Bieżące informacje

Dolnośląscy policjanci szkolili kadrę ZHP w temacie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy

Rozpoczął się cykl spotkań z ramach porozumienia zawartego między Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Dolnośląskim Związkiem Harcerstwa Polskiego. Tematem przewodnim wspólnych warsztatów jest rozpoznawanie i przeciwdziałanie przemocy jak również skuteczne reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu młodych ludzi. Pierwsze spotkanie za nami, kolejna grupa słuchaczy spotka się z dolnośląskimi policjantami w najbliższych dniach.

W ramach porozumienia zawartego przez szefa dolnośląskich policjantów z dolnośląskim ZHP, kilka dni temu w Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zorganizowane zostało spotkanie z kadrą hufca w celu wsparcia merytorycznego w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy jak również skutecznego reagowania na sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu młodych ludzi. Na spotkaniu obecni byli funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu, psycholodzy policyjni oraz Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka, którzy m.in. w ramach ustawy z dnia 13 maja 2026 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (tzw. Ustawa Kamilkowa), przedstawili obowiązki pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem małoletnich oraz osób zatrudnianych i dopuszczanych do takiej działalności jak również wprowadzenia tzw. standardów. Przedstawiono także przestępczość nieletnich na terenie woj. dolnośląskiego oraz problemy z jakimi boryka się współczesna młodzież w szczególności zagrożenia wynikające z korzystania sieci Internet - cyberzagrożenia.

Spotkanie poświęcone było w głównej mierze omówieniu roli Policji w przeciwdziałaniu przemocy domowej, dlatego funkcjonariusz Wydziału Prewencji szczegółowo omówił nowelizację ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, a także zmiany uprawnień policjantów dotyczących np. nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia sprawcy przemocy (zwanego „nakaz i zakaz”).

W szkoleniu wziął również udział Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka nadkom. dr Bartłomiej Majchrzak. W swoim wystąpieniu omówił międzynarodowy system ochrony praw człowieka z uwzględnieniem małoletnich. W szczególności były to zapisy Konwencji o ochronie praw dziecka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Przedstawiono również Polskie instytucje zajmujące się ochroną praw dziecka.

Policyjny psycholog wyjaśnił tematykę „niebinarności", czyli kim są osoby niebinarne, w jaki sposób funkcjonują, z jakimi trudnościami się zmagają, a także jak z nimi rozmawiać, jakie trudności pojawiają się w społeczeństwie w kontakcie z osobą niebinarną. Drugi z prelegentów w trakcie szkolenia omówił czym są oraz jak działają substancje psychoaktywne, ich rodzaje, sposoby wykrywania substancji psychoaktywnych przy pomocy testów, a także symptomy zażywania takich substancji (zmiany fizyczne).

W mamach omawianych zagadnień pojawiło się wiele pytań ze strony słuchaczy i rozwiązano wiele wątpliwości z nimi związanych. Kolejne z cyklu spotkanie zostało zaplanowane w najbliższych dniach.

asp. Aleksandra Pieprzycka
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

  • Dolnośląscy policjanci szkolą harcerzy w Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji
  • Dolnośląscy policjanci szkolą harcerzy w Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji
  • Dolnośląscy policjanci szkolą harcerzy w Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji
  • Dolnośląscy policjanci szkolą harcerzy w Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji
  • Dolnośląscy policjanci szkolą harcerzy w Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji
  • Dolnośląscy policjanci szkolą harcerzy w Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji
Powrót na górę strony