Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość w Międzynarodowym Ośrodku Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego

Uroczystość z okazji 70-tej rocznicy podpisania konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego w Hadze 14 maja 1954 roku z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego. Podczas uroczystości Dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu płk Paweł Nawarycz wygłosił okolicznościowy wykład. Podczas tegorocznych uroczystości przeprowadzona została również konferencja naukowa. Działalność Ośrodka zapewnia skuteczniejsze wypełnienie zobowiązań Sił Zbrojnych RP dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego w razie konfliktów zbrojnych.

Utworzenie Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu ochrony dóbr kultury, w tym implementowanie prawa międzynarodowego i krajowego w obszarze ochrony dóbr kultury oraz realizację procesu przygotowania specjalistów w zakresie ochrony dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych, konfliktach zbrojnych i w czasie wojny.

W miniony wtorek 14 maja, punktualnie o godzinie 10:00 w Międzynarodowym Ośrodku Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kulturowym w Zagrożeniu im. mjr. prof. Karola Estreichera we Wrocławiu rozpoczęła się uroczystość z okazji 70-tej rocznicy podpisania konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego w Hadze 14 maja 1954 roku.

W uroczystości wziął udział Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki.

Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się występem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Następnie Dyrektor Ośrodku płk Paweł Nawarycz przeprowadził okolicznościowy wykład. Kolejnym etapem uroczystości było wręczenie odznak pamiątkowych i podziękowań za współpracę.

Ostatnim elementem uroczystości było zainicjowanie przez Dyrektora Ośrodka płk Pawła Nawarycza konferencji naukowej zatytułowanej „Cyberbezpieczeństwo w Ochronie Dóbr Kultury”. Wydarzenie to poświęcone zostało wymianie doświadczeń, analizie i dyskusji nad cyberbezpieczeństwem, które odgrywa coraz większą rolę w ochronie dziedzictwa kulturowego.

Tegoroczna konferencja została objęta patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, Polskiego Komitetu do spraw UNESCO oraz Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy.
Niezmiennie celem strategicznym Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu jest bezpieczne i zachowane dziedzictwo kulturowe osiągnięte poprzez działania zmierzające do stworzenia i zapewnienia jednolitego spójnego systemu ochrony dóbr kultury. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ośrodek dąży do uzyskania patronatu UNESCO dla jego działalności.

st asp. Łukasz Porębski
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

 • Uroczystość w Międzynarodowym Ośrodku Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego
 • Uroczystość w Międzynarodowym Ośrodku Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego
 • Uroczystość w Międzynarodowym Ośrodku Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego
 • Uroczystość w Międzynarodowym Ośrodku Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego
 • Uroczystość w Międzynarodowym Ośrodku Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego
 • Uroczystość w Międzynarodowym Ośrodku Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego
 • Uroczystość w Międzynarodowym Ośrodku Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego
 • Uroczystość w Międzynarodowym Ośrodku Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego
 • Uroczystość w Międzynarodowym Ośrodku Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego
 • Uroczystość w Międzynarodowym Ośrodku Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego
 • Uroczystość w Międzynarodowym Ośrodku Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego
 • Uroczystość w Międzynarodowym Ośrodku Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego
Powrót na górę strony