Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja poświęcona współpracy Policji dolnośląskiej i Policji czeskiej

Data publikacji 23.12.2020

W dniu 15.12.2020 roku odbyła się kolejna wideokonferencja, tym razem z partnerami z Czech zorganizowana przez KWP we Wrocławiu. Konferencję prowadził insp. Dariusz Wesołowski Komendant Wojewódzki Plicji we Wrocławiu. Po stronie czeskiej udział wzięli Komendanci Wojewódzcy z komend w Libercu, Hradec Kralove, Pardubicach i Ołomuńcu, z którymi Policja dolnośląska ściśle współpracuje od ponad 10 lat. W ramach tych działań realizowane są wspólne patrole na terenie przygranicznym, projekty unijne, z których finansowane jest wyposażenie obu policji oraz szkolenia funkcjonariuszy. Były także ćwiczenia jednostek kontrterrorystycznych, oddziałów zwartych, zawody psów służbowych oraz działania prewencyjne i wiele innych przedsięwzięć.

W terenie przygranicznym współpraca międzynarodowa to bardzo ważna sprawa. Jest prowadzona na różnych obszarach, są to m. in. polsko-czeskie patrole po obu stronach granicy, wymiana doświadczeń i wspólne programy prewencyjne, spotkania robocze oraz wymiana doświadczeń funkcjonariuszy.

W dobie obecnej pandemii wszelkie wspólne działania za wyjątkiem pracy śledczo–operacyjnej zostały zawieszone. Po zakończeniu zagrożenia epidemicznego współpraca zostanie natychmiast wznowiona i Policje dolnośląska i czeskich województw przygranicznych będą realizować wspólne hasło „Chronić i służyć”.

Tym razem podczas wideokonferencji szefowie Policji poruszyli temat m.in. szczególnego zaangażowania sił policyjnych podczas pandemii koronawirusa. Funkcjonariusze na terenie Polski i Czech zajmują się kontrolą przestrzegania przepisów wprowadzonych przez rządy państw, m.in. kontrolą osób znajdujących się na kwarantannie.

Komendanci Wojewódzcy złożyli sobie nawzajem oraz wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom policji życzenia bożonarodzeniowe, zdrowia oraz pomyślności w Nowym Roku 2021.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

Powrót na górę strony