Bieżące informacje

Podpisanie porozumienia o współpracy dolnośląskiej Policji i 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki oraz Dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Edward Chyła podpisali porozumienie o współpracy mające na celu zapewnienie sprawnej i skutecznej realizacji zadań w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć podnoszących poziom wiedzy, umiejętności i jakości wyszkolenia funkcjonariuszy i żołnierzy.

Wczoraj w Sali Sztabowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy dolnośląską Policją, a 16. Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej. Dokument zatwierdzili Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki oraz Dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Edward Chyła.

Porozumienie określa zasady oraz zakres podejmowanych wspólnie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności i jakości wyszkolenia funkcjonariuszy i żołnierzy.

Głównym celem przedsięwzięcia jest współpraca w zakresie prowadzenia poszukiwań oraz ratowania życia osób zaginionych, a także wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonej działalności, doskonalenie kwalifikacji funkcjonariuszy, żołnierzy a także wzajemne wsparcie kadrowe, techniczne oraz logistyczne służb. W zakresie porozumienia będą organizowane wspólne szkolenia, podczas których funkcjonariusze i żołnierze wymienią swoje doświadczenia i wiedzę.

asp. Aleksandra Pieprzycka
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Komendant wojewódzki policji z komendantem wojewódzkim  wojska

  • Komendant wojewódzki policji podpisuje porozumienie z Komendantem wojewódzkim wojska
  • Komendant wojewódzki policji podpisuje porozumienie z Komendantem wojewódzkim wojska
  • Komendant wojewódzki policji podpisuje porozumienie z Komendantem wojewódzkim wojska
Powrót na górę strony