Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie podoficerskie dla funkcjonariuszy garnizonu dolnośląskiego

W środę w stolicy Dolnego Śląska 48 policjantów garnizonu rozpoczęło szkolenie zawodowe podoficerskie. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Szkołę Policji w Katowicach przy udziale funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i odbywa się formie hybrydowej. Po pomyślnym zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu słuchacze będą mogli awansować na wyższe stopnie w korpusie podoficerów. W uroczystym rozpoczęciu kursu wziął udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbert Kurenda.

W środę, na terenie Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, rozpoczęło się 15-dniowe szkolenie podoficerskie. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Szkołę Policji w Katowicach przy udziale funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W zajęciach bierze udział 48 dolnośląskich policjantów.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia prawa człowieka, etyki zawodowej, problematyki antydyskryminacyjnej i antykorupcyjnej, zagrożeń w cyberprzestrzeni, wybranych metod i form pracy operacyjnej, przeciwdziałaniu przemocy domowej. Oprócz wykładów zostały uwzględnione również ćwiczenia z instruktorami strzelań policyjnych, a także instruktorami taktyki i technik interwencji oraz ratownikiem medycznym. Głównym założeniem szkolenia jest przygotowanie policjantów do realizacji zadań służbowych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje zawodowe podoficerskie.

Szkolenie ma charakter hybrydowy. Treści realizowane są w formie elektronicznego kształcenia na odległość przez wykładowców Szkoły Policji w Katowicach i formie stacjonarnej przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

W uroczystym rozpoczęciu szkolenia wziął udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbert Kurenda.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego słuchacze będą mogli awansować na wyższe stopnie w korpusie podoficerów.

mł. asp. Paweł Noga
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

  • policjanci siedzący w ławkach podczas szkolenia
  • policjanci siedzący w ławkach podczas szkolenia
  • policjanci siedzący w ławkach podczas szkolenia
Powrót na górę strony