Bieżące informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Wirtualne spotkanie dzielnicowego z przedszkolakami

Data publikacji 26.11.2020

Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 w Środzie Śląskiej zaprosiły średzkiego dzielnicowego do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, który przypada 20 listopada. Z powodu stanu epidemii zajęcia w szkołach nie odbywają się, stąd też możliwość odwiedzenia uczniów jest obecnie utrudniona. Jednak jak się okazało, nie jest niemożliwa. Średzki funkcjonariusz postanowił wykorzystać nowoczesne sposoby komunikacji i wziął udział w spotkaniu z przedszkolakami za pośrednictwem popularnej aplikacji służącej jako komunikator internetowy.

Dzieci z grupy „Motylki” rozmawiały z dzielnicowym o prawach dziecka, a właściwie pytały, jakie są ich prawa i co one właściwie oznaczają. Policjant musiał zmierzyć się z wymagającymi rozmówcami, którzy nie zadowalali się krótkimi odpowiedziami. Funkcjonariusz sprostał zadaniu, ponieważ na koniec maluchy wysoko oceniły jego wiedzę i wypowiedzi, w których starał się ją przekazać najmłodszym.

Pamiętajmy, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka. Tak samo jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka. Praw tych nikt nie może dziecka pozbawić. Zarówno rodzice, opiekunowie prawni jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Prawa dziecka:

Prawa osobiste:

 • prawo do życia i rozwoju,
 • prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
 • prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
 • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
 • prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej,
 • prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.

Prawa socjalne:

 • prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • prawo do ochrony zdrowia,
 • prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

Prawa kulturalne:

 • prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
 • prawo do korzystania z dóbr kultury,
 • prawo do informacji,
 • prawo do znajomości swoich praw.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KPP w Środzie Śląskiej