Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powiat milicki w strefie czerwonej. Policja apeluje o przestrzeganie przepisów sanitarnych

Data publikacji 19.09.2020

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nową listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami. Od soboty 19 września powiat milicki znalazł się w tzw. czerwonej strefie. Wiążą się z tym dodatkowe obostrzenia dla mieszkańców. Apelujemy, aby przestrzegać przepisy sanitarne. Zadbajmy o siebie i innych. Nie zapominajmy, że wszystkie ograniczenia i obostrzenia mają na celu ochronę życia i zdrowia. Bądźmy odpowiedzialni.

Od soboty 19 września, zgodnie z ogłoszoną przez Ministerstwo Zdrowia listą powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami, powiat milicki zostanie objęty tzw. czerwoną strefą. Wiążą się z tym dodatkowe nakazy dla osób przebywających na terenie tego powiatu. Apelujemy, aby przestrzegać przepisów sanitarnych i w ten sposób zadbamy o siebie i innych. Nie zapominajmy, wszystkie ograniczenia i obostrzenia mają na celu ochronę życia i zdrowia.

Wszystkie aktualne nakazy i zakazy znajdują się na stronie www.gov.pl w zakładce Koronawirus lub klikając w link: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

 

Najważniejszym nakazem w strefie czerwonej jest obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b) na terenie nieruchomości wspólnych oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,

c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej

d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach;

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

W weselach udział może brać 50 osób z wyjątkiem obsługi.

 

Kościół:

50% obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego, dodatkowo obowiązek zakrywania ust i nosa

Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to w strefie czerwonej może przebywać tam nie więcej niż 150 osób, które maja obowiązek zakrywania ust i nosa niezależnie od dystansu.

 

Dodatkowo do odwołania na obszarze czerwonym:

Ustanawia się zakaz prowadzenia działalności:

a) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce,

b) związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z wyłączeniem obsługi przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych,

c) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej,

Ustanawia się zakaz prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki oraz działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania);

Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności (na obiektach, o których mowa w § 7 ust. 11 rozporządzenia)

Na siłowniach, klubach i centrach fitness znajdować się może nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi

 

Prowadzenie działalności gastronomicznej jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby:

a) w lokalu oraz w ogródku gastronomicznym lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży w przypadku stacji paliw płynnych lub w ogródku gastronomicznym stacji paliw:

- znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, z wyłączeniem obsługi,

- klienci realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w rozporządzeniu, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje,

b) obsługa realizowała obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w rozporządzeniu.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Miliczu
podinsp. Sławomir Waleński
tel. 507-135-830
Powrót na górę strony