Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O hejcie, agresji w internecie i nie tylko

Data publikacji 29.04.2024

W ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych dolnośląscy policjanci stale prowadzą spotkania z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, na których omawiają obszar bezpieczeństwa. Niezmiennie ważnym elementem policyjnej profilaktyki jest obszar hejtu, czyli agresji w internecie. Ważnym elementem policyjnej profilaktyki jest obszar hejtu i agresji w internecie. Jest to problem, z którym należy się zmierzyć. Często z hejtem spotykają się najmłodsi jako bierni użytkownicy sieci internet. Hejterzy wykorzystują różne formy komunikacji w sieci, takie jak komentarze, wiadomości prywatne, wpisy na forach czy media społecznościowe, aby atakować innych ludzi i szerzyć nienawiść. Policyjna profilaktyka jest realizowana w sposób ciągły, a wszelkie zgłoszenia uzyskane z placówek oświatowych są niezwłocznie analizowane i uwzględniane przy tworzeniu harmonogramu spotkań edukacyjnych.

W miniony piątek (26 kwietnia) policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze miała przyjemność gościć na terenie Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach, gdzie w ramach zajęć profilaktycznych z wychowawcą grupy klasy 6, przypomniała uczniom, jak ważne jest to, aby szanowały siebie i innych.

W okresie dojrzewania, młodzież bywa szczególnie wrażliwa i krucha, a każde słowo krytyki ze strony rówieśnika, stanowi dla nich głęboko zakorzeniony „fakt”, niezbity dowód, który prowadzi do braku akceptacji siebie, wiary we własne możliwości. Brak wsparcia, pomocy w ich trudnych chwilach mogą prowadzić do zniechęcenia, alienacji, problemów psychicznych czy zaburzeń, które odciskają bolesne piętno niekiedy na całe życie.

Ważne jest aby dzieci umiały oceniać właściwie problemy i z pomocą dorosłych, stawiały czoła drobnym niepowodzeniom w okresie dorastania, co pozwoli im na zmierzenie się z większymi w dorosłości.

W trakcie wspólnej „burzy mózgów” zostały rozwiane wszelkie wątpliwości związane z odpowiedzialnością karną nieletnich, czynów zabronionych, przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy. Policjantka przypomniała jak kluczowa jest wzajemna pomoc, a także obserwacja siebie nawzajem. Każdy sygnał, o nagłych zmianach nastroju, czy negatywnego zachowania dziecka, powinien być zweryfikowany, celem wykluczenia i zapobieżenia niepożądanych zdarzeń.
Problemy ze snem, lęk przed szkołą, depresja, myśli samobójcze – to tylko kilka możliwych skutków, które może wywołać fala hejtu.

Reagujmy na hejt w przestrzeni publicznej! Zachowujmy kulturę w treściach internetowych, które umieszczamy. Bądźmy wzorem dla dzieci, które powielają nasze zachowania.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111.

st. asp. Łukasz Porębski

Źródło: KPP w Kamiennej Górze
mł. asp. Elwira Hajduga
tel. 600 228 846

Powrót na górę strony