Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie eliminacje do IX Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

W dniu 08 maja 2024.r odbyły się wojewódzkie eliminacje do IX Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Wśród 26 zespołów z całego Dolnego Śląska najlepsze okazały się te z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu i Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Organizatorem tych eliminacji był Zespół BHP Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu we współpracy z ratownikami z SPP w Legnicy, OPP i SPKP z Wrocławia. Puchary i dyplomy wręczył sam I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak. Trzymamy kciuki za zawody ogólnopolskie.

08 maja 2024r. odbyły się wojewódzkie eliminacje do IX Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Organizatorem zawodów jest Szkoła Policji w Słupsku, a naszych eliminacji Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w ścisłej współpracy z ratownikami z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy, Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu.

Udział w tych zawodach mogą wziąć funkcjonariusze, którzy posiadają aktualne uprawnienia ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podstawowym celem zawodów jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności policjantów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz upowszechnianie idei i zasad udzielania pierwszej pomocy. W naszym województwie jest ok. 380 ratowników wśród policjantów, a w całej Polsce blisko 8000. To pasjonaci, bardzo często zaangażowani w ramach wolontariatu w pomoc w lokalnych OSP czy ratownictwie chociażby górskim. Oni żyją tym na co dzień i jest to ich pasją.

Tegoroczne eliminacje na Dolnym Śląsku wygrał zespół z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, drugie miejsce przypadło funkcjonariuszom z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, a zaszczytne trzecie mundurowym z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Puchary oraz dyplomy wręczył sam  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak.

Zespół z komendy miejskiej we Wrocławiu będzie reprezentował nasz garnizon na zawodach ogólnopolskich. Już trzymamy za nich kciuki.

asp. szt. Monika Kaleta

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

zdjęcie grupowe

 • Zawody z ratownictwa medycznego policjantów
 • Zawody z ratownictwa medycznego policjantów
 • Zawody z ratownictwa medycznego policjantów
 • Zawody z ratownictwa medycznego policjantów
 • Zawody z ratownictwa medycznego policjantów
 • Zawody z ratownictwa medycznego policjantów
 • Zawody z ratownictwa medycznego policjantów
 • Zawody z ratownictwa medycznego policjantów
 • Zawody z ratownictwa medycznego policjantów
 • Zawody z ratownictwa medycznego policjantów
 • Umundurowani policjanci
 • Umundurowani policjanci
Powrót na górę strony