Bieżące informacje

Pożegnanie insp. Roberta Frąckowiaka z dolnośląskim garnizonem Policji

Za nami uroczyste pożegnanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Roberta Frąckowiaka, który od ponad 5 lat współkierował dolnośląskim garnizonem. Teraz swym bogatym doświadczeniem będzie się dzielił ze stołecznymi policjantami, gdyż objął stanowisko Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji do spraw służby wspomagającej. Jednocześnie Komendant Główny Policji powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbertowi Kurendzie, dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadzorującemu pion prewencji. Uroczystości przewodził Szef dolnośląskich policjantów nadinsp. Paweł Półtorzycki, a wzięli w niej udział przedstawiciele kadry kierowniczej dolnośląskiego garnizonu

Siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu to miejsce, gdzie pracownicy, policjanci oraz przedstawiciele ścisłego kierownictwa dolnośląskiego garnizonu, a także policyjni kapelani oraz przedstawiciele związków zawodowych, uczestniczyli w spotkaniu służbowym związanym z pożegnaniem Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Roberta Frąckowiaka. Wiceszef dolnośląskiej Policji współkierował garnizonem od 2019 roku. Teraz swym bogatym doświadczeniem będzie się dzielić z funkcjonariuszami komendy stołecznej, obejmując stanowisko Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji do spraw służby wspomagającej.

Do żegnającego się z naszym garnizonem insp. Roberta Frąckowiaka zwrócił się Szef dolnośląskich policjantów nadinsp. Paweł Półtorzycki, który podczas przemówienia podziękował swojemu zastępcy za współpracę i oddanie w służbie dla województwa dolnośląskiego, a także życzył mu powodzenia oraz dalszych sukcesów w garnizonie stołecznym.

Podczas okolicznościowych wystąpień zabrał także głos insp. Norbert Kurenda, któremu rozkazem Komendanta Głównego Policji powierzone zostały obowiązki na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Podziękował on za wyróżnienie, jakim jest niewątpliwie awans na wiceszefa dolnośląskiego garnizonu, oraz za zaufanie, jakim został obdarzony przez Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.  

Obecny na uroczystości Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego w podziękowaniu za współpracę, wręczył insp. Robertowi Frąckowiakowi medal Zasłużony dla NSZZ Policjantów, który przyznany został decyzją Prezydium Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego.

Na pożegnanie insp. Robert Frąckowiak podziękował wszystkim policjantom i pracownikom Policji garnizonu dolnośląskiego za współpracę i dbanie każdego dnia o bezpieczeństwo obywateli. Podkreślił, że miał okazję współdziałać ze wspaniałymi ludźmi, zaangażowanymi i oddanymi służbie, na których zawsze mógł liczyć.

Wśród zaproszonych gości na sali obecny był Naczelnik Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji komisarz Robert Lichota, Naczelnik Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podinsp. Maciej Bojczuk, Naczelnik Wydziału we Wrocławiu Biura Spraw Wewnętrznych Policji mł. insp. Sławomir Dudek oraz policyjni kapelani - ks. kanonik Stanisław Stelmaszek, ks. mitrat Grzegorz Cebulski, a także I Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. dolnośląskiego asp. szt. Roman Buczkowski. W uroczystości wzięli również udział pani Alicja Kluz oraz pan Piotr Kacprzyński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Powrót na górę strony