zależy między innymi od szkoleń i umiejętności, szczególnie w pododdziałach zwartych Policji. Dla dowództwa jest to okazja do przećwiczenia różnych wariantów działań i koordynacji pracy policjantów oraz wypracowanie synchronizacji pomiędzy policjantami, na co dzień pełniącymi służbę w różnych jednostkach. Organizacja dowodzenia pododdziałem podczas realizacji zabezpieczenia, właściwe stosowanie form taktyki specjalnej działania pododdziałów zwartych Policji w trakcie zabezpieczeń zgromadzeń publicznych, uroczystości państwowych, demonstracji, taktyki manewrowania pododdziałami podczas podjęcia działań na terenie otwartym, współdziałanie pododdziałów prewencji Policji, współdziałanie w działaniach z innymi służbami w tym służbami porządkowymi organizatora, to główne założenia przeprowadzonych ćwiczeń.

Dzięki pracy policjantów działających w Nieetatowych Oddziałach Prewencji, uczestnicy wydarzeń sportowych i kulturalnych nie muszą obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Choć za zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie trwania takiej imprezy odpowiada organizator, to również policjanci muszą być profesjonalnie przygotowani i w gotowości do działań w razie zakłócenia ładu czy porządku publicznego.

Podczas wczorajszych ćwiczeń funkcjonariusze wchodzący w skład VI Kompanii NOP KWP we Wrocławiu pełniący na co dzień służbę w Lubinie, Głogowie, Polkowicach i Górze, pod czujnym okiem instruktorów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy, wykorzystywali specjalistyczny sprzęt ochronny, pojazdy służbowe i strzelali z broni gładkolufowej amunicją akustyczną (ślepą).

asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Lubinie
asp. szt. Krzysztof Pawlik
tel. 601 974 322

  • ćwiczenia policyjne
  • ćwiczenia policyjne
  • ćwiczenia policyjne

Film Wczorajsze ćwiczenia VI Kompanii NOP KWP we Wrocławiu na lubińskiej giełdzie i stadionie

Opis filmu: Opis filmu w załączonej deskrypcji

Pobierz plik Wczorajsze ćwiczenia VI Kompanii NOP KWP we Wrocławiu na lubińskiej giełdzie i stadionie (format mp4 - rozmiar 29.08 MB)

Powrót na górę strony