Bieżące informacje

Ćwiczenia „Borzygniew 2024”

W minioną sobotę, 22 czerwca 2024 roku, na terenie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji w Borzygniewie odbyło się szkolenie żołnierzy 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Instruktorami, którzy dzielili się z uczestnikami ćwiczeń swoją wiedzą i doświadczeniem, byli policjanci wrocławskiej komendy miejskiej, a także ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Wodnej Służby Ratowniczej. Analogicznie do roku ubiegłego przewodnim tematem szkolenia było doskonalenie umiejętności ratunkowych i technicznych niezbędnych do wykonywania czynności na terenach wodnych oraz prowadzenia działań poszukiwawczych.

Tegoroczne szkolenie, w którym udział brali przedstawiciele służb podzielono na dwie strefy – wodną oraz lądową. Niezmiennie ćwiczenia miały charakter obwodowo-stacyjny.

I tak w części przeprowadzanej na terenie wodnym swoją wiedzą, doświadczeniem i specjalistycznymi umiejętnościami podzielili się z kursantami ratownicy WOPR oraz funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że policyjni wodniacy oraz ratownicy bezpośrednio po szczegółowym instruktażu, ćwiczyli z wojskowymi konkretne czynności podejmowane podczas działań ratunkowych prowadzonych na otwartych zbiornikach wodnych. Była to doskonała okazja do sprawdzenia algorytmów współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami, a także doskonalenia umiejętności posługiwania się sprzętem do ratownictwa wodnego. Mundurowi posiadali możliwość sprawdzenia się w wykonywaniu łańcucha życia, a także tak zwanego skoku desantowego.

Natomiast w części lądowej, za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialni byli mundurowi z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Spośród kilku zagadnień było między innymi prowadzenie działań poszukiwawczych z wykorzystaniem psa służbowego. Wszystkie działania służyły jednemu celowi, aby w przypadku konieczności współpracy, mundurowi jeszcze skuteczniej współdziałali z przedstawicielami poszczególnych służb.

Sobotnie działania były doskonałą okazją do przeprowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Niezmiennie celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na wodach i terenach przywodnych, poprzez działania skierowane do ogółu społeczeństwa. Jej bezpośrednimi adresatami są osoby przebywające nad wodą - zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Natomiast adresatami pośrednimi są zarządzający wyznaczonymi obszarami wodnymi, w szczególności kąpieliskami, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji wodnej i wypoczynku.

W trakcie działań policjanci przypominali szczególnie młodym uczestnikom o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą, wręczyli także dzieciom związane z tym różnego rodzaju materiały profilaktyczne. Każdy chętny mógł nauczyć się, jak wyciągnąć z wody tonącego i jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

„Borzygniew 2024” to już kolejna edycja szkolenia służb mundurowych. W przyszłości planowane są kolejne, aby móc jeszcze skuteczniej łączyć siły w niesieniu pomocy potrzebującym. Tego typu ćwiczenia to bez wątpienia niepowtarzalna okazja, żeby wymienić się doświadczeniami, zdobytą wiedzą i umiejętnościami, a także poznać specyfikę zadań realizowanych przez poszczególne rodzaje służb.

Jest to niezbędne, aby być przygotowanym do podjęcia efektywnej współpracy nawet w najtrudniejszych warunkach.

st. asp. Łukasz Porębski
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

 

 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • policjant z psem
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
 • Ćwiczenia i festyn z udziałem policji, wojska i służb ratunkowych
Powrót na górę strony