Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Medycy w służbie policji – struktura i możliwości” – wykład z udziałem funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Data publikacji 02.05.2024

Koordynator Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ale także koordynator ratownictwa medycznego mł. asp. Wiktor Fedorczuk był jednym z prelegentów podczas wykładu „Medycy w służbie policji – struktura i możliwości”, który odbył się na Uniwersytecie Medycznym 29 kwietnia.

Na co dzień koordynuje prace Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ale także odpowiedzialny jest za ratownictwo medyczne dolnośląskiego garnizonu, a mowa o mł. asp. Wiktorze Fedorczuku jednym z prelegentów wykładu na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Całe wydarzenie odbyło się 29 kwietnia pod hasłem Bezpieczna uczelnia. Przedsięwzięcie zrealizowane wspólnie przez Uniwersytet Medyczny i Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

Program spotkania obejmował zagadnienia tj.:

 • Atak terrorystyczny na terenie uczelni 
  • Jak zapobiegać? 
  • Jak się zachować? 
  • Działaj i ratuj
 • Medycy w służbie policji 
  • Medycy w strukturze organizacyjnej 
  • Szkolenia medyczne 
  • Wyposażenie medyczne 
  • Możliwości kariery zawodowej

Nasz kolega podczas wystąpienia mówił o roli ratowników medycznych w Policji ich uprawnieniach i w jakich sytuacjach są oni niezbędni. Opisał również system szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przyszyli adepci Uniwersytetu usłyszeli również jakim sprzętem dysponuje Policja, w żaden sposób nieodstającym od tego używanego przez systemowe zespoły ratownictwa medycznego. Na zakończenie policjant wskazał, co go motywuje i daje satysfakcję jako policjantowi - ratownikowi.

mł. asp. Paweł Noga 
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

 

Powrót na górę strony