Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste otwarcie nowego Komisariatu I Policji w Wałbrzychu

Data publikacji 05.09.2020

Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Komisariatu I Policji w Wałbrzychu z siedzibą w Szczawnie-Zdroju. Obiekt mieści się przy ul. Łączyńskiego 34. W uroczystym apelu, oprócz kierownictwa Policji, udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych oraz duchowieństwa.

Uroczysty apel z okazji otwarcia nowego Komisariatu I Policji w Wałbrzychu z siedzibą w Szczawnie-Zdroju odbył się 4 września br. przy udziale Wojewody Dolnośląskiego Pana Jarosława Obremskiego, I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka, Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusza Wesołowskiego, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Roberta Frąckowiaka oraz kadry kierowniczej komórek i jednostek organizacyjnych dolnośląskiej komendy, a także przedstawicieli władz samorządowych oraz duchowieństwa.

Spotkanie rozpoczęło się meldunkiem złożonym przez dowódcę uroczystości I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi. Następnie przy odegranym hymnie Rzeczypospolitej Polskiej na maszt wciągnięta została flaga państwowa.

Podczas ceremonii I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak przekazał symboliczny klucz do nowego obiektu Komendantowi tej jednostki podinsp. Waldemarowi Fechnerowi. Następnie policyjni kapelani poświęcili komisariat.

Pod koniec lutego 2014 roku pozyskano działkę przy ul. Łączyńskiego 34 w Szczawnie-Zdroju pod budowę nowego komisariatu. Prace budowlane na liczącej ponad 7 tys. działce rozpoczęły się na początku 2016 roku i zostały zakończone kilka miesięcy temu.

Oddany do użytku nowoczesny, przestronny komisariat składa się z czterech obiektów. W budynku A znajduje się część administracyjno-biurowa, budynek B to nowoczesna strzelnica i siłownia, w budynku C znajdują się pomieszczenia dla psów policyjnych, natomiast obiekt D to wiata garażowa. Łączna powierzchnia nowego komisariatu wynosi ponad 2 tys. . Wszystkie pomieszczenia i przyległy teren dostosowane są do obowiązujących przepisów.

W nowo wybudowanym obiekcie mieści się m.in. pomieszczenie dla osób zatrzymanych, pomieszczenie dla służby dyżurnej oraz dla policjantów z zapleczem sanitarnym i socjalnym, siłownia, magazyn dowodów rzeczowych z wentylatorami, wyposażona w system audio-video sala narad. Cały obiekt jest monitorowany.

Stworzono także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych-szeroką klatkę schodową, windę umożliwiającą dojazd na wszystkie kondygnacje. Oddawane do użytku pomieszczenia są umeblowane, zainstalowano również nowy sprzęt biurowy oraz komputerowy. W nowym komisariacie będzie pracować łącznie 74 funkcjonariuszy i 6 pracowników cywilnych.

Zespół Prasowy
KWP we Wrocławiu

 • Zdjęcie przedstawia budynek nowego Komisariatu I Policji w Wałbrzychu z siedzibą w Szczawnie-Zdroju, na tle którego znajdują się zaproszeni goście, kadra kierownicza polskiej i dolnośląskiej Policji, policjanci, funkcjonariusze oraz pracownicy Policji.
 • Zdjęcie przedstawia budynek nowego Komisariatu Policji w Wałbrzychu z siedzibą w Szczawnie-Zdroju, na tle którego znajdują się zaproszeni goście, kadra kierownicza polskiej i dolnośląskiej Policji, policjanci, funkcjonariusze oraz pracownicy Policji oraz Oddziały Prewencji Policji we Wrocławiu.
 • Przemówienie Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego podczas uroczystości przekazania budynku nowego Komisariatu I Policji w Wałbrzychu.
 • Na zdjęciu widać jak Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak maszeruje podczas uroczystości przekazania budynku nowego Komisariatu I Policji w Wałbrzychu z siedzibą w Szczawnie-Zdroju.
 • Przemówienie Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora Dariusza Augustyniaka podczas uroczystości przekazania budynku nowego Komisariatu I Policji w Wałbrzychu z siedzibą w Szczawnie-Zdroju.
 • Przemówienie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektora Dariusza Wesołowskiego podczas uroczystości przekazania budynku nowego Komisariatu I Policji w Wałbrzychu z siedzibą w Szczawnie-Zdroju.
 • Inspektor Dariusz Wesołowski przemawia podczas uroczystego przekazania nowego budynku Komisariatu I Policji w Wałbrzychu z siedzibą w Szczawnie-Zdroju.
 • Kierownictwo polskiej i dolnośląskiej Policji oraz zaproszeni goście, stoją przed budynkiem Komisariatu I Policji w Wałbrzychu z siedzibą w Szczawnie-Zdroju.
 • Symboliczny klucz do nowego Komisariatu I Policji w Wałbrzychu z siedzibą w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu nowy budynek Komisariatu I Policji w Wałbrzychu z siedzibą w Szczawnie-Zdroju, widok z przodu.
 • Zdjęcie pokoju, w którym znajduje się monitoring budynku i pomieszczeń w Komisariacie I Policji w Wałbrzychu z siedzibą w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu strzelnica w nowym budynku Komisariatu I Policji w Wałbrzychu z siedzibą w Szczawnie-Zdroju.
 • Na zdjęciu tył nowego budynku Komisariatu I Policji w Wałbrzychu z siedzibą w Szczawnie-Zdroju.
 • Wizyta policjantów i zaproszonych gości w sali odpraw w nowym Komisariacie I Policji w Wałbrzychu z siedzibą w Szczawnie -Zdroju po zakończonym uroczystym przekazaniu budynku.
 • Siłownia znajdująca się w nowym budynku Komisariatu I Policji w Wałbrzychu z siedzibą w Szczawnie-Zdroju.

Opis filmu: Film prezentuje uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Szczawnie Zdroju. Uroczystość rozpoczyna się złożeniem meldunku. Następnie czas na przemówienia okolicznościowe. Po zakończonej uroczystości zaproszeni goście zwiedzają budynek komisariatu, w tym znajdującą sie w jednym z obiektów jednostki strzelnicę.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 22.09 MB)

Powrót na górę strony