Bieżące informacje

Złotoryjscy policjanci uczestniczyli w uroczystości otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego w Świerzawie

Miasteczko ruchu drogowego zostało stworzone z myślą o edukacji dzieci w zakresie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Uroczystości otwarcia tego obiektu towarzyszyło ważne wydarzenie - egzamin na kartę rowerową dla uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie. W tym szczególnym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, społeczność szkolna, rodzice, a także funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.

Nowo powstałe miasteczko jest miejscem, gdzie dzieci od najmłodszych lat będą uczyły się zasad ruchu drogowego i znaczenia poszczególnych znaków. Oprócz zdobywania wiedzy będą także doskonaliły swoje umiejętności praktyczne, tak aby w przyszłości bezpiecznie i odpowiedzialnie poruszać się po drogach.

Po oficjalnych przemówieniach i symbolicznej ceremonii przecięcia wstęgi, odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową zorganizowany przez miejscową szkołę z udziałem policjantów. Egzamin ten jest kluczowym etapem w edukacji dzieci w zakresie ruchu drogowego, ponieważ pozwala im na zdobycie uprawnień do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych.

Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu, musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego oraz umiejętnością prawidłowego wykonywania manewrów na drodze. Wszyscy pomyślnie zdali egzamin, a w nagrodę otrzymali od funkcjonariuszy elementy odblaskowe.

Wkrótce otrzymają także karty rowerowe, które będą dla nich dużym wyróżnieniem i motywacją do dalszego dbania o bezpieczeństwo na drogach.

podkom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KPP w Złotoryi
asp. Dominika Kwakszys
tel. 603 765 923

współne zdjęcie uczestników spotkania

  • dziecko jadące rowerem
  • Policjant wręcz dziecku na rowerze torbę z podarunkami
  • troje dzieci jadących rowerami po trasie
Powrót na górę strony