Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nie bądź obojętny–możesz mieć swój udział w uratowaniu życia ludzkiego!

Data publikacji 15.12.2020

W związku ze spadkiem temperatur dolnośląscy policjanci realizują działania mające na celu pomoc osobom, których życie i zdrowie w związku z przebywaniem na zewnątrz w niskich temperaturach może być zagrożone. Sprawdzają dworce, przystanki, pustostany, ogrody działkowe, węzły cieplne oraz inne tego typu miejsca, gdzie mogą znajdować się osoby potrzebujące pomocy. Wsparcie jakie oferują funkcjonariusze polega na wskazaniu miejsca bezpiecznego i ciepłego schronienia lub też pomoc w przetransportowaniu do takiej placówki.

Okres zimowy i znaczne spadki temperatur, zarówno w nicy jak i w dzień, stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych.

Każdego dnia dolnośląscy policjanci sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, których życie i zdrowie z uwagi na niskie temperatury może być zagrożone. Akcja ma charakter pomocowy i ma na celu zebranie informacji o miejscach przebywania osób bezdomnych, udzielanie tym osobom niezbędnej informacji o zagrożeniach związanych ze spadkiem temperatur oraz o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach, a także udzielanie wszelkiej pomocy w granicach posiadanych kompetencji.

Dolnośląscy policjanci wielokrotnie ratowali życie osobom bezdomnym, często nietrzeźwym, którzy wieczorem i w nocy na dworze, w niskich temperaturach siedzieli w parkach, na przystankach komunikacji miejskiej lub w innych miejscach. Najczęściej osoby te były nietrzeźwe w znacznym stopniu i nie były w stanie iść o własnych siłach. Takie osoby najczęściej z powodu spożytego wcześniej alkoholu nie odczuwają zimna, a są narażone w niskich temperaturach na utratę zdrowia i życia z powodu wychłodzenia organizmu.

Policja prosi o informacje o osobach bezdomnych, samotnych i bezradnych, których życie jest zagrożone z uwagi na niskie temperatury. Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że od naszej reakcji może zależeć ludzkie życie. Wystarczy wykonać jeden telefon na numer alarmowy, aby mieć swój udział w uratowaniu życia ludzkiego.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródła: Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu, KMP w Jeleniej Górze

Powrót na górę strony