Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole przeprowadzane w ramach tegorocznej akcji „ZIMA”

Data publikacji 26.11.2020

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wołowie oraz Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym w ramach tegorocznej akcji „Zima” cyklicznie dokonują sprawdzeń miejsc przebywania osób bezdomnych, oraz tych przebywających w trudnych warunkach. Dzielnicowi pojawili się w tym celu na ogródkach działkowych. Przy okazji porozmawiali z działkowiczami o odpowiednim zabezpieczeniu swojego mienia na czas okresu zimowego.

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie oraz Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym podczas obchodów rejonu służbowego sprawdzają, czy osoby bezdomne lub zamieszkujące w trudnych warunkach nie potrzebują pomocy. Nie tylko dzielnicowi, ale także pozostali policjanci, regularnie dokonują kontroli miejsc, w których przebywają osoby bezdomne na terenie powiatu wołowskiego. Sprawdzenia dokonywane są w ramach akcji pod nazwą „Zima 2020/2021”, która ma charakter pomocowy i ma na celu zebranie informacji o miejscach przebywania osób bezdomnych, przekazywanie im wiadomości o zagrożeniach związanych ze spadkiem temperatur oraz o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach, a także udzielanie wszelkiej pomocy w granicach posiadanych kompetencji.

W tym celu w ramach obchodu rejonu służbowego dzielnicowe Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym odwiedziły dolnobrzeskie ogródki działkowe. Policjantki sprawdziły warunki bytowe przebywających tam osób oferując jednocześnie możliwość pomocy.

Pobyt na terenie ogródków dzielnicowe wykorzystały, aby przeprowadzić rozmowy z działkowiczami. Przypomniały, żeby na okres zimowy rozważyć możliwość przewiezienia cenniejszego sprzętu w bezpieczne miejsce, a także by właściwie zabezpieczyć altany. Funkcjonariuszki przekazały działkowiczom materiały profilaktyczne oraz rozwiesiły ulotki na tablicach umieszczonych na terenie ogródków.

Policja prosi o informacje o osobach bezdomnych, samotnych i bezradnych, których, życie jest zagrożone z uwagi na niskie temperatury. Zachęcamy też do korzystania z aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, za pomocą której możemy oznaczać miejsca gdzie znajdują się osoby bezdomne, wymagające pomocy służb. Każde takie miejsce zostanie sprawdzone przez funkcjonariuszy.

Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że od naszej reakcji może zależeć ludzkie życie!

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Wołowie

Powrót na górę strony